Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysViikon varrelta - kotimaan talousuutisia lyhyestiKeräyspaperin talteenotto kasvoi viisi prosenttia viime vuonna

Paperia ja kartonkia kerättiin Suomessa viime vuonna yhteensä 697 200 tonnia, joka on viisi prosenttia enemmän kuin vuonna 1998. Paperinkeräys Oy:n mukaan keräysmäärä henkilöä kohden kasvoi 129 kilosta 135 kiloon.

Kaikesta kulutetusta paperista ja kartongista saatiin viime vuonna talteen 65 prosenttia, kun vastaava luku oli sitä edellisenä vuonna 63 prosenttia.

Paperi- ja kartonkiteollisuus käytti viime vuonna keräyspaperia raaka-aineenaan 695 700 tonnia. Siitä 40 prosenttia toimitettiin hylsykartongin, 35 prosenttia uuden sanomalehtipaperin ja 20 prosenttia pehmopaperituotteiden raaka-aineeksi. Keräyspaperia hyödynnettiin myös lämmöneristeenä ja energiana.

Vuoteen 1998 verrattuna keräyspaperin käyttö paperi- ja kartonkiteollisuudessa nousi 10 prosenttia. Keräyspaperin käyttöaste paperin tuotannossa oli 5,4 prosenttia.


Yrityshotelli sopii myös maaseudun oloihin

Yrityshotelli soveltuu hyvin maaseudun oloihin, vaikka edustaakin verkostoitumisen erikoismallia. Yrityshotellissa yhteistyö vetäjäyrityksen ja alihankkijoiden kanssa on hyvin tiivistä ja pidempiaikaista. Pienet itsenäiset yritykset hotellin sisällä toimivat yhteisen imagon alla ilman omistuksellisia siteitä.

Yliopettaja Elina Varamäki Seinäjoen ammattikorkeakoulusta puhui yrityshotellimallista Maaseutuyrittäjyyden edistämiskeskuksen järjestämässä maaseutuyrittäjyyspäivässä Sammatissa tiistaina. Varamäki on tutkinut yrityshotellimallia Teuvan huonekaluteollisuudessa.

Varamäki sanoi, että kasvuun on esimerkiksi helppo varautua etsimällä yrityshotellin ulkopuolisia alihankkijoita varalle riittävä määrä. Alihankkijat voivat olla vaikkapa maatilan yhteydessä toimivia tai muita maaseudun pienyrityksiä.

- Pienten alihankintayritysten kannalta yrityshotelli toimii ikäänkuin yrityshautomona. Yrityshotellissa kukin yritys voi keskittyä omaan osaamiseensa ja jättää esimerkiksi markkinoinnin, tuotesuunnittelun ja -kehittelyn, pakkaamisen ja toiminnan strategisen suunnittelun veturiyritykselle.

- Muu tuotantoketju kuuluu itsenäisille yrityksille, joilta veturiyritys ostaa palvelut alihankintana.

Varamäki uskoo, että yrityshotellit ovat erinomainen keino vahvistaa yritystoimintaa ja ihmisten itsensä työllistämistä maaseudulla.


Yksityismetsien hakkuissa kova tahti

Metsäteollisuus osti alkuvuonna yksityismetsistä puuta tuntuvasti enemmän kuin viime vuonna. Yksityismetsien puukaupat kasvoivat tuoreen metsätilaston mukaan tammi-huhtikuussa 37 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta ja nousivat 11,6 miljoonaan kuutiometriin.

Kauppa kävi erityisen vilkkaasti talvella. Kevään edetessä kaupankäynti on hieman hidastunut. Puukauppoja tehtiin huhtikuussakin kuitenkin 45 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vahva kysyntä on vauhdittanut kantohintojen nousua. Huhtikuussa teollisuus maksoi kuusitukista pystykaupoissa keskimäärin 260 markkaa kuutiometriltä.

Viime vuodesta hinta nousi 31 markkaa eli 14 prosenttia. Mäntytukista maksettiin keskimäärin 14 markkaa enemmän kuin vuotta aiemmin eli 282 markkaa kuutiometriltä.

Mänty- ja kuusikuidun hinnat nousivat myös vuositasolla. Koivukuitupuun hinta sen sijaan jäi markan alhaisemmaksi kuin vuotta aiemmin. Mäntykuitupuusta maksettiin huhtikuussa pystykaupoissa 92 markkaa, kuusikuitupuusta 136 markkaa ja koivukuitupuusta 89 markkaa kuutiometriltä.

Koonnut: IA
2.6.2000


Talous-sivulle