Sanitecista itsenäinen pörssiyhtiö heinäkuussa

Metran jakautumishanke eteneeMonialayhtiö Metran jakautumishanke kolmeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi eteni maanantaina, kun yhtiö kertoi valmistelevansa konserniin kuuluvan Sanitecin pörssilistausta. Kylpyhuonetuotteita ja alipainejärjestelmiä valmistava Sanitecin pörssilistaus tapahtuu heinäkuun puolivälissä.


Metran konsernijohtaja Georg Ehrnroothin mukaan listaus on looginen jatko käynnissä olevalla Metran toimialojen yksityistämiselle. Metra kertoi jo viime vuoden toukokuussa jakautuvansa kolmeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi, mutta jakautumista jouduttiin lykkäämään Wärtsilä NSD:n vaikeuksien vuoksi.

Ehrnroothin mukaan yhtiön merkittävällä markkina-alueella Aasiassa on tapahtunut myönteistä kehitystä ja esimerkiksi tarjouskyselyjä tulee sieltä nyt aiempaa enemmän. Sanitecin toimialalla on myös markkinoilla menossa ja odotettavissa huomattavia muutoksia.

- Pörssilistauksen kautta voimme vahvistaa Sanitecia ja saamme lisää taloudellisia voimavaroja rakennemuutoksiin osallistumiseen. Tämän päivän maailmassa itsenäiset yhtiöt kehittyvät hyvin, sanoi Ehrnrooth.

Pörssilistaus avaa Metralle myös mahdollisuuden käytää Sanitec-osakkeita esimerkiksi maksuna yrityskaupoissa. Pörssilistausta edeltävästä osakemyynnistä saamiaan varoja Metra käyttää lainojen takaisinmaksuun ja taseensa vahvistamiseen.

Tavoitteena alle 50 prosentin omistus

Alustavien suunnitelmien mukaan Sanitecin omistusta puretaan siten, että Metra myy Sanitecin osakkeita ja laskee samanaikaisesti liikkeeseen osakeannin. Järjestelyn seurauksena Metran omistus Sanitecista laskee nykyisestä sadasta prosentista hieman alle 75 prosenttiin.

Vähitellen Metran tavoitteena on laskea oma omistuksensa Sanitecissa alle 50 prosentin, mutta aikataulusta ja toteutustavasta päätetään erikseen.

Sanitecin osakkeiden myynti ja osakeanti alkaa suunnitelmien mukaan 21. kesäkuuta. Osakkeita tarjotaan institutionaalisille sijoittajille, yleisölle ja yhtiön omalle henkilökunnalle. Osakkeiden myynti- ja merkintähinta määräytyy institutionaalisten sijoittajien antamien tarjousten perusteella.

Lopullista jakoa osakemyynnin ja annin välillä ei ole vielä päätetty. Myöskään osakeannin jakautumisesta yleisöannin ja instituutioiden kesken ei vielä ole päätöstä. Henkilöstöannissa osakkeen hinta tulee olemaan kymmenen prosenttia alempi.

Myynnissä ja annissa Metran vanhoilla osakkailla on ylimerkintätilanteessa etuoikeus. He voivat ennen muita sijoittajia ostaa omistuksensa suhteessa enintään noin puolet myynnissä ja annissa tarjottavista osakkeista.

Metran osakkeenomistajat hyötyvät järjestelystä myös merkittävän lisäosingon muodossa. Yhtiön hallitus tulee ensi syksynä esittämään Metran ylimääräiselle yhtiökokoukselle Saneticin osakkeita jaettavaksi Metran osakkaille ylimääräisenä osinkona.

Ylimääräisen osinko, johon voi sisältyä myös rahaa, on noin 400 miljoonaa markkaa. Summa on yli kolminkertainen yhtiön viime vuodelta jakamaan 125 miljoonan markan osinkoon verrattuna.

Johtavaksi maailmassa

Tulevan pörssiyhtiön toimitusjohtaja Henrik Eklund sanoo Sanitecin strategiana olevan paitsi markkinaosuuden kasvattaminen nykyisillä markkinoilla, myös laajentua uusille markkinoille.

Tällä haavaa Sanitec on Euroopassa läsnä jo Englantia ja Espanjaa lukuun ottamatta kaikissa muissa Euroopan maissa. Saksassa, Ranskassa ja Pohjoismaissa yhtiön on markkinajohtaja.

Taloudellisena tavoitteena on Eklundin mukaan säilyttää nykyinen noin kymmenen prosentin liikevaihdon kasvuvauhti ja hyvä kannattavuus. Eklund kehuu Sanitecin olevan tällä hetkellä kannattavin keramiikkayhtiö.

- Yhtiön kassavirta on pysynyt viime vuosina vahvana noin 60-70 miljoonassa eurossa vuodessa, joka on riittänyt yritysostojen maksuun. Sanitecin hyvä kilpailukyky perustuu ennen muita tehokkaaseen tuotantokoneistoon, arvioi Eklund tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Sanitecin historia on yritysostovoittoista. Eklundin mukaan puolet yhtiön kasvusta on tullut yritysostoista ja puolet orgaanisesta kasvusta.

Pitkän aikavälin tavoitteeksi Eklund kertoo olla johtava kylpyhuonekeramiikkayhtiö maailmassa ja johtava kylpyhuonetuotevalmistaja Euroopassa. Mitään konkreettisia ostokohteita ei tällä hetkellä kuitenkaan ole näköpiirissä.

Sanitecin liikevaihto viime vuonna oli 3,4 miljardia markkaa ja liikevoitto 461 miljoonaa markkaa. Yhtiöllä on 27 tehdasta ja 31 myynti- ja markkinointiyhtiötä pääosin Euroopassa. Sanitecin palveluksessa on 5 500 työntekijää.

Metra sanoo tuloksen paranevan viime vuodesta

Metra kertoo tammi-huhtikuun tuloskehityksen olleen selvästi viime vuoden vastaavaa parempi.

Myös koko vuoden tuloksen ennen satunnaisia eriä yhtiö uskoo paranevan viime vuodesta. Yhtiö kertoi alustavasti tuloskehityksestään maanantaina. Alkuvuoden lopulliset tulosluvut Metra julkistaa osavuosikatsauksessaan 16. kesäkuuta.

Wärtsilä NSD:n rakennemuutos etenee Metran mukaan suunnitellusti. Dieselyhtiön alkuvuoden tuloskehitys on ollut myönteistä ja tammi-huhtikuussa tulos parani selvästi edellisen vuoden vastaavasta. Wärtsilä NSD:n koko vuoden tuloksen arvioidaan paranevan vuodesta 1998, mutta ei nouse konsernin tavoitetasoon.

Sanitecissa tuloskehitys tammi-helmikuussa oli hieman hitaampaa, mutta nousi maalis-huhtikuussa normaalille hyvälle tasolle. Yhtiön mukaan Sanitec saavuttaa myös tänä vuonna hyvän tulostason.

STT-IA
21.5.1999


TALOUS -SIVULLE