Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysKansalaisnäkökulma mukaan turvallisuuden kohentamiseenLääninhallitukset ryhtyvät selvittämään kansalaisten käsityksiä oman kotipaikkansa turvallisuudesta ja sen kehittämistarpeista. Aineistoa on tarkoitus hyödyntää poliisin ja kuntien yhteisessä turvallisuussuunnittelussa. Lomakkeen saa kaikkiaan 26 300 suomalaista pääosin elo-syyskuun aikana.


Kyseessä on ensimmäinen läänien yhtenäinen kysely. Ylikomisario Vesa Tikkala Oulun lääninhallituksesta sanoo, että aiemmin vastaavanlaiset kyselyt on tehty muun muassa opinnäytteinä ja poliisilaitosvetoisesti.

Turvallisuustutkimuksella hankittavaa kansalaisnäkökulmaa päästään hyödyntämään paikallistasolla.

- Yhteisten turvallisuussuunnitelmien päämääränä on löytää yksimielisyys kuntien keskeisistä turvallisuusongelmista. Paikallistasolla viranomaisia on lopulta aika paljon, ja heillä on samat ongelmat, kun puhutaan vaikkapa huumausaine- ja nuorisorikollisuudesta, Tikkala huomauttaa.

Hänen mielestään läänien yhteistutkimuksen etuna on esimerkiksi se, että kyselyn tuloksia voidaan eri alueilla vertailla keskenään. Esimerkiksi Oulussa pystytään tutkailemaan jopa kaupunginosittain sitä, mitä missäkin tapahtuu.


Vaihtelua lääneittäin

Turvallisuustutkimuksen laajuus vaihtelee lääneittäin. Esimerkiksi Lapin läänistä yksikään kihlakunta ei ole ainakaan tässä vaiheessa lähdössä kyselyyn mukaan. Etelä-Suomesta osallistuu kaksi, Länsi-Suomesta kolme ja Itä-Suomesta viisi kihlakuntaa.

Oulun läänissä sen sijaan innostus on kova: kaikki kunnat ja läänin 11 kihlakuntaa lähtevät kyselyyn mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että noin 15 800 läänin asukasta saa lomakkeen näinä päivinä.

Vastaukset on pyydetty lähettämään syyskuun puoliväliin mennessä. Tulosten on arvioitu valmistuvan ennen vuodenvaihdetta, ja niistä laaditaan raportit kihlakunnittain.


Viisi teemaa

Turvallisuustutkimuksessa kysymykset on jaettu viiteen eri teemaan. Lomakkeella halutaan tietoa esimerkiksi kokonaisrikollisuuden määrästä ja siitä, ovatko vastaajat itse joutuneet joskus rikoksen uhriksi joko omalla asuinalueellaan tai jossain muualla.

Selvityksessä kysellään turvallisuudentunteesta eli siitä, pelkäävätkö ihmiset liikkua omilla kotikulmillaan tai kaupungin keskustassa.

- Tietoja halutaan myös siitä, mitä rikoslajeja pelätään ja miten huolestuneita tiettyjen rikostyyppien eli vaikkapa pahoinpitelyn uhriksi joutumisesta ollaan, Tikkala toteaa.

Kyselyssä punnitaan niin ikään kansalaisten tyytyväisyys poliisin toimintaan. Samalla vastaajilta perätään kehittämisehdotuksia vaikkapa poliisin ja yleisön keskinäisen yhteydenpidon tai näkyvän valvonnan suhteen.

STT-IKK
1.9.2000


Kotimaa -sivulle