Teollisuusyritysten kotimaan liikevaihto kasvoiTeollisuusyritysten kotimaan liikevaihto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla prosentin verrattuna vuotta aikaisempaan ajanjaksoon.


Koko liikevaihto pysyi ennallaan edelliseen vuoteen nähden. Liikevaihdon kehitystrendi on hieman nousussa kohonneiden tuottajahintojen vaikutuksesta.

Koko liikevaihto kasvoi sähköteknisessä teollisuudessa helmi-huhtikuussa 22 prosenttia vuotta aikaisempaan vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Sen sijaan perusmetallien valmistuksessa liikevaihto väheni 16 prosenttia, puu- ja paperiteollisuudessa 10 prosenttia sekä kemianteollisuudessa 4 prosenttia. Näiden toimialojen muutosprosentit ovat kuitenkin nousussa vuoden alun muutoksiin nähden.

Sähköteknisen teollisuuden kotimaan liikevaihto kasvoi laskeneista hinnoista huolimatta yhä nopeampaa vauhtia, peräti 34 prosenttia.

Huonekalujen valmistuksessa ja muussa valmistuksessa kotimaan liikevaihto lisääntyi 7 prosenttia ja kustantamisessa 3 prosenttia. Sen sijaan puu- ja paperiteollisuuden kotimaan liikevaihto väheni 5 ja mineraalien kaivun 3 prosenttia.

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma kasvoi helmi-huhtikuun aikana 3 prosenttia vuotta aiemmasta vastaavasta ajanjaksosta. Vuotta aikaisemmin palkkasumma kasvoi 11 prosentin vauhtia.

Teollisuuden liikevaihto- ja palkkasummatilasto kuvaa teollisuutta päätoimialanaan harjoittavia yrityksiä. Indeksien laskenta perustuu verottajan arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistolla.

Laskennassa ovat mukana ne yritykset, joista on vertailukelpoiset tiedot kyseiseltä kuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta.

Liikevaihto- ja palkkasummaindeksien kuviot ja sarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/liiktkk2.html.

IA
6.8.1999


TALOUS -SIVULLE