Liikanen vastaa 99 kysymykseen

Komissaariehdokkaat valmistautuvat parlamentin tenttiinUuteen EU-komissioon ehdolla oleva Erkki Liikanen joutuu kertomaan kirjallisesti EU-parlamentille, sitoutuuko hän eroamaan tehtävästään, jos komission puheenjohtaja sitä pyytäisi.


Liikasen on lisäksi selvitettävä, onko hänellä omasta mielestään riittävät lainopilliset, tekniset ja ihmissuhdetaidot tehtävän menestyksekkääseen hoitamiseen. Nämä ovat esimerkkejä kymmenistä kysymyksistä, jotka sisältyvät parlamentin kullekin komissaariehdokkaalle lähettämiin kaavakkeisiin.

Elokuun puolivälissä palautettavat vastaukset ovat pohjana parlamentin elo-syyskuussa järjestämille kuulemistilaisuuksille. Niissä voivat asianomaisen valiokunnan jäsenet tehdä myös muita kiperiä kysymyksiä.

Tulevan komission puheenjohtaja Romano Prodi on päättänyt julkistaa kyselykaavakkeiden sisällön osoituksena sitoutumisestaan avoimmuuteen. Myös vastaukset aiotaan toimittaa julkisuuteen elokuun 15. päivän jälkeen.

Teollisuus- ja tietoyhteiskunnan komissaariksi ehdolla olevan Liikasen kaavakkeessa on sekä hänen alansa valiokunnan että poliittisten ryhmien kysymyksiä. Niitä on yhteensä 99.

Miksi haluatte komissaariksi?

Henkilökohtaiset kysymykset eivät ole yhtä piikikkäitä kuin esimerkiksi maatalouskomissaari Franz Fischlerille osoitetut tiedustelut. Liikasen tapaan myös vanhassa komissiossa istunut Fischler joutuu kertomaan, miksi hän pyrkii uudelleen komissaariksi.

- Kuinka on sovitettavissa yhteen se, että luottamuksensa menettäneen komission yksittäiset jäsenet ovat vastuussa komission yhteisistä epäonnistumisista ja puutteista ja se, että päätitte myöntyä uudelleen komission jäseneksi, Fischleriltä kysytään.

Liikaselta halutaan tietää ainoastaan se, onko hän valmis ottamaan henkilökohtaisen vastuun alueestaan. Lisäksi Liikanen joutuu kertomaan, onko hänellä taloudellisia kytköksiä tai muita sitoumuksia, jotka voivat olla ristiriidassa tulevien tehtävien kanssa.

Parlamentti haluaa tietää, millaisia johtopäätöksiä Liikanen on valmis tekemään komission viimeaikaisesta kriisistä komission tulevaa hallintoa ajatellen.

Riippumattomuutta pidetään tärkeänä

Kaikki 19 ehdokasta joutuvat kuvailemaan, miten riippumattomasti he aikovat hoitaa tehtävänsä. Suosittu tapaus Bangemannin innoittama teema on myös ehdokkaiden henkilökohtainen suhtautuminen omaan toimialaansa liittyviin työtehtäviin komissaarikauden päätyttyä.

Parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä kaipaa lupausta siitä, etteivät komissaarit kerro komission päätöksistä tiedotusvälineille ennen kuin toimivaltaiset parlamentin elimet ovat saaneet niistä tiedon. Vihreät haluavat tietääkö, pitäisikö komission saattaa julkiseksi lobbaajien vierailut komissiossa.

Liikasen tulee kertoa, onko hän valmis palkkaamaan uuteen kabinettiinsa väkeä "monikansallisten kriteerien" mukaisesti, Häneltä kaivataan myös tietoa oman politiikkansa menestyksellisyyden mittaamisesta.

Kaavakkeessa on suuri määrä yksityiskohtaisia kysymyksiä teollisuuden ja tietoyhteiskunnan alalta. Esimerkkeinä ovat Liikasen suhtautuminen mahdolliseen Internetin toimintaa säätelevään maailmanlaajuiseen peruskirjaan ja pk-yritysten tukemiseen. Päänvaivaa saattaa tuottaa myös pyydetty "innovatiivisen innovaatiopolitiikan" kuvailu.

Ehdokkaat aiotaan panna tiukalle

Vanhan komission erossa merkittävää roolia näytellyt parlamentti on luvannut toimeenpanna aiempaa tiukemmat kuulemiset komissaariehdokkaille.

Monet vanhojen komissaarien esikuntien jäsenet ja komission virkamiehet ovat joutuneet osaksi luopumaan lomistaan, kun vastauksia väsätään kesäkuumalla. Myös ehdokkaiden preppaaminen kuulemistilaisuuksiin vie oman aikansa.

Tenteissä voivat heijastua joidenkin parlamentaarikkojen tyytymättömyys mm. naisten vähyyteen ja vaalivoiton saaneiden konservatiivien osuuteen Prodin joukkueessa.

Kolmituntiset kuulemistilaisuudet alkavat 30. elokuuta ja jatkuvat 7. syyskuuta asti. Liikanen on tulessa 31. elokuuta klo 8 aamulla.

STT-MH
6.8.1999


POLITIIKKA -SIVULLE