Ruotsin asevoimien komentaja vaatii turvallisuuspolitiikan uudelleenarviointiaRuotsin puolustusvoimien komentajan Owe Wiktorinin mielestä Ruotsin turvallisuuspoliittinen tilanne on viime aikoina huonontunut. Hän ehdottaa tilanteen uudelleenarviointia ennen kuin puolustusvoimien rajut leikkaukset pannaan toimeen.


Wiktorin luovutti keskiviikkona hallitukselle asevoimien supistuksia koskevan selontekonsa. Selonteossa hän ehdottaa Ruotsille nykyistä pienempiä ja tehokkaampia asevoimia, joihin kuuluisi myös noin 1 000-jäseninen ammattiarmeija.

Wiktorin huomauttaa tilanteen muuttuneen sen jälkeen, kun hallitus arvioi aiemmin tänä vuonna, ettei Ruotsiin kohdistu sotilaallista uhkaa lähimmän vuosikymmenen aikana.

- Sen jälkeen kun tämä johtopäätös tehtiin on Euroopassa syttynyt uusi sota, Wiktorin sanoi keskiviikkona. Hänen mukaansa ei ole enää syytä uskoa, että maailma säilyisi turvallisena ja vakaana.

Ruotsi on vähentänyt puolustusmenojaan viime vuosina tiukan budjettipolitiikan vuoksi ja myös siksi, että uhkakuvien on katsottu vähentyneen Neuvostoliiton hajoamisen myötä.

Wiktorinin ehdotusten mukaan asevelvollisuus säilyisi Ruotsissa, mutta asevelvollisia kutsuttaisiin lähivuosina palvelukseen vuosittain vain 15 000. Samaan aikaan puolustusvoimat palkkaisi noin tuhat miestä pariksi kolmeksi vuodeksi vaativiin tehtäviin, mm. kansainvälisiin rauhanturvaoperaatioihin.

Wiktorin torjuu tiukasti arvailut, joiden mukaan tällainen järjestely olisi ensi askel kohti palkka-armeijaa.

STT-IA
21.5.1999


ULKOMAAT -SIVULLE