Suomen bkt kasvaa nopeasti notkahduksesta huolimatta

OECD:n ennuste: Maailmantalous kääntyy uudelleen kasvuun tänä vuonnaSuomen kokonaistuotannon kasvuvauhti hidastuu jonkin verran tänä vuonna, mutta talouskasvu alkaa vauhdittua uudelleen loppuvuodesta, arvioi OECD tiistaina julkistetussa kevään taloudellisessa katsauksessa.


OECD ennusti Suomen bruttokansantuotteen kasvun hidastuvan tänä vuonna 4,7 prosentista 3,3 prosenttiin ja nopeutuvan ensi vuonna 3,6 prosenttiin.

Taloudellinen kasvu jatkuu Suomessa edelleen selvästi nopeampana kuin teollisuusmaissa keskimäärin. Kasvua pitävät yllä kotimainen kysyntä, alhainen korkotaso sekä kotitalouksien ja yritysten hyvä rahoitusasema.

Viime vuoden bruttokansantuotteen kasvusta 1,5 prosenttiyksikköä tuli sähköteknisestä teollisuudesta, jonka vahvan kasvun OECD ennakoi jatkuvan edelleen.

OECD arvioi kansainvälisen kysynnän piristymisen nopeuttavan Suomen talouskasvua ensi vuonna. Hintojen nousu pysyy edelleen alhaisena, mikäli ensi vuoden palkkaratkaisu on maltillinen. Suomen työttömyysasteen OECD ennustaa laskevan tänä vuonna 11,4 prosentista 10,6 prosenttiin ja ensi vuonna 10,0 prosenttiin.

Teollisuusmaiden ja koko maailmantalouden kasvunäkymät ovat katsauksen mukaan parantuneet tuntuvasti puolessa vuodessa.

Kansainväliset rahoitusmarkkinat ovat OECD:n mukaan rauhoittuneet ja niiden luottamus on palautunut viime vuoden kriisien jälkeen. Aasian kriisimaissa taantuman pohja on katsauksen mukaan jo ohitettu.

OECD-maiden kasvu hidastuu hivenen

OECD:n jäsenmaiden kokonaistuotannon kasvu hidastuu katsauksen mukaan hieman sekä tänä että ensi vuonna pääosin Japanin taantuman ja Yhdysvaltain pitkään jatkuneen talouskasvun hidastumisen vuoksi.

Tänä vuonna OECD-maiden kokonaistuotannon kasvu hidastuu 2,3 prosentista 2,2 prosenttiin ja ensi vuonna edelleen 2,1 prosenttiin, arvioivat OECD:n ekonomistit.

Yhdysvaltain bruttokansantuote kasvaa katsauksen mukaan tänä vuonna 3,6 prosenttia eli 2,1 prosenttiyksikköä nopeammin kuin OECD vielä marraskuussa ennusti. Ensi vuonna kasvu hidastuu 2,0 prosenttiin, arvioidaan katsauksessa.

Yhdysvaltain talouden ongelmina ovat katsauksen mukaan mm. korkeiksi nousseet omaisuusarvot, säästämisasteen kääntyminen negatiiviseksi ja kauppataseen alijäämän kasvu. Alijäämä nousee tänä vuonna yli 300 miljardiin dollariin ja ensi vuonna edelleen 320 miljardiin dollariin.

Japanin bruttokansantuotteen supistuminen hidastuu viime vuoden 2,8 prosentista OECD:n arvion mukaan 0,9 prosenttiin tänä vuonna. Ensi vuonna talous yltäisi katsauksen mukaan nollakasvun.

OECD luonnehtii Japanin kriisiä vakavaksi ja ennakoi maan ajautuvan tänä vuonna 0,7 prosentin deflaatioon. Ensi vuonna hinnat laskevat ennusteen mukaan edelleen 0,6 prosenttia.

Japanin talouden rakenteelliset ongelmat ovat OECD:n mukaan vieneet lähes kokonaan tehon talouden elvyttämiseen suunnatulta massiiviselta julkiselta tuelta. Sen ylläpitäminen ei katsauksen mukaan ole pitkän päälle myöskään mahdollista valtion nopean velkaantumisen vuoksi.

Valtion velka nousee katsauksen mukaan ensi vuoden lopussa jo 118 prosenttiin bruttokansantuotteesta eli OECD-maiden korkeimmaksi.

EU-maiden kasvu 2,4% ensi vuonna

Euroopan unionin kokonaistuotannon kasvuvauhti laskee katsauksen mukaan tänä vuonna 2,8 prosentista 1,9 prosenttiin. Ensi vuonna EU-maiden kasvu nopeutuu keskimäärin 2,4 prosenttiin.

Euroalueella talouskasvu on katsauksen mukaan sekä tänä että ensi vuonna 0,2 prosenttiyksikköä nopeampaa kuin koko EU:ssa.

EU-maiden kasvu on epäyhtenäistä. Irlannissa, Hollannissa ja Suomessa talouden kasvuvauhti on selvästi kokonaistuotannon potentiaalista kasvua nopeampaa. Muissa jäsenmaissa kasvu jää selvästi potentiaalista kasvua hitaammaksi. Huolestuttavin tilanne on katsauksen mukaan Italiassa ja Saksassa.

