Työttömiä 20 000 vähemmän kuin vuosi sittenTilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli huhtikuussa 292 000 eli 20 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 11,5 prosenttia. Se oli 1,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin viime vuoden huhtikuussa.


Työvoimatoimistoissa oli huhtikuun lopussa kaikkiaan 342 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni työministeriön mukaan viime vuoden huhtikuusta 32 000:lla.

Työttömyys helpottui kaikkien työvoima- ja elinkeinokeskusten alueella. Eniten parannusta viime vuodesta tuli Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Pohjanmaalla, vähiten Satakunnassa ja Kaakkois-Suomessa.

Pitkäaikaistyöttömien määrä laski huhtikuussa alle 100 000:n ensimmäistä kertaa lähes kuuteen vuoteen. Yli kaksi vuotta työttömänä olleita oli 52 000.

Työnhakijoista oli työmarkkinatukeen oikeutettuja 189 000. Heistä noin puolet oli sellaisia, joilla ansiosidonnaisen työttömyysturvan saannin työssäoloehto ei ollut täyttynyt, ja puolet sellaisia, joilla työttömyysturvan saannin enimmäisraja eli 500 päivää oli tullut täyteen.

Työllisyysaste liki 65 prosenttiin

Työllisiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 100 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin kuukauden aikana 27 000 uutta avointa työpaikkaa eli tuhat enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista kasvoi vuodessa 2,6 prosenttiyksikköä 64,9 prosenttiin. Etenkin nuorten ja naisten työllisyys parani.

Toimialoista työllisyys lisääntyi eniten kaupan alalla, majoitus- ja ravitsemisalalla sekä julkisissa ja muissa palveluissa. Työpaikat lisääntyivät kaikissa lääneissä, eniten Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä.

STT-IA
21.5.1999


POLITIIKKA -SIVULLE