Raakaöljyn korkea hinta tuntunut myös bensan hinnassaRaakaöljyn hinnan merkittävä kohoaminen on vaikuttanut viime kuukausina öljytuotteiden kuluttajahintoihin Suomessa.


Öljy- ja kaasualan keskusliiton kuluttajahintaseurannan mukaan 95-oktaanisen bensiinin keskihinta oli 15. heinäkuuta 5,95 markkaa litralta. Kesäkuun puolen välin keskihinta oli kolme penniä vähemmän, ja toukokuussa se oli 5,83 markkaa.

Keskusliiton toimitusjohtaja Jaakko Tusa muistuttaa, että Suomessa bensiinin hinnasta kolme neljännestä on veroa. Hänen mielestään bensiinin verotus tulisi Suomessa ainakin jäädyttää nykytasolle useammaksi vuodeksi, kunnes verotus olisi meillä EU:n keskitason alapuolella.

Kevyen polttoöljyn keskihinta oli heinäkuun puolivälissä 1,78 markkaa litralta. Vastaava kesäkuun puolen välin luku oli 1,58 markkaa, ja toukokuun 1,62 markkaa.

Päästöt vähenevät EU-maissa

Euroopan unionin komission ja Euroopan auto- ja öljyteollisuuden yhteisen Auto-Oil-ohjelman toinen vaihe etenee.

- Tavoitteena on, että komissio saa ohjelmaan perustuvat uudet pakokaasu- ja polttoainedirektiiviehdotukset valmiiksi vielä kuluvan vuoden aikana, Öljy- ja kaasualan keskusliitosta mainitaan.

Euroopan öljyteollisuuden ympäristöjärjestö Concawe on komission tietopohjaan perustuen laatinut ennusteet liikenteen päästöjen kehittymisestä EU:n viidessätoista jäsenmaassa. Ennusteiden mukaan EU-maiden liikenteen päästöt vähenevät seuraavan 10-15 vuoden aikana 75-85 prosenttia verrattuna perusvuoteen 1990.

STT-IA
6.8.1999


TALOUS -SIVULLE