Verkkouutiset

Sisältö
Etusivu
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysSuomi yhä verottajien kärkijoukossaVeronmaksajien Keskusliiton kansainvälisen palkkaverovertailun mukaan Suomi kuuluu, viime vuosien kevennyksistä huolimatta, edelleen kansalaistensa palkkatuloja kireimmin verottavien maiden joukkoon.


Yksinäisen tulonsaajan sekä kahden työssäkäyvän vanhemman kaksilapsisen perheen verotus on kireintä Tanskassa, jonka takana olevia kärkimaita ovat Saksa, Belgia, Ruotsi ja Suomi.

Kaksilapsisessa perheessä, jossa vain toinen puolisoista on töissä, Ruotsi, Suomi ja Tanska muodostavat selvästi muista erottuvan kärkikolmikon.

Esimerkiksi 423 000 markan tulotasolla palkasta menee Suomessa veroa yli 48 prosenttia. Tätä kireämpää verotus on vain Tanskassa ja yksinäisen palkansaajan tapauksessa lisäksi sekä Belgiassa että Saksassa.

Vertailumaiden keskiarvo on tulotasolla yksinäisellä palkansaajalla lähes 10 ja perheellisen palkansaajan tapauksessa 14 prosenttiyksikköä Suomea alhaisempi.

Suomen palkkaverotus on kilpailijamaihin verrattuna erityisen kilpailukyvytöntä suurten palkkatulojen osalta. Ero muiden maiden keskiarvoon kasvaa tulojen noustessa. Suomen tuloverojärjestelmän progressiivisuus onkin kansainvälisesti arvioituna kireää.


Työpanoksen kokonaisverorasitus Suomessa kireää

Tuloverojen ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen yhteenlaskettu osuus työvoimakustannuksesta on Suomessa kansainvälisesti katsoen erittäin korkea.

- Tämä ei ole yllättävää, sillä Suomessa myös työnantajien sosiaalivakuutusmaksut ovat kansainvälisesti korkeahkot, joskaan eivät aivan huipputasoa, tutkimuksessa huomautetaan.

Kuitenkin monesti maassa, jossa työntekijöiden tuloverotus on huippuluokkaa, työnantajamaksut eivät sijoitu kärkipäähän. Esimerkiksi Tanskassa työntekijöiden ankaran verotuksen vastapainona työnantajien maksurasitus on Suomeen verrattuna varsin lievää.

Keskituloisen suomalaisen palkkaamisesta työnantajalle aiheutuvista kustannuksista menee lähes puolet veroihin. Työn kokonaisverotuksessa Suomi ja Ruotsi ovat huipulla, ja monissa tapauksissa myös Belgia, Ranska ja Italia kuuluvat kärkiryhmään.

Tapauksesta riippuen muiden vertailumaiden keskiarvo on 8-16 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin Suomessa.


Euroopassa kevennetään työn verotusta

Suomen kannalta lisäpainetta palkkaverotuksen keventämiseen aiheutuu siitä, että myös muissa korkean tuloverotuksen maissa on havahduttu työpanoksen ankarasta verottamisesta aiheutuviin haittoihin.

Esimerkiksi Saksassa ja Hollannissa suunnitellaan tuntuvia, usealla vuodelle ulottuvia veronkevennyksiä ja painopisteen siirtämistä välillisen verotuksen suuntaan. Myös useassa muussa Euroopan maassa tuloverotusta on viime vuosina kevennetty.

Suomen on kevennettävä jatkossa ansiotulojen verotusta, jos edes nykyiset asemat kiihtyvässä eurooppalaisessa verokilpailussa halutaan säilyttää. Kilpailu osaavista työntekijöistä ja heidät palkkaavista yrityksistä on jatkuvasti tiivistymässä.

- Verojärjestelmämme kilpailukyvyn parantaminen edellyttää palkkaverotuksen alentamista nykyiseltä tasolta kaikilla tulotasoilla, arvioi selvityksen on tehnyt Veronmaksajain Keskusliiton ekonomisti Sirkka Autio.

IA
2.6.2000


Politiikka -sivulle