Jouko K. Leskinen: Vakuutusyhtiöiden tehtävä ei ole pelastaa sinivalkoista pääomaa

Suomessa osakkeet ovat "ostettavan" halpojaYhdysvaltalaisen Tiger-sijoitusryhmän toimitusjohtaja Kevin Becker kehottaa suomalaisia ostamaan kansallisten yritysten osakkeita niin kauan kun ne ovat halpoja.


- Kun muualla huomataan, miten edullisesti täällä voi kauppoja tehdä, nousevat hinnat pilviin ja hyvä tilaisuus on ikuisesti mennyttä, kuuluu Beckerin sanoma.

Becker kehui Suomea investoijan unelmamaana tiistaina Helsingissä Teollisuusvakuutuksen seminaarissa. Maailman ykköseksi lajissaan luokiteltu Tiger-sijoitusryhmä on metsäjätti UPM-Kymmenen suuromistaja. Huhtikuussa sillä oli 7,5 prosenttia yhtymän osakkeista eli viisi prosenttia koko pääomastaan.

Beckerin mukaan Suomi on riittävillä toimilla siirtynyt läntisen maailman malliin talouden kansainvälistymisessä. Täällä alkaa osakkeenomistaja olla arvossaan ja ostettavaa on paljon huippuluokan yrityksissä. Becker kiitteli tehtyjä fuusioita, teknologiayritysten draivia ja riittäviä valtionyritysten yksityistämisiä.

Puhdasveristä talousajatteluaan Becker tiivisti vielä kertomalla oman "Tiikerinsä" ideologiaa.
- Me ostamme hyvien yritysten osakkeita, olivatpa ne missä maassa hyvänsä ja tekivätpä ne mitä tahansa. Yhtiön johdon toimintaa emme sekaannu, etsimme valmiiksi hyvin johdettuja yhtiöitä.

Becker sanoo, että omistajien lisäksi on optioita annettava toimivalle johdolle. Työntekijöille riittää optioksi pysyvä työpaikka hyvämaineisessa yrityksessä. Asiakkaat ja alihankkijat haluavat myös tehdä bisnestä vakaan kumppanin kanssa.

"Vakuutusyhtiöiden tehtävä ei ole pelastaa sinivalkoista pääomaa"

Sammon pääjohtaja Jouko K. Leskisen mukaan suomalaisten vakuutusyhtiöiden tehtävänä ei ole sinivalkoisen pääoman suojeleminen ulkomaiselta omistukselta.

Hänen mielestään ulkomaisen pääoman saanti Suomeen on ollut välttämätöntä koko yhteiskunnan ja suomalaisten yritysten kehityksen kannalta.

Leskinen avasi Teollisuusvakuutuksen järjestämän perinteisen ylimmän johdon iltapäivän Helsingissä tiistaina.

Vakuutusyhtiöiden roolia omistajina tarkastellut Leskinen torjui julkisuudessa vakuutusyhtiöille tarjotun roolin sinivalkoisen pääoman pelastajana. Leskisen mukaan vakuutusyhtiöiden intressi on, että suomalainen kansatalous ja elinkeinoelämä kehittyvät myönteisesti pitkällä aikavälillä.

Leskisen mielestä ulkomaiset sijoitukset ovat olleet merkittävä tekijä suomalaisten pörssiosakkeiden likviditeetin lisääjänä ja yhtiöiden todellisen markkina-arvon paljastajana.

Hän viittasi myös ETLA:n tutkimukseen, jonka mukaan ulkomaalaisomistus on tehostanut yritysten toimintaa.
- Kansantalouden kannalta keskeistä yritystoiminnassa on se, missä työpaikat sijaitsevat, missä luodaan uutta ja missä tehdään tutkimusta. Vähemmän tärkeää on se, missä omistajat istuvat, Leskinen perusteli.

Hän kuitenkin totesi, ettei maan etu suinkaan ole se, että koko suomalainen finanssisektori ajautuisi ulkomaiseen omistukseen. Leskisen mukaan Suomi tarvitsee ainakin yhden vahvasti kotimaasta johdetun finanssikeskuksen.

Osakkaan etu

Osakkeenomistajan etujen korostamisessa Leskinen arvioi suunnan olevan, että amerikkalaisesta järjestelmästä siirtyy entistä enemmän keskeisiä piirteitä eurooppalaiseen malliin.

Suomalainen järjestelmä sijoittuu tällä hetkellä lähemmäksi saksalais-japanilaista järjestelmää, jossa myös työpaikan turvaaminen on keskeisellä sijalla.

Leskinen viittasi myös ETLA:n tutkimukseen, jonka mukaan pyrkimys ajaa osakkeenomistajan varallisuuden lisäystä ei ole Suomessa heikentänyt yritysten työllisyyttä tai investointien kehitystä.

- Pääomalle korkeaa tuottoa saaneet yritykset ovat myös lisänneet työllisyyttä ja investointeja suhteessa kilpailijoihinsa. Näin ne ovat vastanneet myös muiden sidosryhmien odotuksiin, sanoi Leskinen.

Keskeisiksi tekijöiksi sijoituksissa ovat Leskisen mukaan nousemassa myös eettiset periaatteet.

STT-IA
21.5.1999


TALOUS -SIVULLE