Vihreä liitto esittää Jugoslavian pommitusten keskeyttämistä määräajaksi

Vihreillä unettava puoluekokousVihreän liiton hallituksen mielestä NATO:n pitäisi keskeyttää Jugoslavian pommitukset määräajaksi, jotta rauhanponnisteluille saataisiin luotua suotuisa ilmapiiri. Ehtona olisi, että Jugoslavialta saadaan uskottavat takeet joukkojen vetämisestä Kosovosta.


Ehdotus sisältyy vihreän liiton puoluekokoukselle esitettyyn kannanottoluonnokseen, jossa korostetaan sodan kierteen pysäyttämistä Kosovossa. Puolue aloitti kaksipäiväisen puoluekokouksensa lauantaina Forssassa. Kannanotto on määrä hyväksyä sunnuntaina.

Esitellessään kannanottoluonnosta puolueen puheenjohtaja, ympäristöministeri Satu Hassi korosti, että Jugoslavian terroritoiminta ja Kosovon albaanien karkottaminen kotiseudultaan on valtava rikos ihmiskuntaa vastaan.

Vihreiden näkökulmasta väkivaltaan vastaaminen väkivallalla on hänen mielestään vaikeasti perusteltavissa, mutta Kosovossa Jugoslavia ei jättänyt kansainväliselle yhteisölle vaihtoehtoja.

Edellinen ympäristöministeri Pekka Haavisto mainitsi omassa puheenvuorossaan olevan jo sinänsä traagista, että kaikki tapahtuu Jugoslaviassa sillä maaperällä, joka kylmän sodan oloissa toimi itse asiassa sillanrakentajana idän ja lännen välillä eli piti aukkoa rautaesiripussa.

- Meidän myötätuntomme on kaikkien niiden 1,5 miljoonan Kosovon albaanin puolella, jotka tällä hetkellä ovat kodeistaan karkotettuina Makedoniassa, Albaniassa, Euroopan maissa - tai Kosovon sisäisinä pakolaisina.

He ovat meidän eurooppalaisia kumppaneitamme, ja heidän kohtalonsa on myös meidän vastuullamme, hän muistutti.

Kosovon tilanteesta keskusteltiin puoluekokouksessa hyvin maltillisesti. Henki oli siten aivan toinen kuin äskettäin pidetyssä Saksan vihreän puolueen puoluekokouksessa.

Vaisu tunnelma

Puoluekokouksen ensimmäisen päivän keskustelu oli muutoinkin hyvin maltillista ja vaisua. Keskustelua voisi luonnehtia jopa unettavaksi. Takavuosina esitettyjä säkenöivän tiukkoja puheenvuoroja ei juuri kuultu.

Jossain määrin puolueväen keskuudessa on arvosteltu sitä, että vihreästä liitosta on tullut yleispuolue ja että vihreistä perusarvoista on luovuttu. Haavisto tyrmäsi arvostelut ja luetteli ison joukon vihreiden saavutuksia mm. viime vaalikaudelta.

Vihreisiin perusarvoihin kuitenkin palataan uudessa 2000-luvun vihreässä Forssan ohjelmassa. Vihreä liitto liikkuu tässä asiassa suomalaisen työväenliikkeen perinteisillä alueilla. SDP:n perusohjelmahan vuosisadan alusta tunnetaan nimenomaan Forssan ohjelmana.

Puheenjohtaja Satu Hassi esitteli tätä kymmenkohtaista tavoitelistaa heti kokouksen alkajaisiksi. Ohjelmaluonnoksessa käydään läpi lähes kaikki keskeiset maailmanlaajuiset ongelmat.

Kussakin asiakohdassa esitetään myös Suomen vastuu. Ohjelmaa voi monessa mielessä luonnehtia maailmaa syleileväksi.

Esimerkiksi ilmastomuutoksesta johtuvien ympäristötuhojen estämisessä Suomen olisi panostettava uusiutuvan energiatekniikan kehitystä jouduttavaan energiapolitiikkaan.

Köyhyyden voittamisessa Suomen olisi nostettava kehitysyhteistyövarat 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Muita haasteita ohjelmassa ovat väestöräjähdyksen hillitseminen, ekotehokuuden kymmenkertaistaminen, solidaarinen tietoyhteiskunta, oikeudenmukainen maailmankauppa, rauhan ja vakauden Eurooppa, vastuu geeniperimästä, inhimillisen monimuotoisuuden suojelu sekä eettinen vastuu eläimistä.

Kokouksen pitopaikalla juhlistetaan sitä, että tänä keväänä on tullut kuluneeksi 20 vuotta Forssan Koijärven tapahtumista. Yleisesti on tulkittu, että Suomen vihreä liike sai alkunsa juuri noista tapahtumista.

STT-IA
22.5.1999


POLITIIKKA -SIVULLE