Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysKuntaliitto:

Taloudellinen liikkumavara on suunnattava kuntien peruspalveluihinKuntaliitto pitää tärkeänä, että valtion talouden ohella parantunut kunnallistalouden liikkumavara voidaan käyttää kunnallisten peruspalveluiden kohentamiseen kaikissa kunnissa.


Kuntaliitto painottaa tiedotteessaan, että kuntatalouden myönteinen kehitys koskee kuitenkin vain osaa kunnista. Alueelliset erot kuntien taloudessa ovat kasvaneet.

Liiton mielestä heikon talouden kuntien aseman vahvistaminen on välttämätöntä, jotta peruspalvelut pystytään tarjoamaan tasavertaisesti koko maassa. Ensi vuoden veroratkaisut on toteutettava niin, että kunnat eivät joudu veronalennusten maksumiehiksi.

Kesäkuun lopussa julkistetun selvityksen mukaan yhdeksän kymmenestä suomalaisesta vastustaa sellaisia kunnallisveron kevennyksiä, joista aiheutuisi leikkauksia keskeisimpiin peruspalveluihin, tiedotteessa korostetaan.

Kuntaliitto muistuttaa myös, että mikäli kunnallisveroon tehdään vähennyksiä, verotulomenetykset on korvattava kunnille, kuten hallitusohjelmaan on kirjattu.

Uusien menolisäyksiä aiheuttavien tehtävien antamiseen kunnille kuntaliitto suhtautuu nihkeästi ja muistuttaa, että niihin on hallituksen kehystiedonannon linjauksen mukaisesti suhtauduttava pidättyvästi. Tehtävien lisääminen johtaisi ennen pitkää kunnallisen verorasituksen kasvuun, mikä olisi ristiriidassa hallituksen veroasteen alentamistavoitteen kanssa.

Kuntaliiton mielestä esimerkiksi esitykset pitkäaikaistyöttömien aktiivisesta kuntoutuksesta merkitsisivät uutta tehtävää ja menojen lisäystä kunnille. Samoin hallitusohjelmaan kirjattu hammashuollon laajennus, jonka toteutus on tarkoitus aloittaa ensi vuonna.

Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintoja ei kuntaliiton mielestä pidä toteuttaa ilman perusteellista valmistelua ja riittävää lisärahoitusta.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että kuntien ja valtion yhteistyö saadaan vakaalle ja pitkäjänteiselle pohjalle muun muassa järkevän taloussuunnittelun ja henkilöstöpolitiikan toteuttamiseksi. Vakautta edistää esimerkiksi se, että valtionosuuksien indeksikorotukset toteutetaan valtion alkuvuodesta tekemien kehyspäätösten mukaisesti.

VT
21.7.2000


Politiikka -sivulle