Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysOpiskelijoiden asumisen tuki muuttuuToukokuun alusta tulee voimaan muutoksia opintotukilakiin ja asumistukilakiin. Muutosten toteuduttua suurin osa opiskelijoista kuuluu opintotuen asumislisän piiriin, jolloin vuokra-asunnossa yhdessä asuville voidaan maksaa asumisen tukea eri perustein.


Muutoksen jälkeen opiskelijat voivat saada asumislisää ja muut yleistä asumistukea. Ennen lainmuutosta alkanutta yleistä asumistukea ei kuitenkaan lakkauteta ennen seuraavaa tarkistusta, ellei opiskelija itse halua hakea asumislisää jo aikaisemmin.

Asumislisän määrä nousee toukokuussa, mutta sitä maksetaan edelleenkin vain opiskelukuukausilta.

Opintotuen asumislisän piiriin ovat kuuluneet ennen toukokuun lainmuutosta vain yksinään vuokra-asunnoissa tai opiskelija-asuntoloissa asuvat opiskelijat sekä ulkomailla opiskelevat. Vuokra-asuntoja ovat myös asumisoikeus- ja osaomistusasunnot. Muut opiskelijat ovat voineet saada yleistä asumistukea.

Muutos koskee lapsettomia vuokralla asuvia opiskelijoita. Yleisen asumistuen piiriin jäävät edelleenkin opiskelijaperheet, joilla on lapsi, sekä omistusasunnoissa asuvat opiskelijat.

Lapsiperheenä pidetään opiskelijaa, joka asuu yhdessä oman lapsensa tai avio- tai avopuolisonsa lapsen kanssa. Yleistä asumistukea voivat saada nekin opiskelijat, joiden opintotuki on lakkautettu puutteellisen opintomenestyksen, sairauden tai opintojen pitkittymisen vuoksi.

Myös vanhempiensa luona asuvat opiskelijat kuuluvat edelleen vanhempiensa ruokakuntaan ja siten yleisen asumistuen piiriin. Ennen lainmuutosta asumislisää saa noin 90 000 opiskelijaa ja yleistä asumistukea noin 50 000 opiskelijaruokakuntaa. Lainmuutoksen jälkeen 40 000-45 000 opiskelijaa siirtyy vähitellen yleisen asumistuen piiristä asumislisän saajiksi.

Samalla tarkistetaan muiden samassa asunnossa asuvien yleinen asumistuki, koska opiskelija ei enää kuulu heidän kanssaan samaan ruokakuntaan.

Yhteinen asumistuki lakkautetaan viimeistään seuraavassa tarkistuksessa myös lapsettomilta avio- tai avopareilta, joista toinen tai molemmat opiskelevat. Opiskelijat hakevat jokainen erikseen asumislisää ja muut yleistä asumistukea.

Jos opiskelija ei aikaisemmin ole saanut kumpaakaan asumisen tukea, mutta lainmuutos antaisi siihen oikeuden, hän voi hakea asumislisää. Tämä mahdollisuus on esimerkiksi alle 18-vuotiaalla alivuokralaisena tai osa-asunnossa asuvalla opiskelijalla.


Asumislisä nousee

Toukokuun alusta opiskelijan asumislisä korotetaan nykyisestä 67 prosentista 80 prosenttiin hyväksyttävästä kuukausivuokrasta.

Kun asumislisään hyväksytään enintään 1 275 markan vuokra kuukaudessa, suurin asumislisä kotimaassa voi olla 1 020 markkaa kuukaudessa, kun se nyt on 854 markkaa. Lomakuukausilta ei asumislisää makseta eikä silloin voi myöskään saada yleistä asumistukea.

Ulkomailla opiskelevien ja siellä vuokralla asuvien asumislisä nousee toukokuun alusta 175 markalla eli 1 075 markkaan kuukaudessa. Kansanopistojen tai urheiluopistojen maksullisilla linjoilla asumislisä nousee 200 markasta 350 markkaan kuukaudessa, kun opiskelija asuu asuntolassa.

