Kiivas väittely pääosaan: Ylikankaalta uusi kirjaAkatemiaprofessori Heikki Ylikangas kirjoitti uuden kirjan, koska hän suivaantui sanomalehti Ilkassa julkaistuihin kirjoituksiin. Niissä oli hyökätty hänen aiempaa Tie Tampereelle -nimistä teostaan vastaan.


Väkivallasta sanan valtaan - Suomalaista menneisyyttä keskiajalta nykypäivään artikkeliteoksen julkistamistilaisuudessa Helsingissä torstaina oli paikalla myös Ilkan päätoimittaja Kari Hokkanen, joten väittelystä ei puuttunut kipakkuutta.

Ylikankaan mukaan Ilkassa julkaistiin sata enimmäkseen negatiivista kirjoitusta, jotka liittyivät hänen aiempaan teokseensa Tie Tampereelle.

Ylikankaan mielestä lehden hyökkäyksen kohteeksi joutunut tutkija ei voi puolustautua tekemällä vastineita lehteen, koska ainakaan kaikkia niitä ei julkaista.
- Jos haluaa aidosti vastata kritiikkiin, täytyy kirjoittaa kirja, Ylikangas totesi.

Lehdistö vallankäyttäjänä

Ylikankaan mielestä lehdistö on siirtynyt vallan vahtikoirasta vallan käyttäjäksi. Jos suuntaus ei muutu, se näivettää kulttuuria.

Hän esittääkin, että painovapauslakia muutetaan siten, että kansalaisen asema vahvenee toimittajan asemaan nähden.
- Ketä hyödyttää se, että kirjailijoita ja tutkijoita runtataan ja heidän henkilökohtaisiin asioihinsa puututaan, Ylikangas kyseli.

Ylikangas ehdottikin, että sananvapausvaltuutettu korvaisi Julkisen sanan neuvoston. Hän toivoi myös, että taiteilijoita ja tutkijoita edustavat yhdistykset ryhtyisivät reagoimaan päivälehtien henkilöpainotteisiin runttauksiin.

Hokkanen puolustautui

Ilkan päätoimittajan Kari Hokkasen mielestä Ylikangas on hyvin loukkaantunut itseensä kohdistuneesta kritiikistä ja on myös siksi tarkoitushakuinen.

Hokkanen muistutti, etteivät tiedemiehet ymmärrä läheskään aina sanomalehtien arkea.

Hokkanen ihmetteli Ylikankaan näkemystä, jonka mukaan lehden päätoimittaja olisi mukana päättämässä kaikista lehteen tulevasta jutuista.
- Päätoimittaja ei laita juttuja henkilökohtaisesti lehteen, Hokkanen sanoi.

Ylikangas väitti, että Ilkka oli julkaissut enimmäkseen Ylikangasta vastustavia kannanottoja, eikä ollut suostunut julkaisemaan Ylikankaan vastinetta. Väittelijät eivät päässeet sopuun edes siitä, mikä Ylikangasta vastustavien ja puoltavien kirjoitusten suhde oli.

"Ilkka ei hyökännyt"

Hokkasen mielestä Ylikankaalla on totalitaristinen käsitys sekä lehdistä että päätoimittajista. Hokkanen totesi, ettei Ilkka ole mediana hyökännyt Ylikankaan kimppuun vaan että Ilkassa on hyökätty.

- Lehti on ollut pikemminkin foorumi, mikä todettiin myös Julkisen sanan neuvostossa, Hokkanen sanoi.

Väkivallasta sanan valtaan -teoksessa käsitellään Ilkka-kritiikin lisäksi muun muassa rikollisuuden kehitystä 1600-luvulta, talvisotaa, suomettumista ja sananvapautta. Kirjan julkaisija on WSOY.

STT-MH
9.4.1999


AJASSA -SIVULLE