Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysHallitus hylkäsi Kymijoen-Mäntyharjun kanavahankkeenKymijoen-Mäntyharjun kanavahankkeesta luovutaan - ainakin nykyhallituksen aikana. Hallitus antoi vuosia vireillä olleesta hankkeesta keskiviikkona iltakoulussaan lopullisen tuomion.


Hallituksen kannanoton mukaan kanavaparin toteuttamiselle ei ole valtion- eikä kansantaloudellisiakaan edellytyksiä. Siksi hankkeen suunnittelu lopetetaan ja kaikista kanavapariin liittyvistä varauksista luovutaan.

Vastakin kuljetukset järvialueelta merelle aiotaan hoitaa Saimaan kanavan kautta. Suomen ja Venäjän sopimus kanavan Venäjän puoleisen alueen vuokraamisesta Suomelle umpeutuu vuonna 2010. Tarkoituksena on jossain vaiheessa aloittaa neuvottelut Venäjän kanssa vuokrasopimuksen jatkamisesta.

Saimaan kanavaa on tarkoitus käyttää nykymuotoisena. Kanavan parantamisesta ympärivuotiseksi on esitetty kaksi vaihtoehtoa. Hallituksen mielestä nämä vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole yhteiskuntataloudellisesti kannattavia.

Saimaan kanavan talviliikenteen mahdollistavia teknisiä ratkaisuja on hallituksen mielestä kuitenkin perusteltua selvittää edelleen.


Tapetilla vuosikausia

Saimaan kanavan kehittämistä ja Kymijoen-Mäntyharjun kanavan rakentamista on pohdittu vuosikausia. Asiaa pohtineen työryhmän mietintö valmistui viime kesänä. Mietintö lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle.

Suurin osa lausunnonantajista korosti Saimaan kanavan vuokrasopimusneuvottelujen pikaisen aloittamisen tärkeyttä. Kymijoen kanava sai lausunnoissa vain vähän kannatusta.

Kymijoen kanavan kannattajat ovat kuitenkin olleet näkyvästi esillä. Eduskunnassakin on "kanavapuolue". Siihen kuuluva Kokoomuksen ryhmän varapuheenjohtaja Timo Ihamäki oli periaatteessa mukana iltakoulussa. Hän oli omaksi harmikseen kuitenkin istuntosalin puhujapöntössä juuri silloin, kun iltakoulussa käsiteltiin kanava-asiaa.


Matkailullisia perusteita

Savonlinnan kaupunki katsoi lausunnossaan Kymijoen - Mäntyharjun kanavaparin rakentamisella olevan matkailun kannalta huomattava merkitys.

- Päijänteen ja Saimaan yhteenkytkeminen kanavilla tuo järvimatkailuun uuden ulottuvuuden. Alukset eivät olisi sidottuja yhteen vesistöalueeseen, vaan voisivat liikkua missä tahansa Keski- ja Itä-Suomen vesiteillä ja myös rannikolla. Ulkomaiset risteilyalukset voisivat tulla mereltä sisävesille, kaupunki ilmoitti.

Kanavapari avaisi Savonlinnan mukaan matkailulle aivan uudet näkymät.
- Se toisi Päijänteen ja Kymijoen teollisuuden suorien vesikuljetusten piiriin ja lisäisi kuljetusten osalta kilpailua. Kymijoen kanavan kautta merelle olisi paremmat edellytykset talviliikenteelle kuin Saimaan kanavan kautta.

Savonlinna korostikin, että Saimaan kanavan parantamissuunnitelmien rinnalla tulisi jatkaa selvityksiä Kymijoki-Mäntyharju-kanavaparin rakentamisesta.

Keskuskauppakamari siteerasi lausunnossaan Mikkelin ja Pohjois-Karjalan kauppakamareja, jotka katsoivat, että Kymijoki-Mäntyharjun kanava on ainoa vaihtoehto Saimaan ympärivuotisen vesiliikenteen turvaamiseksi.

- Kanavan rakentaminen olisi taloudellinen ja järkevä vaihtoehto. Edelleen olisi tärkeää muuttaa Savonlinnan kohdalla nykyisen syväväylän sijaintia, KKK katsoi.


Metsäteollisuuden sana painoi

Metsäteollisuus on tärkeä kanavan käyttäjä. Siten sen näkemyksille annettiinkin lausunnoissa erityistä painoa.

Stora-Enso vaati lausunnossaan selkeää, alueellista liikenteen infrastruktuuristrategiaa ja Saimaan mereen yhdistävän väylän turvaavaa päätöstä nopeasti. Yhtiö ei puoltanut Kymijoen-Mäntyharjun kanavan rakentamista.

Metsäteollisuus ry ilmoitti lausunnossaan, etteivät Kymijoen-Mäntyharjun kanavaparin edellyttämisinvestoinnit ja liikennelaskelmat osoita hanketta kannattavaksi. Siksi yhdistys ei tukenut kanavan toteuttamista.


Luonnonsuojelijatkin vastustivat

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri asettui vastustavalle kannalle ympäristövaurioiden ja -riskien vuoksi. Se piti Kymijoen ja Mäntyharjun kanavointia myös taloudellisesti huonoimpana vaihtoehto.

- Merkittäviä riskejä Kymijoen kanavoinnissa olisivat Kymijoen pohjassa olevat myrkyt ja vaikutukset Natura-alueisiin sekä Päijänteeseen raakavesilähteenä. Mäntyharju taas on loma-asutusvaltainen kunta, jonka halki rakennettava kanava vaurioittaisi usealla tavalla alueen luonnonympäristöä. Rahtiliikenteen läpikulku on myös ristiriidassa rauhallisen ympäristön vaalimisen kanssa, luonnonsuojelijat sanoivat.

Luonnonsuojelupiiri pitikin perusteltuna luopua Kymijoki-Mäntyharju -kanavan rakentamisesta ja Saimaan kanavan laajentamisesta. Saimaan kanavan ympärivuotista käyttöä sen sijaan on sen mielestä syytä tutkia maantiekuljetusten vaihtoehtona.

- Rautatie on Suomen oloissa paras vaihtoehto tavarakuljetuksille. Maanteille kaikkia kuljetuksia ei saa eikä voida siirtää, luonnonsuojelijat imoittivat.

IKK-STT
15.12.2000


Politiikka -sivulle