Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysYli 35 000 asunnon rakentaminen käyntiin

RTT:n ennuste: Rakentaminen kasvaa 5 prosenttia ensi vuonnaTänä vuonna aloitetaan noin 35 000:n ja ensi vuonna noin 35 500:n uuden asunnon rakentaminen, arvioi Rakennustuoteteollisuuden keskusliitto RTT.


Aloitusten määrä on runsaat kymmenen prosenttia suurempi kuin vuonna 1998. Viime vuonna uusia asuntoja käynnistettiin 31 597 ja niitä valmistui 29 842. Asuntojen uudisrakentaminen kasvoi 10 prosenttia.

Koko rakennustuotanto kasvaa RTT:n suhdannekatsauksen mukaan tänä vuonna 6,0 prosenttia ja ensi vuonna 5,0 prosenttia.

Rakentamisen kasvu hidastuu viime vuoden 8,6 prosentista, mutta rakentaminen jatkuu edelleen nopeana. Ennusteen mukaan talonrakennustöiden aloitusmäärä nousee viime vuoden 36,4 miljoonasta kuutiometristä 38,0 miljoonaan kuutiometriin ensi vuonna.

Asuntorakentamisen vilkastumisesta huolimatta rakentaminen ei RTT:n mukaan riitä tyydyttämään kysyntää. Sitä kasvattavat hyvä taloudellinen tilanne, alhaiset korot, maan sisäisen muuttoliikkeen jatkuminen ja patoutunut asuntokysyntä.

Asuntojen kysyntää kasvattaa lisäksi asuntokuntien jatkuva kasvu yhdessä asuntojen poistuman kanssa.

Viime vuonna asuntotuotanto lisääntyi RTT:n mukaan talouskasvun ja patoutuneen kysynnän vuoksi, vaikka valtion tukema asuntotuotanto supistui lähes kolmanneksen ja oli vajaat 13 000 asuntoa. Kasvu perustui vapaarahoitteisen tuotannon vahvaan elpymiseen.

Tänä vuonna vapaarahoitteinen asuntotuotanto kasvaa RTT:n ennusteen mukaan noin 24 000 asuntoon. Valtion osalainoittamia asuntoja käynnistyy talousarvioehdotuksen mukaan 11 000, joten aloitusten kokonaismäärä nousee yhteensä noin 35 000 asuntoon.

Ensi vuonna valtion tuki asuntotuotantoon on 7 miljardia markkaa eli miltei sama rahamäärä kuin tänä vuonna. Sillä pitäisi talousarvion mukaan käynnistää 13 000 uutta arava- ja korkotukiasuntoa.

Hinta- ja kustannustason nousun kohoamisen vuoksi tavoitteesta jäätäneen jälkeen, ennakoi RTT. Vapaarahoitteinen tuotanto pysyy vilkkaana ja uusia asuntoja aloitetaan 35-36 000.

Tänä ja ensi vuonna aloitetaan katsauksen mukaan 12 500 uuden erillisen pientalon ja 5 500 rivi- ja ketjutaloasunnon rakentaminen, kun aloituksia viime vuonna oli 11 257 ja 5 147.

Asuinkerrostaloasuntojen aloitukset nousevat RTT:n arvion mukaan tänä vuonna 154 329 asunnosta 16 500 asuntoon ja ensi vuonna edelleen 17 000 asuntoon.

STT-IA
5.11.1999


Talous -sivulle