OECD arvioi Saksan bruttokansantuotteen kasvun hidastuvan tänä vuonna 2,8 prosentista 1,7 prosenttiin ja nopeutuvan ensi vuonna 2,3 prosenttiin. Italian talous kasvaa 1,4 prosenttia eli samaa vauhtia kuin viime vuonna. Ensi vuonna kasvu nopeutuu 2,2 prosenttiin.

Ranskan kokonaistuotannon OECD arvioi kasvavan tänä vuonna 2,3, kun se viime vuonna kasvoi 3,2 prosenttia. Ensi vuonna kasvu kohoaa 2,6 prosenttiin.

Hitaimmin suurista EU-maista kasvaa katsauksen mukaan Britannian bruttokansantuote. Tänä vuonna Britannian kokonaistuotannon kasvuvauhti hidastuu OECD:n mukaan 2,1 prosentista 0,7 prosenttiin. Ensi vuonna se nousee 1,6 prosenttiin.

EU-maiden nopein kasvu on Irlannissa, jonka bruttokansantuote kasvaa katsauksen mukaan tänä vuonna 7,5 prosenttia ja ensi vuonna 6,7 prosenttia.

Maailmantuotteen kasvu nopeutuu

Viime vuonna voimakkaasti hidastunut maailmantuotteen kasvu alkaa vauhdittua tänä vuonna. OECD ennusti maailman kokonaistuotannon kasvuvauhdin nousevan tänä vuonna 2,3 prosentista 2,4 prosenttiin ja ensi vuonna edelleen 2,9 prosenttiin.

OECD arvioi maailman tavarakaupan kasvun kuitenkin hidastuvan 4,5 prosentista 3,9 prosenttiin. Ensi vuonna tavarakaupan kasvu nopeutuu katsauksen mukaan jo 5,6 prosenttiin.

Tiistaina julkaistu OECD:n ennuste on samoilla linjoilla huhtikuun lopussa julkistetun Kansainvälisen valuuttarahaston talouskatsauksen kanssa. IMF ennusti maailman kokonaistuotannon kasvavan tänä vuonna 2,3 prosenttia eli hivenen hitaammin kuin OECD.

Ensi vuonna IMF:n ekonomistit ennakoivat kuitenkin kasvun vauhdittuvan 3,4 prosenttiin eli 0,5 prosenttiyksikköä nopeammaksi kuin OECD.

Teollisuusmaiden ulkopuolella on katsauksen mukaan nähtävissä selviä merkkejä talouskasvun elpymisestä. Kaakkois-Aasian maissa taantuman pohja on ohitettu ja niiden taloudet kääntyvät lievään kasvuun tänä vuonna. Kestävälle pohjalle kasvu pääsee OECD:n mukaan ensi vuonna.

Kiinassa hallituksen toimet kysynnän elvyttämiseksi ovat saaneet talouden kasvuun taas vauhtia. OECD ennakoi maan bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 7,2 prosenttia ja ensi vuonna 6,8 prosenttia.

Venäjän kokonaistuotanto supistuu katsauksen mukaan tänä vuonna edelleen 1,0 prosenttia. Ensi vuonna sen ennustetaan kuitenkin kasvavan 2,0 prosenttia. Etelä-Amerikan suurten talouksien Argentiinan ja Brasilian bruttokansantuotteet supistuvat katsauksen mukaan tänä vuonna 3,0 prosenttia.

Ensi vuonna OECD ennustaa Argentiinan kokonaistuotannon kasvavan 2,5 prosenttia ja Brasilian kokonaistuotannon 2,0 prosenttia.

Suomelle hyvät lähtökohdat

Tuotannon kasvun hidastuminen saattaa OECD:n mukaan jatkua Suomessa kesään asti, mutta sen jälkeen kasvu alkaa vauhdittua uudelleen. Suomelle OECD:n ja IMF:n tuoreet ennusteet ovat kokonaistuotannon kasvua ajatellen myönteisiä, sillä ne kertovat selkeästi kysynnän Suomen päämarkkinoilla olevan elpymässä.

OECD:n ennuste on tämän vuoden osalta samoilla linjoilla kotimaisten ennustelaitosten arvioiden kanssa ja niiden lukujen keskitasoa. Ensi vuonna OECD ennustaa Suomelle voimakkaampaa kasvua kuin valtiovarainministeriö ja kotimaiset ennustelaitokset.

OECD:n ekonomistit ovat laskeneet myös keskipitkän ajan "viiteskenaarion" jäsenmaiden talouskehityksestä vuosina 2001-2004. Laskelman mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaisi tuona aikana keskimäärin 3,6 prosenttia vuodessa.

OECD-maiden ja euroalueen keskikasvuksi katsauksessa arvioidaan 2,6 prosenttia vuodessa.

OECD:n Suomen keskipitkän ajan kasvuarvio on selvästi korkeampi kuin valtiovarainministeriön viime viikolla julkaistu kansantalouden kehitysarvio. Siinä Suomen talouden arvioitiin kasvavan vuosina 1999-2003 keskimäärin vajaat 3 prosenttia vuodessa.

Valtiovarainministeriö ennusti keväällä Suomen kokonaistuotannon kasvavan tänä vuonna 3,6 prosenttia ja ensi vuonna 3,0 prosenttia. VM:n seuraava suhdannekatsaus julkaistaan kesäkuussa. Siinä ennusteita ministeriön mukaan tarkistetaan "pikemminkin ylös- kuin alaspäin".

STT-IA
21.5.1999


TALOUS -SIVULLE