Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysPörssiyhtiöille uusittu sisäpiiriohjeHelsingin pörssissä noteeratuille yhtiöille on laadittu uusi yhtiöiden sisäpiiriläisiä koskeva ohje. Uusitussa ohjeessa sisäpiiriläisten joukkoa on laajennettu ja heidän osakekauppaansa oman yhtiön osakkeilla on rajoitettu ennen osavuosikatsauksen julkistamista.


Ohjeessa säädetään myös yritysten hankekohtaisista sisäpiirirekisteristä.

Sisäpiiriohje tulee voimaan 1. maaliskuuta 2000. Ohjeen käyttöönotto yrityksissä on vapaaehtoista. Jos yritys päättää ohjeen käytöstä, ohje kuitenkin sitoo yritystä kokonaisuutena. Yhtiöt voivat myös täydentää ohjetta omalla lisäsääntelyllä.

Uuteen sisäpiiriohjeeseen on pyritty kokoamaan viitteenomaisesti myös sisäpiiriläisten kaupankäyntiä koskevat säädökset rikoslaista ja arvopaperimarkkinalaista sekä rahoitustarkastuksen määräykset ja ohjeet.

Uuden ohjeen valmistelusta ovat vastanneet Helsingin pörssi, keskuskauppakamari ja teollisuuden ja työnantajien keskusliitto.

Ohjeen tavoitteena on yhtenäistää ja tehostaa sisäpiiriasioiden käsittelyä yhtiöissä ja lisätä tiedon avoimuutta. Se on vähimmäissäännöstö sisäpiiriasioiden hoitamisesta, sisäpiiriläisen ilmoitusvelvollisuudesta ja heidän kaupankäyntirajoituksistaan.

Ohjeessa yhtiö velvoitetaan myös järjestämään oma pysyvien sisäpiiriläisten kaupankäynnin ja ilmoitusvelvollisuuden valvonta. Yhtiön on tarvittaessa tapauskohtaisesti valvottava tarkemmin sisäpiiriläistensä arvopaperikauppaa.

Näin tulee tapahtua etenkin silloin, jos sisäpiiriläinen käy kauppaa suurilla osakemäärillä tai jatkuvasti.

Lakiasianjohtaja Jaakko Raulo Helsingin pörssistä uskoo, että ohje sopii lähes kaikille yhtiöille. Joiden ulkomaisten yhtiöiden osalta heidän oman maansa lainsäädäntö voi olla esteenä ohjeen käyttöönotolle.


14 vuorokauden kaupankäyntirajoitus

Ohjeen mukaan sisäpiiriläisten tulee rajoittaa kaupankäyntinsä yhtiön arvopapereilla siten, ettei kauppaa käydä vähintään 14 vuorokautta ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista.

Jos julkistaminen tapahtuu kuuden kuukauden jaksoin, vähimmäisaika on 21 vuorokautta.

Ohjeessa suositellaan pysyville sisäpiiriläisille pitkäaikaisia sijoituksia. Kaupankäynti oman yhtiön osakkeilla suositellaan tapahtuvaksi silloin, kun markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto osakkeen arvoon vaikuttavista seikoista.

Ohjeen mukaan on perusteltua laajentaa sisäpiiriläisten joukkoa koskemaan myös yhtiön johtoryhmän jäseniä, tärkeimpien toimialojen vastuuhenkilöitä sekä taloudesta, rahoituksesta, lakiasioista, tutkimus- ja kehityshankkeista ja viestinnästä vastaavia henkilöitä.

Nykyisin pysyviä sisäpiiriläisiä ovat hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtajat sekä tilintarkastajat.

Hankekohtaista sisäpiirirekisteriä ohje suosittaa käytettäväksi silloin, kun yrityksessä valmistellaan myöhemmin julkistettavaa ja osakkeen arvoon vaikuttavaa hanketta.

Kyse on yrityskohtaisesta ja yrityksen sisäiseen hallinnointiin kuuluvasta asiasta. Hankekohtainen sisäpiirirekisteri voidaan myöhemmin epäselvissä tapauksissa luovuttaa rahoitustarkastuksen käyttöön.

STT-IA
5.11.1999


Talous -sivulle