Toiminnanjohtaja Mäkinen: Parlamentin merkitys päätöksenteossa kasvaa

MTK:lta tukea eurovaaliehdokkailleMaa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, MTK, aikoo myöntää kahdellekymmenelle tulevien eurovaalien ehdokkaalle tukea yhteensä 180 000 markkaa. Tukea saavat ehdokkaat edustavat kuutta eri puoluetta.


MTK:n toiminnanjohtaja Paavo Mäkinen ei halua tarkemmin eritellä vaalituen jakautumista. Hän kuitenkin kertoo, että MTK haluaa etujensa ajajiksi tunnettuja ja luotettavia henkilöitä näiden taustaryhmiin katsomatta.

Mäkisen mukaan MTK haluaa tukea eri puolueiden edustajia, joiden uskotaan pystyvän Euroopan parlamentissa vaikuttamaan Suomen kannalta myönteisesti eri asiakysymyksissä. MTK:ssa nähdään, että parlamentin roolin merkitys EU:n hallinnossa on edelleen kasvamassa.

- Vaalituen jakamisessa ei ole mitään sabluunaa. Tuki kanavoidaan ehdokkaiden omille tukiyhdistyksille. Emme halua ilmoittaa tuettavien nimiä tai tarkkoja summia, mutta halutaan tukea eri puolueiden edustajia, Mäkinen sanoo.

- EU on tärkeä instanssi ja maatalouspolitiikka on EU:n hallinnossa. Maatalouspolitiikan ympärillä on paljon asioita. Parlamentin rooli päätöksenteossa on ollut vähäisempi, mutta sen merkitys on kasvanut ja kasvaa nykyisestäänkin. BSE-kriisissä parlamentilla oli iso rooli, Mäkinen jatkaa viitaten taannoiseen "hullun lehmän tauti"-kohuun.

Agenda määrittää maatalouspolitiikan suuntaviivat

Mäkisen mukaan maatalouspolitiikkaa uudistetaan Agenda 2000 -ratkaisun pohjalta. Agenda-neuvottelut eivät olleet Suomen kannalta helppoja, vaan joistakin kansallista maatalouspolitiikkaa turvaavista asiakysymyksistä käytiin tiukkoja keskusteluja viimeiseen asti.

Mäkisen mielestä Agenda ei nykyiselläänkään ole täysin toimiva.
- Agenda paalutti aika pitkälle maatalouspolitiikan uudistukset. Loppuratkaisussa on kuitenkin tiettyjä kohtia, joihin komissio joutuu puuttumaan. Agendaa joudutaan vielä muuttamaan, Mäkinen toteaa.

Mäkinen nimeää mm. eläinlääkinnän ja joidenkin kasvinterveysasioiden olevan tällä hetkellä kehittelyn alaisia.
- Maatalouspolitiikka on EU:n keskeinen asia, ja on hyvä, että sitä harmonisoidaan. Tehdyt ratkaisut vaaditaan sopimaan Suomelle, Mäkinen sanoo.

Suomalaisen maatalouspolitiikan yhteydessä erilaiset maatalouden saamat tuet ovat jatkuvasti kuumana perunana. Mäkisen mukaan EU:n tukemispolitiikka on tulevaisuuden suhteen osittain arvailujen varassa.

Aktiivista etujen ajamista

Paavo Mäkinen toteaa EU:n komission merkityksen päätöksenteossa olevan edelleen keskeinen, mutta hänen mielestään on tärkeää pyrkiä vaikuttamaan päätöksiin myös epäsuorin keinoin. Poliittisena terminä asiasta puhutaan lobbauksena.

- Aloiteoikeus on edelleen komissiolla. Komissio tekee harvoin päätöksiä ilman ulkoisia vaikutteita, Mäkinen muistuttaa.

Agenda-ratkaisu ohjaa suomalaistakin maatalouspolitiikkaa ensi vuosituhannelle. MTK valvoo kansallisia etuja, mutta joutuu yhä enemmän huomioimaan EU-päätöksenteon.

Paavo Mäkisen mukaan MTK:ssa haluttaisiin yleisestikin muutoksia nykyiseen hallintomenettelyyn.
- Isot ratkaisut on tehty, mutta agendan yksityiskohdat ovat tärkeitä. Yhtenä tavoitteenamme olisi myös byrokratian keventäminen ja yksinkertaistaminen, Mäkinen toteaa.

Mäkisen mukaan kansallisen hallituksen yhteys EU-päätöksentekoon toimii hyvin ministerineuvoston kautta. MTK haluaa osaltaan evästää Suomen edustajia EU:ssa tarpeellisella tiedolla.
- On pidetty yhteyttä ja aiotaan informoida jatkossakin. Meillä ollaan oltu aika aktiivisia. Meillä on mm. oma toimisto Brysselissä, Mäkinen kertoo.

Mäkinen toteaa näkyvyyden olevan nykyisin entistä tärkeämpää myös politiikan kannalta. Hänen mielestään MTK:n osallistuminen jokin aika sitten järjestettyyn yhteismielenosoitukseen EU:n harjoittamaa maatalouspolitiikkaa vastaan oli hyvä ratkaisu.
- Maatalousministerien näkyvyys on yleisesti tärkeää.

Yksittäinen edustaja avainasemassa

Keskustapuoluetta on perinteisesti pidetty voimakkaana maatalouspiirien etujen ajajana. Euroopan parlamentin liberaaliryhmä, johon keskustan europarlamentaarikot kuuluvat, ei ole kuitenkaan toiminut suomalaisen maatalouspolitiikan kannalta menestyksellisesti. Liberaaliryhmähän tunnetaan parlamentin maatalousvihamielisimpänä ryhmänä - poislukien Suomen keskustan edustajat.

MTK antaa tulevissa eurovaaleissa tukea myös keskustalle, mutta Paavo Mäkinen ei ole huolissaan parlamentin ryhmittymien eri poliittisten suuntausten merkityksestä päätöksiin.

- Yksittäisen edustajan tausta on tärkeämpi kuin ryhmä, mihin hän kuuluu. Edustaja voi tehdä tai jättää tekemättä asioita. Ei niin paljon ajatella taustaryhmiä, Mäkinen toteaa.

MIKKO LAITINEN
21.5.1999


POLITIIKKA -SIVULLE