Viikon varrelta - kotimaan talousuutisia lyhyesti


Teollisuuden luottamus ennallaan

Suomalaisen teollisuuden luottamus tulevaisuuteen pysyi lähes ennallaan heinäkuussa, ilmenee Teollisuuden ja työnantajain keskusliiton TT:n juIkaisemasta luottamusindikaattorista. Indikaattorin pisteluku oli -6, kun kesäkuun lukema oli -7.

Teollisuuden luottamusindikaattori on pysytellyt nykyisellä matalalla tasollaan kuluvan vuoden huhtikuusta lähtien. TT:n mukaan teollisuuden tilauskirjat ovatkin edelleen tavanomaista ohuemmat.

EU:n ja yhteisvaluutta euron alueella teollisuuden luottamus suhdanteisiin säilyi heinäkuussa lähes ennallaan. Koko EU-alueella saldoluku oli -9 ja EMU-alueella -8. Kesäkuun lukemat olivat -10 ja -9.

EU:n suurista maista Saksassa ja Ranskassa teollisuuden luottamus parani hieman, mutta Britanniassa luottamus heikkeni uudelleen jonkin verran. Teollisuuden luottamusindikaattoria laskettaessa huomioidaan yritysten tuotanto-odotukset lähikuukausina sekä tilauskannat ja valmistuotevarastot.


Heikot hinnat kalvoivat Metsä-Serlan tulosta

Heikentyneet myyntihinnat, tuotantoseisokit ja uudelleenjärjestelyt verottivat selvästi Metsä-Serlan alkuvuoden tulosta. Yhtiön rahoituserien jälkeinen voitto supistui 39 prosenttia 619 miljoonaan markkaan.

Liikevaihtoaan yhtiö kuitenkin kasvatti kymmenen prosenttia kahteen miljardiin euroon eli 12 miljardiin markkaan. Vertailukelpoinen liikevaihto kuitenkin supistui viisi prosenttia. Metsä-Serlan johdon mukaan myyntihinnat olivat kaikissa päätuotteissa selvästi vuodentakaista pienempiä.


Länsivoiman liikevaihto aleni mutta tulos parani

Länsivoima-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 693 miljoonaa markkaa ja liikevoitto 147 miljoonaa markkaa. Tulos rahoituserien jälkeen oli nyt 139,0 miljoonaa markkaa, kun sitä vuoden 1998 tammi-kesäkuussa kertyi 131,4 miljoonaa.

Viime vuoden vastaavaan tilanteeseen verrattuna liikevaihdossa on laskua 90 miljoonaa markkaa. Liikevoitto kasvoi kuitenkin 10 miljoonalla markalla.

Länsivoiman mukaan liikevaihdon pieneneminen johtuu pääasiassa sähkön keskimääräisen myyntihinnan alentumisesta. Toisaalta tuloskehitykseen vaikuttavat myönteisesti sähkön hankintahinnan aleneminen vertailujaksosta, osakkuusyhtiösuhde Espoon Sähkön kanssa ja sähkön siirron lisääntyminen konsernin alue- ja jakeluverkossa.


Metsä Tissuen tulos pieneni hieman

Pehmopapereita valmistavan Metsä Tissuen tulos notkahti alkuvuonna. Yhtiötä rasittivat Puolan kartonkitehtaan sulkemisesta ja Saksan lahjapaperituotannon lopettamisesta aiheutuneet kustannukset.

Toimitusjohtaja Hannu Anttilan mukaan Metsä Tissuen kannattavuutta heikensivät lisäksi kohonneet raaka-ainekustannukset ja hintakilpailu.

Metsä Tissue -konsernin tulos laski 63 miljoonaan markkaan viimevuotisesta 66 miljoonasta. Yhtiön liikevaihto kuitenkin kasvoi alkuvuonna peräti 65 prosenttia liki 1,7 miljardiin markkaan.


EU syynää Sanitecin ostotarjouksen

Metran tytäryhtiön Sanitecin tuore ostotarjous joutuu EU:n kilpailuviranomaisten tutkittavaksi. Sanitec teki kesäkuun alussa ostotarjouksen hollantilaisen kylpyhuonekeramiikan valmistajan Sphinx Gustavsbergin osakkeista.

EU:n kilpailuviranomaiset pelkäävät kaupan vääristävän kilpailua Pohjoismaiden ja Benelux -maiden keraamisten kylpyhuonetuotteiden markkinoilla.

Metran hallintojohtaja Pekka Virtasen mukaan EU:n komission päätös tutkia järjestely ei ole varsinainen yllätys. Hänen mukaansa isommissa hankkeissa tällaiset tutkimukset ovat tuiki tavallisia.

