Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysPresidentinvaalit näkyvät vielä suhtautumisessa puolueisiinPresidentinvaalien läheisyys näkyy edelleen kansalaisten suhtautumisessa puolueisiin. Presidentinvaalien toisella kierroksella olleiden ehdokkaiden taustaryhmiin suhtaudutaan hiukan myönteisemmin kuin vielä viime syksynä.


Suomen Gallup tutki neljän suurimman puolueen toimeksiannosta kansalaisten suhtautumista puolueisiin ja politiikkaan. Tutkimuksessa mitattiin myös hallituksen onnistumista tehtävässään.

Vihreään Liittoon suhtaudutaan tällä hetkellä kaikkein myönteisimmin. Vastaajista 43 prosenttia suhtautuu vihreisiin vähintään melko myönteisesti. Luku oli samaa luokkaa viime syksynä tehdyssä vastaavassa tutkimuksessa.

Toiseksi korkeimmat myönteisyyslukemat (41 %) kokoaa SDP, joka viime syksynä miellytti 37 prosenttia vastaajista, mutta runsas vuosi sitten vain 33 prosenttia.

Kokoomukseen suhtaudutaan edelleen varsin myönteisesti. Nyt puolue miellyttää 38 prosenttia vastaajista. Lukema on pysynyt 40 prosentin tietämissä jo pitkään.

Myös myönteisyys keskustaa kohtaan on kohonnut, mutta 32 prosentin osuudellaan puolue on selvästi vihreiden, SDP:n ja Kokoomuksen takana. Vasemmistoliittoon myönteisesti suhtautuu vastaajista 22 prosenttia.

Kokoomukseen ja vihreiden torjunta puolestaan on kaikkein alhaisinta. Näihin puolueisiin erittäin kielteisesti suhtautuvien osuus on säilynyt alhaisena, kun esimerkiksi keskustaan suhtautuu erittäin kielteisesti jopa runsas viidennes kansalaisista.


Houkuttavuudessakin muutoksia

Vastaajilta kysyttiin myös, kuinka houkuttelevalta tuntuisi äänestää eri puolueita, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Äänestämisen houkuttavuudessakin on tapahtunut muutoksia.

Vihreät houkuttavat tällä hetkellä eniten, sillä vastaajista 30 prosenttia pitää vihreiden äänestämistä vähintään melko houkuttelevana. Toisaalta erittäin houkuttelevana äänestyskohteena vihreitä pitää vain kuusi prosenttia, kun luku esimerkiksi SDP:lla on 12 ja keskustalla 10.

Houkuttavuusluvuillaan kärkiryhmään tähän saakka kuulunut Kokoomus saa nyt tyytyä kolmanteen sijaan 26 prosentilla. Ohi on kiilannut SDP 28 prosentin houkuttavuuslukemallaan, jonka houkuttavuus on noussut viidellä prosenttiyksiköllä syksystä.

Kokoomuksen kannoilla on keskusta, jota pitää houkuttavana 24 prosenttia, kun sen lukema vielä syksyllä oli 21.


Kokoomus torjutaan harvimmin

Vasemmistoliiton torjunta on suurista puolueista suurinta, sillä lähes 60 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että Vasemmistoliiton äänestäminen ei tunnu lainkaan houkuttelevalta. Keskusta ei houkuta lainkaan 50 prosenttia vastaajista.

Kokoomuksen torjunta on suurista puolueista edelleen vähäisintä. Nyt vain 37 prosenttia kansalaisista on sitä mieltä, ettei Kokoomuksen äänestäminen tunnu lainkaan houkuttavalta. Demareiden kohdalla tätä mieltä on 42 prosenttia vastaajista.

Vihreiden torjunta on samaa luokkaa kuin Kokoomuksen ja senkin lukema on pysynyt syksyn tasolla.


Hallituksen arvosana säilynyt

Tutkimuksessa vastaajat pääsivät arvioimaan myös sitä, kuinka istuva hallitus on suoriutunut tehtävistään.

Yli kaksi viidesosaa eli 41 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että hallitus on onnistunut tehtävissään vähintään melko hyvin.

Hallituksen arvostelijoiden osuus on kuitenkin hiukan syksystä lisääntynyt. Tuolloin 38 prosenttia oli sitä mieltä, että hallitus on tehnyt työnsä vähintään melko heikosti. Nyt tätä mieltä on 40 prosenttia vastaajista. Myös kannastaan epätietoisten määrä on kasvanut.

Hallituksen arvosana on kuitenkin edelleen pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna myönteisimmin hallitukseen suhtautuvat johtavassa asemassa toimivat vastaajat. Heistä peräti 58 prosenttia antaa hyvän arvosanan. Hallituksen työtä arvostetaan myös ylempien toimihenkilöiden (54 %) keskuudessa.

Huonoimmat arvosanat hallitus saa maanviljelijöiltä, joista 71 prosenttia katsoo, ettei hallitus ole tehtävissään onnistunut. Samaa mieltä on joka toinen eläkeläinen.

Puoluekannan perusteella SDP:n äänestäjät suhtautuvat hallitukseen myönteisimmin. Demareista 75 prosenttia luottaa hallitukseen. Kokoomuksen kannattajistakin 65 prosenttia arvostaa hallituksen työskentelyä. Vasemmistoliiton kannattajat jakautuvat suhtautumisessaan hallitukseen, 46 prosenttia antaa hyvän ja 47 prosenttia huonon arvosanan.

Keskustan kannattajien selkeä enemmistö, 67 prosenttia antaa hallitukselle huonon arvosanan.


Näin tutkittiin

Nyt osin julkistettu tutkimus on seurantatutkimussarjan 20. mittaus. Tutkimussarja aloitettiin toukokuussa vuonna 1991.

Tutkimuksen toteutti Suomen Gallup neljän suurimman puolueen toimeksiannosta. Tutkimus tehtiin niin sanottua Gallup-Kanavaa hyväksi käyttäen. Tutkimukseen haastateltiin iältään 15-70-vuotiaita suomalaisia yhteensä 1673.

Tutkimus toteutettiin pääsiäisen alusviikolla 14.-18.4.

ILPO KIURU
28.4.2000


Politiikka -sivulle