Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysMerkittävät sotilaskäskyt ministerin kuullen

Perustuslakivaliokunta tarkentaa presidentin valtuuksiaEduskunnan perustuslakivaliokunta on mietinnössään tiukentanut hallituksen esitystä, joka koskee tasavallan presidentin päätösvaltaa sotilaskäskyasioissa.


Hallituksen esityksen mukaan puolustusministerillä olisi oikeus olla läsnä, kun presidentti päättää näistä asioista puolustusvoimain komentajan esittelystä valtioneuvoston ulkopuolella ns. kabinettikäsittelyssä.

Valiokunta esittää muutosta, jonka mukaan ministerin olisi oltava läsnä aina, kun esillä on merkittäviä sotilaskäskyasioita. Lisäksi myös pääministeri voi olla läsnä ja lausua käsityksensä asiasta. Säädös sisältyy puolustusvoimista annetun lain muutokseen, jonka läpäisi ensimmäisen täysistuntokäsittelyn keskiviikkona.

Perustuslakivaliokunta on muuttanut lisäksi hallituksen esitystä, joka koskee rajavartiolaitosta. Keskiviikkona valmistuneessa mietinnössään valiokunta katsoo, ettei rajajoukkojen tai niiden osien liittämisestä puolustusvoimiin voi päättää hallituksen esityksen mukaisesti sotilaskäskyllä. Koko valtioneuvoston vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi sen tulee tapahtua presidentin antamalla asetuksella.

Lisäksi alimpiin rajavartiolaitoksen virkoihin nimittämisestä voidaan valiokunnan mielestä säätää valtioneuvoston asetuksella, kun hallituksen esityksessä on maininta presidentin asetuksesta.


Tietosuojavaltuutetun nimittää valtioneuvosto

Presidentin toimivaltuuksiin on tehty myös muita pieniä viilauksia. Ne liittyvät kaikki maaliskuun alussa voimaan tulevaan uuteen perustuslakiin. Eduskunta hyväksyi keskiviikkona sisällöltään lain, joka siirtää tietosuojavaltuutetun nimitysoikeuden presidentiltä valtioneuvostolle.

Presidentin kansliasta on valiokuntakäsittelyn aikana esitetty toiveita presidentin nimitysvallan säilyttämisestä niissä viroissa, joiden haltijan riippumattomuus on tärkeää. Tällaisia virkoja ovat kanslian mielestä konkurssiasiamiehen, ulkomaalaisvaltuutetun, tasa-arvovaltuutetun, kuluttajaviraston ylijohtajan ja valtakunnansovittelijoiden virat.

Presidentin valtaa monin tavoin kaventavan perustuslakiuudistuksen hengessä aiotaan kuitenkin mm. kaikkien valtuutettujen ja asiamiesten nimitykset siirtää valtioneuvostolle.

STT-MH
18.2.2000


Politiikka -sivulle