Sosiaaliturvaa pohdittiin KuusamossaKunnalla on tulevaisuudessakin selkeästi velvollisuus vastata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen riittävyydestä ja laadusta. Tätä korosti sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho (kok.) sosiaaliturvan päivillä Kuusamossa keskiviikkona.


- Palvelujen käyttäjien yksilöllisten tarpeiden tulee olla palvelujen lähtökohtana, Perho vaati.

Tavoitteena ministeri pitää entistä tiiviimpää yhteistyötä kunnallisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken. Hän korosti myös ammattitaitoisen henkilöstön merkitystä.

Perhon mukaan on välttämätöntä nähdä riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön merkitys sekä heidän henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeys.
- Jaksamisen rajat ovat jo liian lähellä ja jopa ylitetty, Perho sanoi.

Kovat arvot korostuvat

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton valtuuston puheenjohtaja, johtaja Helena Pesola kiinnitti huomiota kovaan yhteiskuntaan. Ihmisten elämässä arvostetuimpia asioita ovat kuitenkin tutkimusten mukaan terveys, perhe ja henkinen tasapaino, hän muistutti.

- Kovia arvoja kuluneella vuosikymmenellä korostaneille poliitikoille ja muille päättäjille tämän tulisi antaa aihetta ajatteluun ja toivottavasti myös konkreettisiin toimenpiteisiin, Pesola huomautti.

Kovista arvoista sopivat Pesolan mukaan hyvin esimerkeiksi yhteisvastuun kivijalan purkaminen sairausvakuutuksen peruspäivärahan osalta ja kansaneläkevakuutuksessa pohjaosan asteittainen poistaminen.

- Onko niin, että kova käsi tarttuu helpommin sellaisiin kohteisiin, joita työmarkkinajärjestöt eivät koe puolustamisen arvoisiksi, hän kysyi. Pesola vaati myös, että ikärasismin rikkaruohot kitketään tehokkaasti pois.

Ihmistä ei jätetä

Perjantaihin jatkuvat päivät järjesti Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto yhdessä Kuusamon kunnan kanssa. Osallistujia päivillä oli noin 900.

Tapahtuman teemana oli "Ihmistä ei jätetä". Aihe nostaa esiin eettiset valinnat samoin kuin keskustelun sosiaalisen puolen ja talouden suhteesta ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Tarkastelun kohteena olivat mm. lasten, nuorten ja perheiden arki, ikääntyminen ja työllistyminen.

Tapahtumassa paneuduttiin myös alueelliseen eriytymiseen, muuttoliikkeeseen, yhteisöjen hajoamiseen ja elämän pirstaloitumiseen. Näiden vastapainona puhuttiin uudenlaisista, ihmisten omaa osallisuutta korostavista hyvinvointimalleista.

STT-IA
6.8.1999


POLITIIKKA -SIVULLE