Jos opiskelija on vuokrannut asunnon vanhemmaltaan, hän kuuluu asumislisän piiriin ja asumislisä on enintään 350 markkaa kuukaudessa. Asumislisän korotukset tehdään ilman hakemusta Kelassa olevien tietojen perusteella.


Samaan asuntoon sekä asumislisää että yleistä asumistukea

Kun lapseton vuokralla asuva opiskelija ei enää jatkossa voi saada yleistä asumistukea, samassa asunnossa asuville voidaan maksaa sekä opiskelijoiden asumislisää että yleistä asumistukea.

Esimerkiksi työssä oleva tai työtön voi hakea yleistä asumistukea ja opiskelija asumislisää, kumpikin omasta vuokraosuudestaan.

Jos opiskelija on saanut yleistä asumistukea ennen toukokuun alkua, sitä ei lakkauteta ennen seuraavaa tarkistusta, joka voi olla joko vuositarkistus tai asunnon vaihtuminen, asukkaiden määrän muutos tai tulojen huomattava muutos.

Halutessaan opiskelija voi kuitenkin hakea jo heti lainmuutoksen voimaan tulosta lähtien asumislisää, sillä joissakin tilanteissa se on opiskelijalle suurempi kuin yleinen asumistuki. Silloin tarkistetaan myös muiden samassa asunnossa yhteistä asumistukea saavien yleinen asumistuki.


Puolison tulotkin vaikuttavat asumislisään

Opintotuen asumislisässä otetaan toukokuun alusta lähtien huomioon omien tulojen lisäksi myös samassa asunnossa asuvan avio- tai avopuolison tulot.

Puolison tulot alkavat pienentää asumislisää, kun viimeksi toimitetun valtionverotuksen puhtaat ansio- ja pääomatulot ylittävät 90 000 markkaa vuodessa. Puhtailla tuloilla tarkoitetaan bruttotuloja, joista on tehty luonnolliset vähennykset.

Jos tulot ovat verotuksen jälkeen muuttuneet olennaisesti, asumislisä voidaan hakemuksesta myöntää tai tarkistaa puolison nykyisten tulojen perusteella.

Asumislisää vähennetään 10 prosentilla jokaista puolison tulorajan ylittävää täyttä 4 000 markkaa kohden.

Esimerkiksi jos opiskelija ja puoliso maksavat vuokraa yhteensä 3 000 mk/kk, asumislisä olisi opiskelijan vuokrapuolikkaasta suurin mahdollinen eli 1 020 mk/kk, mutta jos puolisolla on tuloja 94 000 mk vuodessa, asumislisän määrää vähennetään 102 markalla 918 markkaan kuukaudessa.

Vanhempienkin tulot vaikuttavat alle 18-vuotiaan naimattoman ja lapsettoman opiskelijan asumislisään, jos hän opiskelee muualla kuin korkeakoulussa.

Hankalin tilanne on silloin, kun alle 18-vuotias lukiolainen tai ammatillisen oppilaitoksen opiskelija asuu avoliitossa vuokra-asunnossa, sillä hänen asumislisäänsä vaikuttavat omat, avopuolison ja vanhempien tulot.

Opintorahaan ja asumislisään vaikuttavat myös opiskelijan omat tulot. Opiskelijan tuloina otetaan huomioon koko kalenterivuoden apurahat ja veronalaiset tulot (paitsi opintotuki).

Jos tulot ylittävät tulorajan, opintotuki peritään takaisin lopullisen verotuksen tietojen perusteella, ellei opiskelija ole itse peruuttanut tai palauttanut liikaa maksettua tukea tukivuoden aikana.

Opiskelijan tulee itse seurata omia tulojaan ja tarvittaessa peruuttaa tukikuukausia, jos tulot nousevat liian suuriksi. Tukikuukausiksi lasketaan kaikki ne kalenterivuoden kuukaudet, joilta on maksettu opintorahaa ja asumislisää tai jompaa kumpaa.

  • Opintotukiasioista saa lisätietoa myös Internetistä: www.kela.fi/opintotuki.
  • Yleisen asumistuen laskentaohjelma: www.kela.fi/laskenta.
  • Hakemuslomakkeita: www.kela.fi/lomake.

    IA
    28.4.2000


    Kotimaa -sivulle