Brittiyritys hyväksyi suomalaisen metsäsertifioinninBrittiläinen rakennus- ja sisustusalan yritys B&Q on päättänyt hyväksyä Suomessa laaditun metsäsertifiointijärjestelmän.


Suomen metsäteollisuus ja metsäomistajia edustava MTK pitävät päätöstä merkittävänä, koska Britannian suurimpiin kuuluva tee-se-itse -ketju on tähän asti vaatinut myytäviin tuotteisiinsa vain ympäristöjärjestöjen kannattamaa FSC-merkintää.

B&Q on mukana myös ostajaryhmittymässä, jonka tavoitteena on myydä vain FSC-merkinnällä varustettuja puutuotteita.

MTK:n puheenjohtaja Esa Härmälä ja Metsäteollisuus ry:n johtaja Hannu Valtanen katsovat, että B&Q:n päätös on merkittävä markkinoilta saatu tunnustus Suomessa kehitetylle metsäsertifioinnille.

"FSC-tuotteita suositaan edelleen"

B&Q ilmoittaa heinäkuussa päivätyssä päätöksessään suosivansa kuitenkin edelleen FSC-sertifioituja tuotteita. Yritys arvioi, että tämän merkinnän puute vähentää puutavaran ostoa Suomesta.

B&Q -ketju ilmoittaa edellyttävänsä suomalaistuotteilta merkintää "tähän tuotteeseen käytetty puu tulee suomalaisen sertifiointijärjestelmän mukaisesti ja puolueettomasti sertifioidusta metsästä".

Valtanen arvioi keskiviikkona tiedotteessaan, että brittiyrityksen käytäntö saattaa johtaa tilanteeseen, jossa FSC-merkintää kantavat tuotteet ovat "hyviä", mutta suomalaiset tuotteet vain "hyväksyttäviä".

Suomalaisen puun asemasta huolestunut metsäteollisuus vetoaa suomalaisiin ympäristöjärjestöihin, jotta ne osallistuisivat metsäsertifioinnin kehittämiseen.

Hyvän metsänhoidon neuvoston (FSC) sertifiointijärjestelmällä on kansainvälisten ja suomalaisten ympäristöjärjestöjen tuki takanaan.

Sen sijaan suomalaisvoimin laadittu järjestelmä on vailla ympäristöjärjestöjen hyväksyntää. Suomalaista metsäsertifiointijärjestelmää ollaan liittämässä yleiseurooppalaiseen järjestelmään, joka on saanut kannatusta muun muassa muilta eurooppalaisilta metsänomistajilta.

Sertifiointi käyntiin

Suomalaisten sertifiointijärjestelmän mukaan sertifioitua puuta ei ole vielä markkinoilla, sillä metsien sertifioinnin odotetaan alkavan syksyllä. Se perustuu ns. ryhmäsertifiointiin eli kerralla arvioidaan suuri aluekokonaisuus.

Ensi vaiheessa sertifioidaan Lounais-Suomi, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala ja Lappi, joiden metsätalouden maa-ala on yli 60 prosenttia koko maan metsätalouden maasta.

Metsien sertifiointi perustuu vapaaehtoisuuteen. MTK:n mukaan ensi vaiheessa mukana olevien alueiden kaikki metsänhoitoyhdistykset ovat antaneet valtuudet hakea ryhmäsertifiointia.

STT-MH
6.8.1999


TALOUS -SIVULLE