Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysEurooppa kehottaa vähittäiskauppaa valmistautumaan tulevaisuuteen

Verkkokauppa ja euro ovat jo jokaisen ovellaEuroopan komissio pitää palvelualaa erityisen tärkeänä kasvun ja työpaikkojen luojana. Komissio haluaakin herätellä alaa euron käyttöönoton lisäksi uuteen teknologiaan ja käymään verkkokauppaa.


Yhtenä muotona tavoitteiden esittelemiseen komissio on järjestänyt Euroopan kaupan päiviä 33 kaupungissa EU:n jäsenvaltioissa.

Päivien tarkoituksena on käydä jatkuvaa vuoropuhelua kaupan alan kanssa, arvioida sen kehitystä ja sisällyttää sen tarpeet Euroopan unionin toimintapolitiikkoihin. Tämän aloitteen tuloksena komission edustajilla on mahdollisuus keskustella kaupan alan toimijoiden - viranomaisten, kaupan edustajien ja heidän järjestöjensä - kanssa.

Ensimmäinen tapaaminen oli Portossa Portugalissa 18. toukokuuta ja viimeinen pidetään 4.-5. joulukuuta Brysselissä, jossa järjestetään myös konferenssi verkkokaupasta.


Kaupan tapahtuma Suomessa elokuussa

Pohjanmaan kauppakamari järjestää yhteistyössä Euroopan komission kanssa Kokkolassa 3-4. elokuuta tapahtuman, jossa esitellään kaupan tuoreimpia uusia virtauksia Suomessa.

Päivien keskeisenä aiheena on kaksi EU:n talouden ajankohtaista piirrettä: verkkokauppa ja euron käyttöönotto. Täten komissio toivoo saavansa välittömämmän käsityksen toimialasta ja tietoa sen kilpailukyvyn kannalta keskeisistä tarpeista, joiden täyttymistä voitaisiin edistää unionin tasolla jäsenvaltiokohtaisten toimien lisäksi.

Kokkolan tapahtuman tarkoituksena on koota yhteen Pohjanmaan kaupan yritykset ja erityisesti vähittäiskaupan edustajat. Tärkeimmät kauppaketjut, yksityiset kaupan yritykset ja Suomen suurin pankki ovat edustettuina tilaisuudessa. Siellä esitellään edistynein Suomessa kehitelty elektroninen maksujärjestelmä, joka on otettu käyttöön Suomessa ja Ruotsissa.

Suomen kauppa toivoo voivansa hyödyntää yhtenäismarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet ja osallistua siihen tekniseen kehitykseen, johon euro ja verkkokauppa tarjoavat tilaisuuden.


Kauppa työllistää 22 miljoonaa ihmistä EU:ssa

Lissabonissa maaliskuussa pidetty Eurooppa-neuvoston kokous käsitteli sitä, kuinka Euroopasta tehdään maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin talous kymmenessä vuodessa. Viidentoista jäsenvaltion johtajat hyväksyivät yrittäjyyden Euroopan tärkeimmät painopistealueet osana talouden uudistamisen kokonaisstrategiaa.

Euroopan komissio pitää palvelualaa erityisen tärkeänä kasvun ja työpaikkojen luojana. Alalla vähittäis- ja tukkukaupan sekä välittäjien rooli on elintärkeä. Kaupan ala työllistää Euroopan unionissa viidessä miljoonassa yrityksessä noin 22 miljoonaa henkeä, mikä merkitsee 16 prosenttia kaikista työpaikoista. Sen osuus Euroopan bruttokansantuotteesta on 13 prosenttia.

Pohjanmaan alueella on pitkät perinteet kaupan alalla. Alueen kaksikielisyys on edistänyt kansainvälisen kaupan kehittämistä. Pohjanmaalla on aina käyty kauppaa Ruotsin kanssa ja Ruotsin kautta Euroopan ja muun maailman kanssa.

IKK
21.7.2000


Talous -sivulle