- Emme ole vielä tarkemmin keskustelleet komission kanssa. Nyt alkavat jatkotutkimukset, joissa pyrimme löytämään kohtuullisen ratkaisun kilpailuviranomaisten kanssa, Virtanen sanoo.

Ostotarjouksen yhtenä ehtona on komission hyväksyminen. Metran mukaan komission tutkintapäätö vaatii 10. elokuuta päättyvän tarjousajan jatkamista.


Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 10 prosenttia helmi-huhtikuussa

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 10 prosenttia vuotta aiempaan vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Talonrakentamisen liikevaihto lisääntyi 10 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen 9 prosenttia. Liikevaihdon kasvu hidastui viime vuoden helmi-huhtikuusta, jolloin rakennusyritysten liikevaihto kasvoi 20 prosenttia.

Rakennusyritysten maksama palkkasumma kasvoi huhtikuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 11 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvu hidastui viime vuodesta. Talonrakennusalan palkkasumma lisääntyi nopeammin kuin maa- ja vesirakennusalan.

Indeksien laskenta perustuu verottajan arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistolla. Laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on olemassa vertailukelpoiset tiedot kyseiseltä kuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta.


Toimiva johto pääosaan Nokian Jalkineissa

Nokian Jalkineet -yhtiön toimiva johto ja pääomarahastot ovat ostaneet enemmistön yhtiöstä. Henkilöosakkaiden ja kolmen rahaston osuus on nyt yhteensä 73 prosenttia.

- Olemme sopineet, että emme kerro tarkemmin omistusosuuksista. Oleellista on se, että toimivan johdon osuus on riittävä ja liian hajallaan ollut omistuspohja on nyt selkiytynyt, sanoo toimitusjohtaja Raimo Tanttu.

Tantun lisäksi enemmistöomistajien ryhmään kuuluu kolme muuta henkilöä sekä Merita Capital, Profita Fund I Ky ja Tampereen seudun kasvurahasto Ky. Kaikkiaan omistajia on kymmenen, kun vielä jokin aika sitten Nokian Jalkineilla oli 28 omistajatahoa.

Nokian Jalkineet on suurin kumisaappaiden valmistaja EU:ssa ja ainoa Pohjoismaissa.


Finnet ja Ericsson sopivat laajakaistapalveluista

Alueellisia puhelinyhtiöitä edustava Finnet -ryhmä on sopinut ruotsalaisen Ericssonin kanssa laajakaistaisen liityntäverkon rakentamisesta Suomeen. Sopimuksen arvoa ei julkistettu.

Laajakaistaiset verkot lisäävät siirtonopeutta kuparikaapeleissa ja mahdollistavat interaktiivisen videon ja nopean dataviestinnän palvelut. Suomen Ericssonista arvellaan, että uuden verkon liittymien määrä nousee jo ensi vuonna useisiin tuhansiin.


Leoniaa ei aiota listata pörssiin

Leoniaa ei nykyisessä muodossaan aiota listata pörssiin. Tiistain Helsingin Sanomien mukaan valtio on Leonian omistajana tullut siihen tulokseen, että pankki on liian pieni jatkamaan yksin. Tämän vuoksi Leonian myynti palasina sijoittajille ja yksittäisille kansalaisille ei tule toteutumaan.

Helsingin Sanomien käyttämien virkamieslähteiden mukaan pankille etsitään ensisijaisesti kotimaista kumppania, mutta myös pohjoismainen yhteistyö voi tulla kysymykseen.

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö (kok.) lupaa tuoda Leonian yksityistämisen talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan viimeistään alkusyksystä.


Asuntojen hinnat jatkoivat nousuaan

Asuntojen hinnat nousivat edelleen huhti-kesäkuussa. Pääkaupunkiseudulla vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat kohosivat tammi-maaliskuusta 3,5 prosenttia ja muualla maassa 2,3 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta asuntojen hintatilastosta.

Helsingissä vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat vuoden ensimmäisestä neljänneksestä 3,5 prosenttia, Espoossa 4,8 ja Vantaalla 2,8 prosenttia. Tampereella hinnat kohosivat 4,2 prosenttia, Jyväskylässä 3,4, Kuopiossa 3,1 ja Oulussa 2,3 prosenttia. Lahdessa hinnat nousivat vajaan prosentin ja Turussa puoli prosenttia.

Huhti-kesäkuussa vanhat kerrostaloasunnot maksoivat pääkaupunkiseudulla 10,2 prosenttia ja muualla maassa 6,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Pääkaupunkiseudulla asuntojen myyntiajat lyhenivät vuoden toisella neljänneksellä, sen sijaan muualla ne pysyivät suunnilleen ennallaan.

Koonnut: IA
6.8.1999


TALOUS -SIVULLE