WTO:lla vielä vähän kiinnostusta puhtaaseen ympäristöön ja turvalliseen ruokaanEuroopan unioni etsii kuluttajista ja ympäristöaktivisteista tukea, kun se yrittää saada maatalouden lisäksi myös ympäristö- ja kilpailuasiat sekä työelämän normit mukaan maailman kauppajärjestön WTO:n seuraavalle neuvottelukierrokselle.


Vastapuolella ovat WTO:n suuret vientimaat, jotka EU:n näkökulmasta ovat yksisilmäisesti vapauttamassa kaupan esteitä. Suomalainen asiantuntija, suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi arvioi, ettei WTO:n virkamiehillä ja päättäjillä ole vielä kovinkaan paljon kiinnostusta EU:n tärkeinä pitämiin aisoihin. Huhtaniemi hoitaa Suomen asioita WTO:ssa.

Huhtaniemi ei suoraan sano, että kelkasta on pudottu. Kehitys elintarvikkeiden suhteen on kuitenkin selvästi etenemässä siihen, että ihmiset haluavat syödä hyvälaatuista ja puhdasta ruokaa. Ensi vuosituhannella on lisäksi tärkeää, että kotieläimet, joita syödään, ovat hyvin hoidettuja ja eettisesti oikein kasvatettuja. Sama koskee myös riistaa, sille pitää taata puhdas elinympäristö.

Huhtaniemi muistuttaa, että sodan jälkeen oli tärkeää saada riittävästi ruokaa ja myöhemmin oli halua saada ruokaa halvalla. Vastedes ruoan puhtaus on enemmän kuin puoli ruokaa.

Huhtaniemi puhui WTO:n roolista Islannissa torstaina Pohjolan talonpoikaisjärjestöjen tapaamisessa. Asiantuntemusta Huhtaniemelle on kertynyt mm. WTO:n edelliseltä ns. Uruquayn kierrokselta, jolloin hän toimi Pohjoismaitten puhemiehenä. Huhtaniemen toimipiste on nykyisin Genevessä ja hän aikoo mitä varmimmin olla suomalaisena takapiruna, kun seuraavan neuvottelukierroksen asialistasta sovitaan.

WTO:n jäsenistä suurimmat vientimaat, kuten Yhdysvallat, haluaisivat, että neuvottelukierrokselle tulisi mahdollisimman vähän asioita. Ne haluavat niin ikään, että pysyttäisiin vanhoilla tutuilla linjoilla eli kaupan vapauttamisessa ja maataloustuotteiden tukien vähentämisessä.

- Vanhoistakin asioista on toki syytä puhuta, EU:lla on tarve ottaa pöydälle Yhdysvaltain harrastama maatalouden piilotuki, jota annetaan esimerkiksi maatalousluottojen muodossa. Amerikassa pidetään kaupan esteenä vain suoraa vientitukea.

Huhtaniemi ei kuitenkaan halua kauppamiehiä luomaan itse eettisiä sääntöjä ja normeja kaupankäynnille. Säännöstöt mm. biotekniikasta, geeniruoasta ja kasvinsuojelumyrkyistä olisi luotava vaikka YK:n alaisessa maatalousjärjestössä FAO:ssa tai OECD:ssä.

WTO:lla imago-ongelma

Kuluttajat ja kansalaiset ovat kovin sanoin arvostelleet WTO:n hiljattain tekemään päätöstä, jolla avitettiin yhdysvaltalaisen hormonilihan pääsyä eurooppalaisiin lihapatoihin. WTO:lla on imago-ongelma, mutta Huhtaniemi antaa ymmärtää, ettei sen uskottavuus ole vielä mennyttä.

WTO itse katsoo antaneensa päätöksellään pelivaraa ja tulkinnanmahdollisuuksia maailmanmarkkinoille.
- Asiasta tullaan vielä käymään paljon riitoja, sillä vastassa ovat kuluttajat ja erittäin suuret taloudelliset edut.

Minkälaisia rintamalinjoja sitten luodaan suuriin vientimaihin, jää nähtäväksi. Kehitysmaat eivät Huhtaniemen mukaan välttämättä ole EU:n kanssa samaa mieltä kestävästä kehityksestä tai siitä, että työelämän normeja tuotaisiin mukaan neuvottelukierrokselle.

Jälkimmäistä varten kehitysmaat sanovat jo olevan yhden YK:n järjestön, nimittäin ILO:n. Ympäristöarvojen esille nosto on taas luonut pelkoa siitä, että niitä käytetään Euroopassa verukkeena, joilla voidaan suojella omia tuottajia ja estää kehitysmaita tuomasta omia tuotteitaan EU:hun.

Seattlen ministerikokouksessa päätetään marraskuussa, mitä ja miten WTO:n neuvottelukierrosta käydään. Kun jonkinnäköiset pelisäännöt on luotu, neuvottelut tuskin kestävät samat seitsemän vuotta kuin Uruquayn kierros. Vauhtia lisännee sekin tieto, että vuonna 2003 raukeaa sopimus, jonka mukaan jäsenjärjestöt eivät nosta juttuja omasta mielestään epäreiluista tukijärjestelmistä.

Pekka Huhtaniemi pitää tätä rauhantilaa hyvänä asiana. Samanlainen sopimus on syytä tehdä seuraavalla neuvottelukierroksella. Kun johonkin kompromissiin päästään, on sitä hyvä kokeilla muutama vuosi ilman turhia käräjöintejä.

STT-MH
6.8.1999


TALOUS -SIVULLE