Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysKuuden miljardin markan veroale yllättiValtiovarainministeri Sauli Niinistön (kok.) keskiviikkona julkistaman valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen veroale yllätti suuruudellaan. Kuusi miljardia on enemmän kuin juuri kukaan uskalsi aiemmin vaatia saati sitten odottaa.


Ensi vuoden budjettiesityksessä ansiotulojen verotusta ehdotetaan kevennettäväksi yhteensä noin 6 miljardilla markalla, johon sisältyy myös inflaatiotarkistus.

Valtiovarainministeriö korostaa, että ehdotetuilla veronkevennyksillä parannetaan työn kannattavuutta ja alennetaan rakenteellista työttömyyttä sekä tuetaan palkkamalttia. Ministeriön mukaan samanaikaisesti veronkevennysten kanssa on tehtävä uudistuksia, jotka parantavat työmarkkinoiden toimintaa. Finanssipolitiikan kestävyys on sidoksissa sekä tiukkaan menolinjaan että työllisyyttä ja talouden kasvua tukevaan rakennepolitiikkaan.

Valtiovarainministerin ehdotuksessa menojen loppusumma on noin 195,5 miljardia markkaa. Tämä vastaa hallitusohjelman tavoitetta pitää valtion menot reaalisesti enintään vuoden 1999 varsinaisen talousarvion tasolla.

Kuluvan vuoden kertaluonteisista vero- ja osinkotuloista puhdistettu valtiontalouden rahoitusylijäämä paranee 2-3 miljardilla markalla vuonna 2001. Valtion velkaa arvioidaan vähennettävän 13,2 miljardilla markalla, josta arviolta 11,3 miljardia markkaa käytetään velan nimellismäärän lyhentämiseen.


Akava muistuttaa tasapuolisuudesta

AKAVAn puheenjohtaja Risto Piekka pitää valtiovarainministeriön esittämää veronalennusten määrää hyvin sopivana tässä valtiontaloudellisessa tilanteessa.

- Verohelpotusten kohdentaminen on kuitenkin keskeistä. Edellytän verohelpotusten tasasuhtaista kohdentamista kaikkiin tuloluokkiin, sanoo Piekka.

Hän on myös huolissaan valtiosektorin henkilöstön asemasta. Tulevat palkankorotukset on jätetty huomioimatta eikä se voi Piekan mukaan olla vaikeuttamatta tulevia neuvotteluja.

Piekka toteaa, että tupovaikutukset riippuvat lopulta veroratkaisun yksityiskohdista. Hän sanoi kuitenkin pitäneensä itsestäänselvänä sitä, että hallitus tekee itse ratkaisut koskien ensi vuoden veroja.

- Toivon, että tämä ratkaisu on siten neutraali, että se ei vaikeuttaisi tupoa.


SAK ja STTK yllättyivät

Ainakin osa palkansaajajärjetöistä yllättyi veroalen määrästä. SAK:n osastopäällikkö Eero Heinäluoma (sd.) luonnehti 6 miljardin ehdotusta "varsin rohkeaksi". Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n pääsihteeri Seppo Junttila (sd.) puolestaan luonnehti Niinistön ehdotusta "yllättävän suureksi". Hänen mielestään sietäisi pohtia, onko mitoitus tässä suhdannetilanteessa oikea.

Heinäluoman mielestä ainakaan sitä enempää ei kukaan voi tässä tilanteessa vaatia. SAK odottaa, että hallitus painottaa veronkevennykset selvästi pieni- ja keskituloisille. Hän oli huolissaan siitä, vaarannetaanko suurilla veronalennuksilla julkisten palvelujen saatavuutta.

SAK:ssa herätti epäilyjä myös Niinistön tapa kytkeä veronalennukset työmarkkinoiden toimintaa parantaviin uudistuksiin. - SAK varoittaakin hallitusta työmarkkinoiden toimivuuden taakse verhotuista yrityksistä leikata esimerkiksi työttömyysturvaa, Heinäluoma viestitti.

Metallityöväen liiton puheenjohtaja Erkki Vuorenmaa (sd.) suhtautui suurin varauksin Niinistön veronalennusavaukseen. Vuorenmaan mielestä hallitusohjelman mukainen veronalennustavoite tulee toteuttaa vasta, jos työmarkkinoilla saadaan aikaan useampivuotinen, laaja ja kattava tuloratkaisu.


Työnantajat tyytyväisiä

Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto TT on tyytyväinen budjettiesitykseen. Liiton mukaan veronkevennykset on syytä suunnata hallitusohjelman mukaisesti.

TT kannattaa myös talousarvioesityksen tiukkaa menolinjaa. Liiton mukaan tämän linjan sisällä on pystyttävä kuitenkin lisäämään panostusta osaamiseen ja fyysiseen infrastruktuuriin. TT ilmoittaa kuitenkin pelkäävänsä, että valtiovarainministeriön budjettiriiheen valmistunut ehdotus on näissä suhteissa riittämätön.

TT:n mukaan hallitus voi edistää lisäkevennyksillä pitkäaikaisen kustannuskehitystä hillitsevän tuloratkaisun syntyä. Liiton mukaan myös Saksan vastikään hyväksytty veronkevennysohjelma asettaa Suomelle haasteen, johon sekä nykyisen että vaalien jälkeisen hallituksen on vastattava.

Myös Suomen Yrittäjien mielestä Niinistön budjettilinja sopii hyvin meneillään olevaan vahvaan nousukauteen. Yrittäjien mukaan budjetin menotalous on pidetty hyvin kurissa ja tilaisuutta valtion velkojen lyhentämiseen käytetään hyväksi.

Yrittäjien mielestä veronalennusten kohdentaminen ansiotulojen verotukseen erityisesti alimmissa tuloluokissa helpottaa työvoiman tarjonnan pullonkauloja ja torjuu palkkainflaatiota.


Kunnista ei maksumiehiä

Suomen Kuntaliitto ei halua kunnista budjettiehdotukseen kirjatun kuuden miljardin markan tuloveroalen maksumiehiä. Liitto pitää samalla tärkeänä, että valtion talouden ohella parantunut kunnallistalouden liikkumavara voidaan käyttää kunnallisten peruspalveluiden kohentamiseen kaikissa kunnissa.

Pääoppositiopuolue keskustan vt. puheenjohtaja Anneli Jäätteenmäki pitää valtiovarainministeriön esitystä ansiotulojen verotuksen keventämisestä kuudella miljardilla markalla perusteltuna.

- Lopputulos olisi kuitenkin kansalaisten kannalta oikeudenmukaisempi ja tasapuolisempi, jos osa veronkevennyksistä olisi suunnattu ruuan arvonlisäveron ja polttoaineveron alennuksiin sekä eläkeläisten ylimääräisen sairausvakuutusmaksun poistamiseen, Jäätteenmäki huomauttaa.

Viime viikolla keskusta vaati neljän miljardin markan veronkevennyksiä, joista puolet olisi kohdistettu tuloveroihin. Kuuden miljardin yllätystä kuvaa hyvin sekin, että vielä juhannuksen alla myös Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja linjasi merkittävän tuloveroalen neljän miljardin markan tasolle.

PP-STT
21.07.2000


Politiikka -sivulle