Posti ja Leonia pyrkivät syksyllä sopimukseen yhteistyöstäPosti ja Leonia Pankki pyrkivät sopimukseen yhteistyön jatkamisesta syksyn kuluessa. Yhteistyön jatkaminen on kilpistynyt kiistaan Leonian Postille pankkipalveluista maksamien korvausten suuruudesta. Kiistan vuoksi valtiovarainministeriö on jo vuodesta 1998 joutunut määräämään korvauksen suuruuden.


Posti ja Leonia tekivät vuoden 1995 lopulla viisivuotissopimuksen, jossa kolmen ensimmäisen vuoden korvaussumma Postille sovittiin kiinteäksi. Vuonna 1998 valtiovarainministeriö joutui kiistan vuoksi määräämään summaksi 430 miljoonaa markkaa.

Viisivuotissopimuksen kaksi viimeistä vuotta jäivät edelleen auki. Kun osapuolet eivät viime syksynä päässeet sopuun, valtiovarainministeriö joutui päättämään korvauksen suuruuden. Postin pääjohtaja Asko Saviahon mukaan summat kuluvalle ja ensi vuodelle jäivät selvästi aiempia pienemmiksi.

Saviahon mukaan Postin pankkipalveluista saamat vuosittaiset korvaukset ovat kuluvan vuosikymmenen aikana jatkuvasti laskeneet. Ne on suhteutettu tekniikan kehitykseen sekä konttorien ja työmäärän vähentymiseen. Hänen mukaansa Leonian palvelut kattavat nykyisin keskimäärin puolet palveluja tarjoavien postikonttorien työmäärästä.

Konttoreita vajaat 500

Vuonna 1995 sovittiin myös, että pankkipalveluja tarjoavien postikonttorien määrä laskisi noin 500 konttoriin. Tällä haavaa pankkipalveluja tarjoavia postikonttoreita on noin 480 kappaletta.Samaan aikaan Leonia on kehittänyt omaa pankkipalveluja tarjoavaa verkostoaan. Leonian omia myyntipisteitä on tällä hetkellä yli 60, ja lukumäärää aiotaan kasvattaa noin sataan konttoriin.

Leonian toimitusjohtaja Pentti Hakkarainen kuitenkin sanoo, ettei Leonian omia palvelupisteitä ole perustettu vaihtoehdoksi yhteistyölle Postin kanssa.

Postin palveluksessa on kaikkiaan noin 26 000 henkilöä. Konttoriverkon palveluksessa heistä on noin 3 900. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen yhteistyön jatkamisesta, tulevat muutokset koskemaan Saviahon mukaan noin puolta näistä 3 900 henkilöstä.

Saviahon mukaan Posti on kuluvan vuosikymmenen aikana pystynyt hoitamaan hyvin henkilöstön vähentämisen. Myös syksyn neuvottelujen kariutuessa mahdollisimman monelle postilaiselle pyritään löytämään työtä konsernin sisältä.

STT-MH
6.8.1999


POLITIIKKA -SIVULLE