Niinistö: Työehtosopimusten yleissitovuutta ei pidä laajentaaValtiovarainministeri, Kokoomuksen puheenjohtaja Sauli Niinistön mielestä työehtosopimusten yleissitovuutta ei pidä laajentaa. Hänen mukaansa tulopoliittista ratkaisua ei tule tehdä mihin hintaan hyvänsä. Niinistö lähetti tupo-terveisensä Kokoomuksen puoluekokouksessa lauantaina.


Niinistön mukaan työmarkkinat kohtaavat EMU-maailmassa uudenlaisia haasteita, jotka koskettavat jokaista yritystä ja työntekijää.

- Yrityksemme elävät entistä avoimemmassa kilpailutilanteessa. Työllisyyden ja kilpailukyvyn yhteys on vieläkin tiukempi kuin tänään. Yrityksiltä vaaditaan nopeampaa sopeutumista muuttuviin olosuhteisiin. Hitaat jäävät nopeiden jalkoihin.

Niinistö perää joustavuutta ja paikallista sopimista

Niinistön mukaan joustavuus on yhä enemmän työllisyyden tae.
- Hyvä työllisyys edellyttää sitä, että yrityksissä kyetään paikallisella tasolla sopimaan mahdollisimman monista asioista.

- Kokoomuksen mielestä paikallinen sopiminen onnistuu parhaiten silloin, kun sen lähtökohdista sovitaan yleisellä tasolla. On tärkeää, että paikallisen sopimisen edistämiseen sitoudutaan kaikilla tasoilla.

- Paikallinen sopiminen ei tarkoita isäntävallan lisäämistä, joksi se tarkoitushakuisesti tarpeettoman usein leimataan. Käytäntökin osoittaa, että paikallinen sopiminen toimii usein juuri työntekijän eduksi, myös palkkauspuolella, Niinistö sanoi.

- Esimerkiksi viime vuonna tulopoliittisen ratkaisun palkankorotusten yhteisvaikutus oli 2,7 prosenttia. Todellisuudessa palkat nousivat 3,7 prosenttia. Muiden kuin sopimusten vaikutus oli siis yli neljännes palkkojen nousussa.

- Paikallinen sopiminen ei siis merkitse sitä, että työntekijä isäntävallan edessä luopuu aina jostain. Parhaimmillaan paikallinen sopiminen toimiikin sekä työnantajan että työntekijän eduksi, Niinistö huomautti.

”Ei” harvainvallalle työelämässä

SAK on asettanut yhdeksi uuden tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun työehtosopimusten yleissitovuuden laajentamisen. Järjestön mielestä alan edustavimman työehtosopimuksen olisi oltava yleissitova.

Niinistön mukaan SAK:n ehdotus merkitsisi sitä, että reilusti alle puolet alan työntekijöistä voisi päättää edusmiestensä välityksellä enemmistön työehdoista.

- Yhä harvempi määräisi siis yhä useamman asioista työelämässä. Kokoomuksen mielestä tämä veisi kehitystä aimo askelin taaksepäin. Tällaista harvainvallan lisäämistä ei voi perustella muilla kuin järjestöpoliittisilla eduilla. Työelämän kehittämisen kanssa tällä ei ole mitään tekemistä.

- Suomen kilpailukyky on tällä hetkellä euroalueella huippuluokkaa – korostan tällä hetkellä.

- Onko meillä malttia pitää kilpailukyky hyvällä tasolla ja onko meillä rohkeutta tehdä uudistuksia, jotka auttavat kilpailukyvyn ylläpitämistä, Niinistö kysyi?

- Monet työelämän uudistamista koskevat hankkeet ovat tällä hetkellä niin sanotun Tiitisen komitean harkinnassa. Meillä on kaikki oikeus odottaa ja olettaa, että komiteassa syntyy tuloksia, joilla suomalaisen työelämän sopeutumiskykyä parannetaan.

Ei tupoa mihin hintaan tahansa

Niinistö totesi, että tulopoliittiset kokonaisratkaisut ovat olleet kiistatta myönteisiä Suomen taloudelliselle kehitykselle. Hänen mielestään tupo on hyvä renki, mutta samalla hän kysyi, onko se sitä mihin hintaan hyvänsä?

- Maltillisiin palkankorotuksiin on syytä pyrkiä myös ensi tulokierroksella. Hallituskin on ilmoittanut valmiutensa palkkaveron keventämiseen, jos sillä saavutetaan kilpailukykyä tukevat maltilliset tuloratkaisut.

- Kokoomuksen suhtautuminen tulopoliittisen kokonaisratkaisun autuaallisuuteen muuttuu nopeasti varaukselliseksi, jos itse palkkaratkaisun kylkeen liimataan hintalapuksi lainsäädäntöä edellyttäviä poliittisia kiista-asioita, Niinistö varoitteli.

- Tällainen varauksellisuutta voimakkaasti lisäävä hintalappu olisi esimerkiksi työehtosopimusten yleissitovuuden laajentaminen. Kokoomus ei voi lähteä sellaisen tulopoliittisen kokonaisratkaisun takaajaksi, Niinistö painotti.

Työn ja pääoman verotus käsi kädessä

Niinistön mukaan tuloverotuksen keventäminen on Kokoomukselle periaatteellinen asia.
- Meidän mielestämme on lähtökohtaisesti oikein, että kansalaiset voivat päättää omista tuloistaan ja niiden käytöstä mahdollisimman pitkälle itse.

- Emme kuitenkaan ole sortuneet katteettomaan veropopulismiin. Olemme tiedostaneet hyvin sen, että verotuksen keventämiseen on olemassa ne rahkeet mitkä valtiontalous siihen kulloinkin antaa.

Nykyinen hallitus on varautumassa noin 10 miljardin markan tuloverokevennyksiin. Viime vaalikaudella kevennys oli noin 13 miljardia markkaa. Samalla hallitus ilmoittaa pyrkivänsä siihen, että veroratkaisut tulevat maltillisia tulosopimuksia.

Niinistön mukaan Kokoomus lähtee siitä, että maltillisista tulosopimuksista tukevista veroratkaisuista puhuttaessa tuloverotuksen keventäminen ja pääomaveron korottaminen kulkevat käsi kädessä.
- Ne ovat täysin samanarvoisia asioita.

- Tulovero- ja pääomaveroratkaisut ja varteen olisi hyvä jo alkusyksystä tietää, mitä kokonaisuutta mahdollinen tupo osapuolten mielestä sisältäisi. Jos kokonaisuus näyttää mahdottomalta, tuolloin on tutkittava, onko siitä riippumattomiin veroratkaisuihin mahdollisuuksia, Niinistö sanoi.

STT-IA
22.5.1999


POLITIIKKA -SIVULLE