Kuluttajabarometri: Kotitalouksien rahatilanne hyväSuomalaisten kotitalouksien rahatilanne on parantunut, ilmenee Tilastokeskuksen kuluttajabarometrista.


Heinäkuussa 53 prosentilla kotitalouksista jäi rahaa säästöön. Säästöihinsä joutui turvautumaan 4 prosenttia kotitalouksista, ja vain 2 prosenttia velkaantui. Lisäksi 65 prosenttia kotitalouksista uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamista piti edullisena heinäkuussa 76 prosenttia kuluttajista ja 14 prosenttia aikoikin ottaa lainaa seuraavan vuoden aikana. Lainaa harkittiin eniten kestotavaroiden tai kiinteän omaisuuden, kuten asunnon hankintaan. Säästämisen vastaavasti katsoi kannattavaksi 48 prosenttia kuluttajista.

Heinäkuussa 47 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä kestotavaroiden hankkimiselle. Auton ostoa puolen vuoden sisällä harkitsi 8 prosenttia kotitalouksista. Asunnon ostamista taas suunnitteli 5 prosenttia. Kodin korjaus- ja sisustusaikeita oli monella.

Kuluttajat ennustivat, että ensi vuoden heinäkuuhun mennessä kuluttajahinnat nousevat 1,8 prosenttia.

Kotitalouksista jo 79 prosentilla oli käytössään matkapuhelin. Mikrotietokoneen omisti 43 prosenttia ja 23 prosentilla oli kotitietokoneelta yhteys Internetiin.

Usko talouteen yhä vahva

Suomalaiset uskoivat yhä vahvasti talouden myönteiseen kehitykseen. Kuluttajien luottamusindikaattori oli 15,9 eli lähes yhtä korkea kuin kesäkuussa tai vuosi sitten.

Joka kolmas kuluttaja uskoi Suomen taloustilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana. Oman taloutensa kohenemiseen luotti joka neljäs. Harvempi kuin joka kymmenes kuluttaja arvioi oman tai maan talouden huononevan.

Kuluttajabarometria varten haastateltiin 19.-26. heinäkuuta 1 610:tä Suomessa asuvaa henkilöä.

STT-IA
6.8.1999


TALOUS -SIVULLE