WWF: Karhut yhä uhatumpiaKarhut ovat joka puolella maailmaa yhä uhatumpia, ilmenee Maailman luonnonsuojelusäätiön (WWF) julkaisemasta raportista.


Maailmanlaajuisesti karhujen tilannetta käsittelevän raportin mukaan karhuja uhkaa metsästys, elinpaikkojen väheneminen, kontioiden ruumiinosilla käytävä kauppa sekä konfliktit ihmisten kanssa.

Raportin mukaan ainoa alkuperäisen kokoisella alueella elävä karhulaji on jääkarhu. Sitä uhkaavat kuitenkin ympäristötekijät ja ilmaston lämpeneminen.

- Suomen karhutilanne on Euroopan mittakaavassa kuitenkin kohtuullisen hyvä. Maahamme on itärajan takaa tullut paljon karhuja. Lisäksi viime vuosina Suomen karhut ovat alkaneet vähitellen levittäytyä länteen, Sirpa Pellinen WWF Finlandilta arvioi.

WWF:n julkaisemassa karhuraportissa todetaan, että kontioiden kohtalot eri puolilla maailmaa ovat sidoksissa toisiinsa. Kun karhut vähenevät esimerkiksi Aasiassa, niiden metsästystä tehostetaan Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.

Raportin mukaan Amerikan karhuja uhkaavat sademetsien hakkuut, karjankasvatus ja metsien raivaus. Euroopassa sattuu paljon ihmisen ja karhun välisiä konflikteja.

Raportissa todetaan, että myös Espanjan, Kreikan ja Ranskan karhuilla on vähän toivoa, ellei niitä suojella tehokkaammin.

WWF korostaa, että karhujen kohtalo on ihmisten käsissä. Jos kontioita halutaan suojella tehokkaasti, niiden tarpeet pitäisi järjestön mukaan sovittaa yhteen ihmisten tarpeiden kanssa.

STT-MH
6.8.1999


ULKOMAAT -SIVULLE