Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysKunnat kehittävät yhteistyössä verkkoviestintääKunnat ja Suomen Kuntaliitto ovat koonneet työryhmän, jonka tavoite on kehittää kuntien ja kuntayhtymien www-viestintää.


Ryhmä uudistaa paikallisen verkkoviestinnän ohjeet, joiden avulla kuntien on helpompi kehittää kansalaisille tarkoitettuja www-palveluja. Nämä ohjeet valmistuvat vuoden 2001 alussa.

Tärkeimpiä kunnallisen www-viestinnän kehittämiskohteita ovat Kuntaliiton mukaan käyttäjälähtöisyys, verkkodemokratia, sähköinen asiointi sekä portaalit.

Verkkodemokratia pyrkii lisäämään kuntalaisten osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia vuorovaikutteisten www-palveluiden avulla.

Toimivina esimerkkeinä Kuntaliitto mainitsee Tampereen kansalaiskioskin, Kymenlaakson kansalaiskanavan sekä Espoon nuorisoparlamentin ideahautomon.

Kansalaiskioskissa voi esittää kaupungin vastuuhenkilöille Tamperetta koskevia kysymyksiä sekä keskustella ajankohtaisista aiheista.

Kymenlaakson kansalaiskanava informoi päätöksenteosta sekä tarjoaa vaikutusmahdollisuuksia keskustelukanavien ja virkamiespalautteen muodossa. Ideahautomossa espoolaisnuoret voivat äänestää virtuaalisesti tekemistään aloitteista.


Aikataulut ja tapahtumatiedot kysyttyjä

Kuntien suosituimpia www-palveluita ovat olleet mm. aikataulutiedot sekä tapahtumakalenterit. Lähitulevaisuudessa monet linkkihakemistomaiset sivukokonaisuudet ovat korvautumassa sisältörikkailla palveluilla eli portaaleilla.

Suomessa monet maakunnat ja seutukunnat ovat kehittäneet aktiivisesti portaalipalveluita.

Toimivia toteutuksia ovat yksi maamme ensimmäisistä seutukuntaportaaleista, Koillismaan tietoverkko sekä keväällä avattu Etelä-Karjalan tietomaakunta. Kaupunkiportaalin on toteuttanut Vantaa.

Laki sähköisestä asioinnista hallinnossa tuli voimaan kuluvan vuoden alusta. Se velvoittaa kuntia järjestämään sähköisiä asiointipalveluja.

Keväällä 2000 noin kolmanneksella kunnista oli käytössä sähköisiä lomakkeita, jotka voi tulostaa ja toimittaa postitse virastoon. Joissakin kunnissa, esimerkiksi Helsingissä ja Tampereelle, voi ostaa tuotteita verkkokaupasta ja asioida verkon kautta.

Henkilön sähköiseen tunnistamiseen (HST) perustuvaa asiointia tai palveluita suunnitellaan useissa kunnissa. Kaupunkikorttia kehittävät Espoo, Vantaa, Pori ja Oulu.

Suomen kunnista 95 prosentilla on omat Internet-sivut. Linkit kuntien www-sivuille löytyvät Suomen Kuntaliiton Internet-sivuilta.

IA
1.9.2000


Politiikka -sivulle