Akava: Asuntovähennykseen ei syytä puuttuaKorkeasti koulutettujen etujärjestö Akava ei hyväksy asuntojen hintojen nousun hillitsemiseksi ehdotettua asuntolainojen korkovähennysoikeuden rajoittamista.


Koko maahan kohdistuvan kiristystoimen perusteleminen muutamilla paikkakunnilla tapahtuneella hinnannousulla on Akavan mielestä suhteetonta. Sen mukaan korkovähennys on myös valtiolle edullisin asumisen tukimuoto.

Akavassa perustellaan vaatimusta mm. sillä, että korkovähennyksen poisto heikentäisi erityisesti lapsiperheiden asemaa.

Vain ensiasuntoon rajattuna korkovähennys yllyttäisi nuoria perheitä hankkimaan mahdollisimman suuren asunnon, joka mahdollisten talousvaikeuksien kohdatessa voitaisiin joutua realisoimaan epäedullisesti.

- Korkovähennyksen menettäminen jarruttaisi asunnon vaihtoa tilavampaan perheen koon kasvaessa. Se rajoittaisi myös etenemistä työuralla, mikä nuorten perheiden kohdalla usein edellyttää muuttoa toiselle paikkakunnalle, Akavan työvaliokunta perustelee kantaansa.

Mikäli korkovähennyksen poistamista halutaan perustella tuen siirtymisellä hintoihin, tulisi Akavan mukaan johdonmukaisuuden nimessä tarkastella myös muita asumisen tukimuotoja samalta kannalta.

Paikallisiin asuntohintojen nousupaineisiin voitaisiin ensi sijassa vaikuttaa lisäämällä asuntojen määrää. Yksittäisten valmistelemattomien toimien sijasta Akava pitää tärkeänä tarkastella asuntopolitiikkaa kokonaisuutena.

Yksittäiset heikennysesitykset kiihdyttävät etujärjestön mielestä entisestään nykyistä asuntokauppaa ja näin asuntojen hinnannousua.

STT-IA
10.8.1999


POLITIIKKA -SIVULLE