Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysPaperin lakko vei 1,5 mrd. liikevaihdosta

Metsäteollisuus teki ennätyksiä alkuvuonnaMetsäteollisuuden viime vuoden lopulla alkanut vahva kysyntä ja tuotannon voimakas kasvu jatkuivat alkuvuoden aikana.


Koko metsäteollisuuden tuotanto kasvoi keskiviikkona julkistetun toimialakatsauksen mukaan tammi-maaliskuussa 11 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Kasvu oli Metsäteollisuuden keskusliiton mukaan vahvaa kaikissa päätuoteryhmissä.

Hyvän kysynnän vauhdittamana paperiteollisuuden kapasiteetin käyttöaste nousi maaliskuussa aina 99 prosenttiin. Koko ensimmäisellä neljänneksellä käyttöaste kohosi 97 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli keskimäärin 90 prosenttia.

Sellun tuotanto kohosi alkuvuonna 3,1 miljoonaan tonniin ja paperin ja kartongin tuotanto 3,5 miljoonaan tonniin. Sahatavaran tuotanto nousi tammi-maaliskuussa 3,1 miljoonaan kuutiometriin ja vanerin tuotanto 300 000 kuutiometriin, kerrottiin Metsäteollisuuden keskusliitosta keskiviikkona.


Lakko vei viidenneksen viennin kasvusta

Runsaan viikon kestänyt paperiteollisuuden lakko aiheutti katsauksen mukaan paperi- ja kartonkiteollisuudelle 270 000 tonnin tuotantomenetyksen.

Metsäteollisuuden keskusliiton laskelmien mukaan lakko leikkasi alan liikevaihtoa 1,5 miljardia markkaa ja vientituloja 1,2 miljardia markkaa. Määrä vastaa noin kahta prosenttia paperiteollisuuden vuoden viennistä.

Keskusliiton mukaan pois jäänyt vienti oli lähes viidesosa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tälle vuodelle ennustamasta paperiteollisuuden viennin kasvusta. Lakolla oli myös muille aloille huomattavia välillisiä vaikutuksia, jotka ovat liki samansuuruiset kuin suorat vaikutukset paperiteollisuuteen.

Alkuvuoden tuotanto kohosi metsäteollisuuden keskeisillä toimialoilla uuteen ennätykseen. Sellun tuotanto oli suurempi kuin koskaan aiemmin yhden vuosineljänneksen aikana. Paperiteollisuus ylsi niin ikään uuteen tuotantoennätykseen.

Paino- ja kirjoituspaperin tuotanto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 16,0 prosenttia 2,2 miljoonaan tonniin. Sanomalehtipaperia tuotettiin 350 000 tonnia eli 6,9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kartongin tuotanto nousi tammi-maaliskuussa 0,7 miljoonaan tonniin eli 7,7 prosenttia suuremmaksi kuin vuotta aiemmin.


Investoinnit kääntyivät kasvuun

Metsäteollisuuden investoinnit kääntyvät katsauksen mukaan kasvuun tänä vuonna. Kotimaahan metsäteollisuus investoi keskusliiton arvion mukaan 6,7 miljardia markkaa, kun investoinnit olivat viime vuonna vajaat 4,5 miljardia markkaa. Viime vuoden kokonaisinvestoinnit olivat 12 miljardia markkaa, mistä ulkomaille tehtiin noin 8 miljardin investoinnit.

Metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä on katsauksen mukaan pysynyt hyvänä sekä paperiteollisuudessa että sellumarkkinoilla.

Vaikka markkinasellun tuottajien käyntiasteet ovat kaikkialla korkeita, ovat tuottajien varastot kiivaan kysynnän vuoksi olleet laskussa. Maaliskuun lopussa Norscan-tuottajien varastot laskivat 1,2 miljoonaan tonniin. Näin alhaalla varastot olivat viimeksi kesällä 1995.

Selluloosan hintanoteeraus nousi tiistaina 670,88 dollariin, kun se vuosi sitten oli 460 dollarin tasolla. Valkaistun havusellun hinta on kohonnut vuodessa 40 prosenttia. Valkaistun koivusellun hinta euroissa nousi runsaaseen 670 euroon eli 60 prosenttia korkeammaksi kuin vuotta aiemmin.


Näkymät edelleen suotuisat

aperin hinnoissa ei katsauksen mukaan ole tapahtunut yhtä voimakasta hintojen nousua. Viime vuoden lopulla alkanut hintatason elpyminen jatkui katsauksen mukaan kuitenkin edelleen ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Koko vuoden kehitysnäkymät metsäteollisuus arvioi suotuisiksi. Odotuksia voimistaa kasvun kiihtyminen kaikilla keskeisillä markkina-alueilla.

Euroalueen yrityksille nykyinen dollarin ja punnan kurssi suhteessa euroon antaa Metsäteollisuuden keskusliiton mukaan lisäksi tuntuvan valuuttakurssihyödyn.

STT-IA
28.4.2000


Talous -sivulle