Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysVaikutukset moninkertaiset pieniin verrattuna

Panostus suuriin EU-hankkeisiin kannattaaValtiontalouden tarkastusviraston selvitys tukee EU:n komission esittämää kritiikkiä, jossa suomalaista ohjelmapolitiikkaa moititaan rahoituksen jakamisesta liian pieniin hankkeisiin.


Selvityksen mukaan suurten EU-hankkeiden työllistävä vaikutus on yli kaksikymmenkertainen pieniin verrattuna.

Tarkastusvirasto on käynyt läpi 12 pohjoissuomalaista hanketta, jotka ovat saaneet osarahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ohjelmakaudella 1995-1999.

Lapista on neljä, Pohjois-Pohjanmaalta viisi ja Kainuusta kolme hanketta. Kokonaisrahoitukseltaan alueen mittavimpiin lukeutuvista kohteista puolet oli yritystukihankkeita.

Viraston mukaan kolmessa pohjoisessa maakunnassa on toteutettu yhteensä 5 806 hanketta, joilla on ilmoitettu luodun 11 132 uutta työpaikkaa eli keskimäärin vajaat kaksi paikkaa hanketta kohden.

Selvitetyt 12 projektia loivat 565 työpaikkaa - keskiarvo 47. Tulos on 24-kertainen kokonaisuuteen verrattuna, tarkastusvirasto laskee.

Uusia yrityksiä suuret poikivat 20, mikä on 1,7 hanketta kohden, kun vastaavasti kaikki ohjelmat toivat yhteensä 1 291 yritystä - keskiarvo 0,22.

Isojen hankkeiden tuloksellisuus oli sekä uusien työpaikkojen että yritysten määrällä mitattuna merkittävästi parempi, kuin ohjelmakauden keskimääräiset saavutukset.

Vaikka tulokset tukevat panostusten suuntaamista suurempiin hankkeisiin, näyttää pienempienkin kohteiden rahoitus tulokselliselta tietyissä tapauksissa, selvityksessä korostetaan.

Näin erityisesti silloin, kun kyse on yritysten toimintaympäristöä tukevien, edellytyksiä luovien investointien rahoittamisesta tai nopeasti kasvavien toimialojen ja uusien innovaatioiden kehittämisestä.


Tietojärjestelmässä pahoja puutteita

Maakuntien liittojen sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten käyttämien hakulomakkeiden sisällön tarkentuminen saa tarkastuksessa kiitosta samoin kuin sisäministeriön toimet, joilla on kehitetty ohjeistusta, seurantaa ja sisäistä valvontaa.

EAKR-varojen hallinnoinnissa on kuitenkin edelleen puutteita, joista pahimmat liittyvät tietojärjestelmiin.

Maakuntien liitot joutuvat uuden FIMOS-seurantajärjestelmän ohella käyttämään vanhaa REUHA-järjestelmää sekä lisäksi vielä omia Excel-pohjaisia rekistereitään. Syynä ovat uuden järjestelmän käytettävyysongelmat ja sisällölliset puutteet.

Tarkastusviraston mielestä hallinnon voimavaroja kuormitetaan tarpeettomasti, kun viranomaisten on pidettävä hankkeistaan useampia päällekkäisiä tiedostoja ja seurantajärjestelmiä.

Epäkohtia ja puutteita pidetään seurantajärjestelmän kannalta niin merkittävinä, että niiden korjaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota uudella ohjelmakaudella.

STT-IA
2.6.2000


Kotimaa -sivulle