Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysSeksi-ilmoituksista miljoonatulot lehdilleSeksiteollisuus hyödyntää tiedotusvälineitä tehostaakseen toimintaansa. 1990-luvulla se astui markkinointiviesteineen ja -kuvineen osaksi ihmisten arkitodellisuutta. Median kautta välittyvä informaatio hahmottaa aikuisten ohella myös lasten ja nuorten maailmankuvia, käsitystä ihmisyydestä ja seksuaalisuudesta.


Sosiaali- ja terveysministeriön ja Stakesin Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution ehkäisyhankkeen osana tehdyn tutkimuksen mukaan päivälehdet tarjoavat yhden keskeisen kanavan seksikaupan edistämiselle, mistä ne hyötyvät taloudellisesti. Muita seksikaupasta hyötyjiä ovat esimerkiksi teleoperaattorit.

Tarkastelluissa 35 lehdessä arvioidaan vuositasolla julkaistavan yhteensä noin 180 000 yksittäistä seksipalveluilmoitusta, joiden julkaisemisesta saatava kokonaistuotto on noin 47 miljoonaa markkaa.

0700-seksilinjoja markkinoivat ilmoitukset ovat päivälehtimainonnan suurin seksipalveluilmoitusryhmä.

Tutkimuksessa tarkastelluista lehdistä 24 julkaisee seksipalveluilmoittelua. Valitut lehdet kattavat koko maan ja ovat markkina-alueidensa merkittävimpiä 5-7 kertaa viikossa ilmestyviä sanomalehtiä.

Lehdistä vajaa kolmannes eli Aamulehti, Etelä-Saimaa, Hufvudstadsbladet, Jakobstads Tidning, Kalajokilaakso, Keskipohjanmaa, Koillissanomat, Länsi-Suomi, Salon Seudun Sanomat, Västra Nyland ja Åland ovat kieltäytyneet julkaisemasta seksipalveluilmoituksia. Näiden lisäksi Ilta-Sanomat on ilmoittanut poistavansa seksi-ilmoitukset lehdestä vuodenvaihteessa. Suurin osa tarkastelluista lehdistä on saanut seksipalveluilmoittelua vastustavaa yleisöpalautetta.

Tutkimusaineistona on käytetty tarkastelluissa 35 lehdessä viikolla 9/1999 julkaistuja 3 500 yksittäistä seksipalveluilmoitusta.


Myös seksiteollisuuden toimintamekanismeja selvitetty

Aineiston toinen osa koostuu näiden lehtien päätoimittajalle suunnatun kyselyn vastauksista. Kyselyyn vastattiin kaikkiaan 33 lehdestä.

Tämän lisäksi tutkimuksen keskeisenä lähteenä on käytetty lukuisien eri alojen edustajien henkilökohtaisia tiedonantoja ja prostituutioon, pornografiaan sekä seksiteollisuuden markkinointiin liittyviä viranomaisasiakirjoja.

Tutkimusraportti tarjoaa katsauksen seksiteollisuuden toimintamekanismeihin, sen erilaisiin intressiryhmiin ja kaupassa liikkuviin rahavirtoihin. Kysymyksessä on ensimmäinen valtakunnallisesti kattava analyysi suomalaisissa päivälehdissä julkaistavasta seksipalveluilmoittelusta.

Raportissa selvitetään seksipalveluilmoittelun laajuutta, siinä käytettyjä markkinointitapoja ja seksipalveluilmoittelusta sanomalehdille kertyviä tuloja. Raportissa tarkastellaan myös erilaisia seksipalvelujen markkinointia ja puhelinseksibisnestä koskevia sääntelyjärjestelmiä.

VT
15.12.2000


Ajassa -sivulle