Verkkouutiset

Sisältö
Etusivu
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysJoka neljäs rasismirikoksen uhri oli somaliVuonna 1999 poliisin tietoon tuli 281 ulkomaalaisiin tai maahanmuuttajiin kohdistunutta rasistista rikostapausta. Rasistiset rikokset vaivaavat etenkin somaleja.


Poliisin tietoon tulleiden rasististen tapausten määrä oli jonkin verran vähäisempi kuin vuonna 1998, vaikka ulkomaalaiset tai maahanmuuttajataustaiset (kansalaisuus tai syntymää muu kuin Suomi) henkilöt tekivät poliisille edellisvuotta enemmän rikosilmoituksia.

Ulkomaalaisiin tai maahanmuuttajiin kohdistuneiden rasististen tapausten lisäksi poliisin tietoon tuli 44 muuta rasistista tapausta.

Nämä olivat pääasiassa romaneihin kohdistuneita syrjintätapauksia, ulkomaalaisten tai maahanmuuttajien suomalaisiin tyttöystäviin kohdistuneita rasistisia tapauksia ja ulkomaalaisten suomalaisiin kohdistamia rasistisia tapauksia.

Poliisin tietoon tullut rasistinen rikollisuus 1999 -selvityksen aineisto on kerätty poliisin rikosilmoitusjärjestelmästä (RIKI). Järjestelmästä kerättiin kaikki ne väkivalta- ja seksuaalirikoksia, laittomia uhkauksia, vahingontekoa ja syrjintää koskevat rikosilmoitukset, joissa rikoksen uhri oli ulkomaalainen tai maahanmuuttajataustainen henkilö.

Selvitykseen otettiin mukaan 2 400 rikostapausta. Ne sisälsivät yhteensä 2 663 rikosta. Eri rikosnimikkeitä oli 57. Yleisimmät ulkomaalaisiin tai maahanmuuttajiin kohdistuneet rikokset olivat väkivaltarikoksia ja vahingontekoja.

Ulkomaalaisiin tai maahanmuuttajiin kohdistuneiden rikosten uhrit olivat pääasiassa Suomen kansalaisuuden saaneita maahanmuuttajia. Syntymämaa oli useimmiten Ruotsi, Neuvostoliitto, Venäjä, Somalia, Marokko tai Vietnam.

Ulkomaalaisiin tai maahanmuuttajiin kohdistuneet rikokset tapahtuivat useimmiten kaduilla, ravintoloissa tai omassa kodissa. Suurin osa rikoksista tehtiin ilta- ja yöaikaan, kello 19-06 välillä.

Useimmiten rikoksista epäiltynä oli nuori suomalainen mieshenkilö. Suomen kansalaisten tekemäksi epäiltyjä rikoksia oli 1 143, näistä skinien tekemäksi epäiltyjä rikoksia oli 64.


Somalialaisiin kohdistuu muita enemmän rasistisia rikoksia

Poliisin tietoon tulleet 281 rasistista tapausta sisälsivät yhteensä 327 rasistista rikosta. Rasistisista rikoksista pahoinpitelyjä oli 42 %, vahingontekoja 11 %, solvauksia 10 %, syrjintää 10 %, laittomia uhkauksia 7 %, kotirauhan häiritsemisiä 4 % ja muut 16 %.

Yli 40 % rasismirikoksista sattui kadulla, 19 % ravintoloissa ja 17 % omassa kodissa. Rasistisista rikoksista epäillyistä suurin osa oli suomalaisia.

Rasististen rikosten uhreista joka neljäs (26 %) oli somalialainen (kansalaisuus Somalia tai Suomen kansalaisuuden saanut somalialainen). Somalialaisiin kohdistui moninkertainen määrä rasistisia rikoksia seuraavaksi suurimpiin ryhmiin, turkkilaisiin (8 %) ja jugoslaaveihin (5 %) verrattuna.

Poliisin tietoon tuli 12 joukkotappelua tai joukkopahoinpitelyä, jossa uhrina oli Ulkomaalaisia tai maahanmuuttajia. Joukkotappeluista suurin osa tapahtui pääkaupunkiseudulla ja niistä puolet oli selkeästi rasistisia.

Ulkomaalaisiin tai maahanmuuttajiin kohdistuneista rikoksista ja rasistisista rikoksista suurin osa tapahtui Etelä-Suomessa. Itä-Suomessa varsin suuri osa ulkomaalaisiin tai maahanmuuttajiin kohdistuneista rikoksista oli rasistisia.

IA
20.10.2000


Kotimaa -sivulle