Verkkouutiset

Sisältö
Etusivu
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysTT: Teollisuus luo valtaosan uusista työpaikoistaYli puolet laman jälkeen syntyneistä uusista työpaikoista 1990-luvun lopulla on perustettu joko suoraan teollisuus- ja rakennusyrityksiin tai näitä lähellä oleviin palveluyrityksiin, sanoo Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto TT.


Vuoden 2000 alkupuolella työpaikkojen määrä näillä aloilla on jatkanut kasvuaan. Voimakas teollisuustuotannon kasvu ja yritysten hyvä kilpailukyky on lisännyt merkittävästi työpaikkojen määrää.

- Myös jatkossa on tärkeää, että yritysten kilpailukyky pysyy hyvänä, jotta myönteinen työllisyyskehitys jatkuisi, TT:sta todetaan.

Vuodesta 1994 vuoteen 1999 työpaikat lisääntyivät nettomäärältään 242 000. Näistä 60 000 työpaikkaa eli joka neljäs on perustettu suoraan teollisuusyrityksiin.

Lähes saman verran on syntynyt uusia työpaikkoja teollisuutta lähellä oleviin palveluyrityksiin. Lisäksi rakennusalalla työpaikkojen nettolisäys on ollut samaan aikaan runsaat 40 000 työpaikkaa.

Mielikuva siitä, että teollisuuden työpaikat eivät enää lisäänny, on TT:n mukaan selvästi virheellinen.

Lisäksi TT huomauttaa, että vähemmälle huomiolle on jäänyt, että palvelusektorilla työpaikkojen kasvu on erityisen voimakasta nimenomaan teollisuuteen läheisesti kuuluvilla aloilla.

Teollisuusyritykset ovat ulkoistaneet toimintojaan ja lisäksi teollisuustuotannon kasvun myötä myös liike-elämän palveluja tarjoavat yritykset ovat kasvaneet ja lisänneet työpaikkojaan.

Teollisuutta lähellä olevissa liike-elämän palveluissa, joihin luetaan mm. tekniset palvelut sekä atk- ja konsultointipalvelut, työpaikat ovat lisääntyneet viimeisen viiden vuoden aikana noin 50 000 työpaikalla eli lähes yhtä paljon kuin koko teollisuudessa.

Myös kaupan alalla ja majoituspalveluissa työvoiman määrä on kohonnut voimakkaasti. Sen sijaan rahoitus- ja vakuutusalalla työpaikkojen määrä on supistunut tuntuvasti. Liikenteessä ja kuljetuksissa työpaikat ovat lisääntyneet vain hieman.


Teollisuudessa tänä vuonna puoli miljoonaa työpaikkaa

Laman jälkeen teollisuusyritykset ohensivat organisaatioitaan. Monet yritykset muuttivat osan entisistä toiminnoistaan erillisiksi yrityksiksi tai siirtyivät hankkimaan näitä palveluja muilta yrityksiltä.

TT:n mukaan merkille pantavaa onkin, että teollisuuden työpaikat ovat lisääntyneet samaan aikaan, kun yritykset ovat ulkoistaneet toimintojaan tai siirtyneet käyttämään ostopalveluja. Tämä kehitys ei siis näytä estäneen teollisuuden "omien" työpaikkojen lisäämistä.

Teollisuutta ja muuta liiketoimintaa lähellä olevissa palveluissa työpaikkojen määrä onkin kasvanut rajusti.

Kiinteistö-, siivous- ja vuokrauspalveluissa sekä liike-elämän palveluissa oli työpaikkoja viime vuonna jo 221 000, mikä on kolmanneksen enemmän kuin viisi vuotta aikaisemmin.

Työpaikkojen määrä näissä palveluissa ylittää TT:n arvion mukaan tänä vuonna jo 240 000 työpaikan rajan. Työpaikkojen lisäys tulee lähes kokonaan varsinaisista liike-elämän palveluista, joihin ei ole luettu kiinteistö-, siivous- ja vuokrauspalveluja.

Liike-elämän palvelujen suurin toimiala ovat tekniset palvelut, joissa työpaikkoja oli vuonna 1999 lähes 50 000. Viidessä vuodessa työpaikat ovat lisääntyneet noin 10 000:lla.

Voimakkaasti ovat lisääntyneet myös tietojenkäsittelypalvelut, joissa työpaikkoja oli viime vuonna runsaat 30 000. Työpaikkojen määrä on kasvanut viidessä vuodessa saman verran kuin teknisissä palveluissa.

IA
1.9.2000


Talous -sivulle