Amerikkalaiskuluttajat hikeentyneet pankkiautomaattien lisämaksuihinPankkiautomaattien käyttö Yhdysvalloissa on yllättäen vähentynyt. Amerikkalainen pankkialan lehti Bank Network News tutki pankkiasiakkaiden tottumuksia ja huomasi, että käteisautomaattien käyttöhalukkuus on selvästi laskenut.


Käyttökertojen määrä on pudonnut selvästi viime vuodesta, vaikka automaattiverkko kasvaa edelleen. Kuluttajatutkijoiden mukaan juuri kaiken aikaa lisääntyvät ja nousevat käyttömaksut ovat karkottaneet asiakkaat automaateilta.

Kaksikymentä vuotta sitten ilmaisina palvelunparantajaina markkinoille tuodut koneet rahastavat nyt lähes rutiininomaisesti 5-10 markan verran per nosto, joissakin automaateissa maksu saattaa olla lähes 30 markkaa.

Tilastojen mukaan Yhdysvalloissa on tällä hetkellä noin 227 000 pankkiautomaattia, 66 prosenttia niistä nappaa yli 7 markan käyttömaksun.

Tuplaveloitus yleistä

Nykyään lähes jokainen amerikkalainen pankkiryhmittymä antaa vain oman pankkinsa asiakkaan käyttää konettaan veloituksetta. Ilmaisen automaatin löytäminen on kuitenkin usein hankalaa, sillä monilla pikkupankeilla on vain muutama oma automaatti pankin läheisyydessä.

Vieraalla automaatilla asioiva joutuu varsin usein maksamaan tuplaveloituksen, hän maksaa palvelumaksun automaattia hoitavalle pankille sekä myös lisämaksun omalle pankilleen.

Yhdysvaltain senaatissakin on pohdittu käyttömaksujen rajoittamista useaan otteeseen, erityisesti tuplaveloituksen kieltämistä. Yritykset ovat toistaiseksi kaatuneet kuluttajaryhmien voimakkaasta painostuksesta huolimatta.

Pankkikortti nousussa

Euroopassa niin yleinen käteisostokortti on vasta nyt yleistymässä Yhdysvalloissa, mutta automaattien kalleus on lisännyt nopeasti käteiskorttien suosioita.

Pankkikortilla tehtyjen ostosten määrä on hypännyt rajusti ylöspäin, 35 prosentilla vuoden aikana. Tosin pankkikortti-ostot ovat yleisiä vain suurien taajamien läheisyydessä, maaseudulla luotetaan edelleen Yhdysvalloissa yleisesti käytettyihin sekkeihin.

Laskuthan maksetaan Yhdysvalloissa edelleen sekeillä, suoraveloitus ei ole kovinkaan suosittua ja laskunmaksuautomaatteja vasta kokeillaan varovasti muutamilla paikkakunnilla.

Tutkijoiden mielestä käteiskorttien suosion kasvu onkin selvä merkki siitä, että automaateilla rahastaminen on mennyt liian pitkälle.

Tilastojen mukaan amerikkalaispankit imuroivat rahaa vuosittain 2-3 miljardia dollaria vuosittain pankiautomaattien käyttömaksuina, mutta pankit puolustavat menettelyä vetoamalla korkeisiin huoltokustannuksiin ja rahansiirtomaksuihin pankkiryhmien välillä.

STT-IA
6.8.1999


TALOUS -SIVULLE