Verkkouutiset

Sisältö
Etusivu
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysAktia ennustaa viiden prosentin kasvuaAktia ennustaa viiden prosentin bruttokansantuotteen kasvua tälle vuodelle.


Ensi vuonna Aktia arvioi BKT:n kasvavan 4 prosenttia eli edelleen selvästi Suomen talouden pitkän aikavälin keskikasvua enemmän.

Työttömyys alenee Aktian ennusteen mukaan edelleen, mutta hidastuvalla vauhdilla.
- Ilman työmarkkinarakenteiden lisämuutoksia Tilastokeskuksen nykyluvuilla mitattu rakennetyöttömyys jää 8-9 prosentin tasolle, ehkä korkeammaksikin.

Tähän asti kuluttajahintojen nousuvauhdin kiihtyminen on johtunut lähinnä öljyn kallistumisesta ja sen välillisiä vaikutuksia on edelleen putkessa. Jatkossa myös asunto-lainakorkojen nousu alkaa lisäämään kuluttajahintainflaatiota.

Ansiotaso kohoaa tehtyjen sopimusten seurauksena yli 4 prosenttia. Palkkakustannusten nousun vuoksi kevään inflaatiopiikki sulaa hitaasti. Vuositasolla kuluttajahinnat kohoavat 2,7 % vuonna 2000.

- Suomi on kuin varkain liukunut euroalueen korkean inflaation maaksi. Tämä tulee heikentämään kasvumahdollisuuksiamme ennustejakson jälkeen tulevina vuosina, Aktia ennakoi.


USA:n talouskasvu jatkuu

Maailmantalouden aktiviteetti on tällä hetkellä erittäin vahva ja sen vähäinen vaimeneminen ensi vuonna heijastaa lähinnä englantia puhuvien maiden siirtymistä suhdannesyklin laskevalle osalle, Aktia arvioi.

Yhdysvaltain talous jatkaa nopeaa kasvuaan vielä kuluvan vuoden alkupuolella, mutta sen jälkeen kasvu hidastuu vähitellen.

- Tässä ns. "soft-landing"-skenaariossa Yhdysvaltain keskuspankki Fed saavuttaa tavoitteensa ja pitkäkestoisilta häiriöiltä vältytään.

Aktia odottaa kokonaistuotannon kasvavan Yhdysvalloissa 4,5 % vuonna 2000 ja kasvun hidastuvan ensi vuonna vajaaseen 3 prosenttiin.

Euroalueen talouskasvu on vauhdittunut nopeasti ja vuodet 2000-2001 ovat vahvan kasvun vuosia.

Taloudellista toimeliaisuutta tukevat Aktin mukaan keveä rahapolitiikka, vientimarkkinoiden elpyminen ja euron devalvoitumisen vahvistama euroalueen yritysten kilpailukyky.

Euroalueen BKT:n kasvu kiihtyy ennusteen mukaan viime vuoden 2,2 prosentista 3,4 prosenttiin tänä vuonna ja pysyy lähes samalla tasolla vuonna 2001.

Öljyn kallistuminen lisäsi vuoden 1999 alusta lähtien inflaatiopaineita kehittyneissä maissa. Vaikka öljyn dollarimääräiset maailmanmarkkinahinnat ovat alentuneet huipputasoltaan, euromääräisesti muutos on vähäinen.

Euroalueen palkkaneuvottelujen tulokset kuitenkin lisäävät optimismia siitä, että alkuvuoden inflaatiopiikki jää ohimeneväksi.
- Tämän varmistamiseksi EKP kiristää rahapolitiikkaa ja euroalueen ohjauskorko nousee 4 prosenttiin varsin pian, Aktia arvioi.

Pankki odottaa, että vuoden 2000 lopussa euroalueen ohjauskorko on 4,5 %. Aktia uskoo, että myös Fed kiristää edelleen rahapolitiikkaansa.
- Vuoden lopulla ohjauskorko on 7 prosenttia USA:ssa.

Euron vahvistuminen alkaa Aktian mukaan lähikuukausien aikana.
- Tämä vähentää osaltaan koronnostopaineita euroalueella, pankki toteaa.

IA
2.6.2000


Talous -sivulle