Ulkomainen osakekauppa ennätysvauhdissa maaliskuussaUlkomaiset sijoittajat kävivät maaliskuussa vilkkaasti kauppaa suomalaisilla osakkeilla. Pörssinoteerattuja osakkeita myytiin Suomesta ulkomaille 20 911 miljoonan markan arvosta.


Takaisin Suomeen voittoja kotiuttaneet sijoittajat myivät osakkeita 20 123 miljoonalla markalla eli enemmän kuin kertaakaan aiemmin yhden kuukauden aikana.

Suomalaisilla osakkeilla käytiin koko ensimmäinen vuosineljännes kauppaa ennätystahtiin. Suomesta myytiin osakkeita ulkomaille 57 634 miljoonan markan arvosta. Samaan aikaan ostettiin ulkomaille myytyjä osakkeita takaisin Suomeen 54 382 miljoonan markan arvosta.

Ulkomaiset nettosijoitukset suomalaisiin osakkeisiin kasvoivat maksutasetilaston tietojen mukaan maaliskuussa 788 miljoonalla markalla.

Tammi-maaliskuussa ulkomaille myytyjen osakkeiden arvo oli 3 252 miljoonaa markkaa suurempi kuin takaisin Suomeen ostettujen osakkeiden arvo.

Suomalaisiin osakkeisiin on maksutasetilaston tietojen mukaan sijoitettu 1990-luvun alusta maaliskuun loppuun mennessä ulkomailta varoja nettomääräisesti 114,4 miljardia markkaa eli noin 19,2 miljardia euroa.

Vuoden 1989 lopussa ulkomaisessa omistuksessa olleiden suomalaisten osakkeiden markkina-arvo oli 8 146 miljoonaa markkaa.

Ulkomaisessa omistuksessa 57prosenttia osakkeiden markkina-arvosta

Ulkomaisessa omistuksessa oli arvopaperikeskuksen tilastojen mukaan maaliskuun lopussa 91,1 miljardin euron eli 541,7 miljardin markan arvosta arvo-osuusjärjestelmässä olevien yhtiöiden osakkeita.

Ulkomaisessa omistuksessa oli maaliskuun lopussa 57,0 prosenttia osakkeiden markkina-arvosta. Kaikista osakkeista ulkomaisella oli 38,1 prosenttia.

Arvo-osuusjärjestelmässä olevien osakkeiden pörssiarvo oli maaliskuun lopussa yhteensä 159,9 miljardia euroa eli noin 950,7 miljardia markkaa. Koko Helsingin pörssin markkina-arvo oli 161,7 miljardia euroa.

Vuosi sitten maaliskuussa arvo-osuusjärjestelmän osakkeiden pörssiarvo oli 89,5 miljardia euroa ja ulkomaisen omistuksen arvo 41,9 miljardia euroa. Pörssin markkina-arvo oli 543,6 miljardia markkaa eli noin 91,4 miljardia euroa.

STT-IA
21.5.1999


TALOUS -SIVULLE