Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysPankkien liiketulos ja kannattavuus kasvoivat alkuvuonnaRahoitustarkastuksen mukaan pankkien liiketulos kasvoi tammi-maaliskuussa 4,6 miljardiin markkaan, mikä oli selvästi enemmän kuin vuoden 1999 vastaavien kuukausien 4,2 miljardia markkaa.


Omien pääomien kasvun vuoksi oman pääoman tuotto kuitenkin laski hieman. Koko pankkisektorin oman pääoman tuotto oli noin 25 %, mikä on edelleen erittäin hyvä tulos. Vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana oman pääoman tuotto oli noin 26 %.

Pankkien rahoituskate kasvoi yhteensä 5,0 miljardiin markkaan, kun se tammi-maaliskuussa 1999 oli 4,6 miljardia markkaa.

Rahoituskatteen kasvuun vaikutti otto- ja antolainauksen volyymien kasvu, minkä lisäksi korkomarginaalin kehitys oli suotuisampaa kuin ennen syksyä 1999.

Kotimaan markkamääräisten otto- ja antolainauskorkojen marginaali leveni selvästi alkuvuonna 2000, sillä antolainauskannan keskikorko nousi.

Keskeisin syy antolainauskorkojen nousuun lienee ollut markkinakorkojen nousu. Korkomarginaali oli maaliskuun lopussa leveämpi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana.

Bruttomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 2,7 miljardiin markkaan, kun vastaavana ajankohtana vuonna 1999 ne olivat 1,9 miljardia markkaa. Palkkiokulut puolestaan kasvoivat vain vajaat 0,1 miljardia markkaa eli 0,3 miljardiin markkaan.

Arvopaperikaupan kate väheni alle puoleen vuoden 1999 vastaavan ajankohdan katteesta. Katetta kertyi enää noin 0,4 miljardia markkaa.

Valuuttakaupan kate sen sijaan kasvoi 150 miljoonaan markkaan, kun se vielä vuotta aiemmin oli vain noin 130 miljoonaa markkaa.

Hallinto- ja toimintakulujen supistuminen oli takavuosina yksi keskeisistä syistä pankkien liiketuloksen paranemiseen, mutta kulut ovat nyt kääntyneet kasvuun.

Vuoden 2000 ensimmäisellä neljänneksellä hallinto- ja toimintakuluja kertyi 4,0 miljardia markkaa, mikä oli noin 0,1 miljardia markkaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Esimerkiksi vuokrakulut kasvoivat. Henkilöstökulut kuitenkin laskivat edelleen, joskin vain hyvin vähän.


Luottotappiot vähenivät edelleen

Luotto- ja takaustappioita kertyi tammi-maaliskuussa nettomääräisesti enää muutamia miljoonia markkoja. Vielä vuoden 1999 ensimmäisellä neljänneksellä luottotappioita kirjattiin 0,2 miljardia markkaa.

Luotto- ja takaustappioiden vähäisyys selittyy suurelta osin aiemmin kirjattujen luotto- ja takaustappioiden peruutuksilla. Tosin myös bruttomääräisesti laskien luotto- ja takaustappioita oli vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kannattavuuden paranemista ei kuitenkaan voi kokonaan selittää luotto- ja takaustappioiden vähenemisellä. Tulos ennen luotto- ja takaustappioita oli 4,6 miljardia, kun se vuotta aiemmin oli 4,4 miljardia.


Vakavaraisuus heikkeni marginaalisesti alkuvuonna

Pankkien vakavaraisuus heikkeni hieman ensimmäisen vuosineljänneksen kuluessa. Joulukuun 1999 lopussa vakavaraisuus oli 12,0 %, mutta maaliskuun 2000 lopussa enää 11,8 %.

Ensisijaisten omien varojen perusteella laskettu ns. tier1-vakavaraisuus heikkeni 8,8 prosentista 8,6 prosenttiin. Syynä vakavaraisuuden heikkenemiseen oli riskipainotettujen saamisten, sijoitusten ja vastuiden kasvu. Myös markkinariskit lisääntyivät hieman.

Vakavaraisuuden heikkenemistä hidasti omien pääomien kasvu. Sekä ensi- että toissijaiset omat varat kasvoivat.

IA
2.6.2000


Talous -sivulle