Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysHumalanhuuruista kasvamista aikuisuuteenNuorten kokemuksen mukaan heitä ympäröivä maailma on päihteiden kyllästämä. Nuorten keskuudessa kokeneisuus päihdeasioissa nousee arvostettavaksi. Päihteiden kokeilu ja ensimmäiset käyttökerrat ovat kuin kehitystehtäviä, jotka jokaisen nuoren on käytävä läpi ja vielä mahdollisimman nuorena.


Yleiset mallit ja humalan aineet otetaan aikuisten maailmasta, mutta toisaalta nuoret tekevät hyvin jyrkän erottelun heidän oman ja aikuisten päihteiden käytön välillä.

Heidän oma päihdekulttuurinsa sijoittuu aivan eri kategoriaan kuin aikuisten juominen, alkoholiongelmat tai kaduilla näkyvät juopot. Päihteiden käytöllään nuoret hakevat jotain aivan omaa ja itselleen uutta.

Nuorten päihdekulttuuri kehittyy myös eteenpäin hyvin irrallaan aikuisten maailmasta, koska useimmat nuoret eivät voi käsitellä päihteisiin liittyviä asioita vanhempiensa kanssa. Tällöin monet tärkeät asiat jäävät käsittelemättä ja aikuisten tuki ja tietämys saamatta.

Erikoistutkija Jaana Jaatisen ja alkoholi- ja huume- tutkimusryhmän päällikkö tutkimusprofessori Jussi Simpuran tutkimus tarjoaa kuvan siitä merkitysten maailmasta, jonka innoittamina nuoret lähtevät päihteisiin tutustumaan ja jonka mukaan he päihteisiin liittyviä valintojaan tekevät.

Aineistona on 13-16-vuotiaiden nuorten ryhmähaastattelut, jotka on tehty keväällä 1998 kahdessa pääkaupunkiseudun yläasteen koulussa.


Viaton alku

Päihteiden käytön aloittamista leimaa viattomuuden retoriikka, joka viittaa nuorten tapaan kertoa kokemuksistaan siten, että he itse vapautuvat vastuusta. He kokeilevat tai juovat toisten toimintojen kohteina tai tilanteiden uhreina.

Tarinoissaan he korostavat juomiskokemustensa mahtavuutta suhteessa kavereihinsa, mutta toisaalta he käyttävät muotoiluja, joilla he luovat kuvaa omasta viattomuudestaan mahdollisille aikuisille kuulijoille.

Toinen aloittamiseen vaikuttava puhetapa on tutkijoiden mukaan avuttomuuden retoriikka. Sen mukaan nuorten keskinäisessä olemisessa päihteiden käyttöön houkuttavat seikat ovat niin pakottavia, että päihteistä on miltei mahdoton kieltäytyä.

Mielikuvien mukaan kaikki muutkin ja erityisesti kaikki vanhemmat nuoret juovat ja siksi valintaa tekevänkin täytyy juoda.

Päihteiden käyttö on nuorten puheiden mukaan myös monipuolinen ja käyttökelpoinen väline saavuttaa monia toivottavia asioita. Se määrittyy keinoksi olla aikuisempi ja kuulua vanhempien nuorten joukkoon.


Ei voi olla juomatta

Juhlinta on tärkeä osa nuorten elämää, ja siihen kytkeytyy suuria latauksia ja odotuksia. 7-luokkalaisille nuorille juhlinta on hurjien mielikuvien ja monien toiveiden toteutumista. 9-luokkalaisille juhlinta on arkipäiväistynyt kiinteäksi osaksi omaa elämää.

Juhlinnan tavoitteena on hauskanpito ja sen määreet ovat niin positiivisia ja hyviä, että juomisesta pidättäytymiseen ei näytä oleva mitään syytä. Juhlinnalla pyritään hyvään, epämukavat seuraukset vain tulevat välillä väistämättömästi mukaan.

Hauskanpito tarkoittaa tavoitehakuisesta ja suorittamiseen painottuneesta olemisesta vapautumista. Juomisella päästään arjesta poikkeavaan tietoisuudentilaan.

Päihteet määrittyvät avaimiksi keskinäiseen yhteyteen, soljuvaan sosiaalisuuteen ja vapauteen arjen pakoista. Kuitenkin juhlinnassa myös juomatta olevat kaverit ovat tärkeitä ja arvostettuja, koska he tuovat ennalta arvaamattomaan juhlintaan turvaa ja hoivaa.

Tutkimus osoittaa, että nuoret sosiaalistuvat suomalaiseen päihdekulttuuriin hyvin varhain. Sisäiseltä kehitykseltään he ovat vielä pitkälti lapsia.

Heillä ei ole vielä tarvittavaa välineistöä päihteiden tuomien asioiden ja ongelmien käsittelyyn, ja koska päihdeasioissa he ovat erillään aikuisista, eteen tulee hankalia tilanteita, ristiriitoja ja vaikeuksia, joista nuoret ovat jossain määrin myös itse tietoisia.

Juomisten hankintaan liittyvä puhe muistuttaa siitä, että hyvin pitkälti aikuiset mahdollistavat lasten ja nuorten juomisen ja juhlinnan. Alkoholin ostamiseen liittyvät ikärajat luovat merkillisiä kehyksiä nuorten olemiseen.

Alkoholin ostaminen on kiellettyä, mutta silti se on osoittautunut monille myös mahdolliseksi. Ja vaikka itse ei voi mennä ostoksille, niin nuorten mukaan alkoholin hankkiminen ei tuota yleensä vaikeuksia.

- Nuoret elävät kuin kieltolain yhteiskunnassa, jossa mainostetaan alkoholia ja jossa erityislaatuinen salakauppa kukoistaa, tutkimuksessa kuvaillaan.


Valistus kelvotonta - nuorten mielestä

Tutkimus tarkastelee myös nuorten käsityksiä päihdevalistuksesta; hyvää ja toimivaa heidän mielestään olisi nuorten maailmasta käsin lähtevä, nuoria kuuleva valistus sekä ymmärrettävän tiedon jakaminen.

Huonoa ja toimimatonta on suurin osa siitä, mitä nuorille on tarjottu eli lähinnä aikuisten opettavaa ja nuorta rajoittavaa valistusta.

Nuorten logiikan mukaan omat kokemukset ovat parhaita opettajia. Vasta omat kokemukset antavat pohjan omille valinnoille, ja usein omat kokemukset kiistävät aikuisten tarjoaman tiedon. Nuorten maailmassa yksilötasoinen vaikuttaminen ei toimi.

Ehkäisevän päihdetyön tulisi kohdistua nuorten yhdessä luomaan merkityssysteemiin ja sen itsestään selviksi määrittyviin pakkoihin ja lakeihin.

IA
2.6.2000


Kotimaa -sivulle