Vaihtotaseen ylijäämä 0,3 mrd maaliskuussaVaihtotaseen ylijäämä laski maaliskuussa 0,3 miljardiin markkaan, kun se kuukautta aiemmin oli 2,4 miljardia markkaa. Vuositasolla vaihtotaseen ylijäämä oli Suomen Pankin tiistaina julkistaman maksutasetiedotteen mukaan 35,4 miljardia markkaa.


Helmikuussa kahdentoista kuukauden vaihtotaseen ylijäämä oli 37,2 miljardia markkaa. Tammi-maaliskuussa vaihtotaseen ylijäämä supistui 8,1 miljardista markasta 4,4 miljardiin markkaan.

Kauppataseen ylijäämä oli maaliskuussa 4,3 miljardia markkaa ja ensimmäisellä neljänneksellä 12,8 miljardia markkaa. Vuositasolla kauppataseen ylijäämä laski 62,1 miljardista 61,8 miljardiin markkaan.

Vaihtotaseen ylijäämän tuntuva supistuminen johtui lähinnä maaliskuuhun ajoittuneista osinkomaksuista ulkomaille, kerrottiin Suomen Pankista. Tuotannontekijäkorvaukset nousivat helmikuun 0,6 miljardista markasta 3,1 miljardin markkaan. Bruttomääräiset maksut ulkomaille olivat 5,7 miljardia markkaa ja maksut Suomeen 2,6 miljardia markkaa.

Euroalueen ulkopuolisten maiden kanssa Suomen vaihtotaseen ylijäämä laski maaliskuussa 2,4 miljardista 1,1 miljardiin markkaan. Ensimmäisen neljänneksen vaihtotaseen ylijäämä pieneni 8,5 miljardista markasta 4,9 miljardin markkaan.

Vuositasolla vaihtotaseen ylijäämä euroalueen ulkopuolisten maiden kanssa laski 28,3 miljardista markasta 27,1 miljardiin markkaan.

Kauppataseen ylijäämä euroalueen ulkopuolisten maiden kanssa nousi Suomen Pankin arvion mukaan maaliskuussa 3,2 miljardiin markkaan.

Vuositasolla kauppataseen ylijäämä supistui 0,5 miljardia markkaa 45,2 miljardiin markkaan. Pääomanliikkeet olivat maaliskuussa 9,7 miljardia markkaa vientivoittoiset. Suorina sijoituksina pääomaa vietiin nettomääräisesti 9,9 miljardia markkaa lähinnä konsernien sisäisinä lainoina.

Ulkomainen nettovelka laski

Arvopaperisijoituksina pääomaa vietiin ulkomaille 7,3 miljardia markkaa. Suomalaiset sijoittuivat samaan aikaan ulkomaisiin joukkolainoihin 8,2 miljardia markkaa.

Muut sijoitukset eli lainat, talletukset, kauppaluotot ja muut osoittivat maaliskuussa 10,0 miljardin markan suuruista pääoman nettotuontia, sillä ulkomaiset saamiset supistuivat 8,0 miljardia markkaa ja velat kasvoivat 2,0 miljardia markkaa. valuuttavaranto kasvoi maaliskuussa 2,5 miljardia markkaa.

Suomen ulkomainen nettovarallisuusasema heikkeni maaliskuussa 60 miljardia markkaa osakekurssien nousun vuoksi.

Ulkomainen velkaenemmyys nousi maksutasetilaston mukaan 578 miljardiin markkaan, kun se helmikuun lopussa oli 518 miljardia markkaa. Ulkomainen nettovelka eli velka ilman oman pääoman ehtoisia eriä laski 148 miljardista 143 miljardiin markkaan.

STT-IA
21.5.1999


TALOUS -SIVULLE