Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysTutkimus työelämästä:

Paikallinen sopiminen soveltuu muutosten hallintaanKokemukset työehtojen paikallisesta sopimisesta ovat osoittautuneet myönteisiksi sekä työnantaja- että työntekijäpuolella.


Vaikka työntekijät suhtautuvat työpaikoilla tapahtuvaan sopimiseen varovaisemmin, molemmat osapuolet kokevat sen keinoksi, jolla ympäristön muutoksiin voidaan vastata hallitusti.

Turun yliopiston tutkimusprojektin mukaan paikallisella sopimisella voidaan hallita työelämän muutostilanteita lähinnä silloin, kun osapuolten välillä on luottamusta ja sopimiset tuottavat kummallekin hyötyä.

Sillä voidaan mm. parantaa palkkausta, jos yrityksellä menee hyvin. Sillä on toisaalta minimoitu huonon talouskehityksen vaikutuksia henkilöstöön, kuten usein on tapahtunut julkisen sektorin työpaikoissa.

Hankkeen vetäjän, työoikeuden professori Matti Kairisen mukaan paikallisen sopimisen käyttö on vielä melko kirjavaa, vaikka se onkin nopeasti yleistynyt.

- Joissakin yrityksissä ollaan jo pitkällä, toisissa ollaan vanhakantaisempia. Eniten sitä käytetään suurissa vientialojen teollisuusyrityksissä. Etenkin yritysten johdon suhtautuminen paikallisen sopimisen kehittämiseen on myönteistä.

Sopimustapaa suosivien järjestäytymättömien yritysten piirissä käytäntö on lähes yhtä yleinen kuin muissakin.


Työnantajan arvioidaan hyötyvän enemmän

Paikallinen sopiminen koettiin molemmin puolin hyödylliseksi toiminnaksi, joskin sen katsottiin hyödyttävän työnantajaa enemmän kuin henkilöstöä.

Sopimisen katsottiin parantaneen eniten tuottavuutta, kannattavuutta, motivaatiota, työhön sitoutumista, työehtoja ja ilmapiiriä.

Viidesosa luottamusmiehistä koki sopimisesta aiheutuneen heikennysvaikutuksia henkilöstölle. Toisaalta hyvän kannattavuuden tilanteissa on sovittu myös työsuhteen parannuksista.

Kuntasektorilla vaikea taloustilanne leimasi edelleen neljäsosaa yksiköitä niin, että on sovittu myös säästöistä ja lomautuksista.

Vaikka paikallinen sopiminen korostaa selvityksen mukaan myös luottamushenkilöiden merkitystä, heistä enemmistö katsoo, että asema ei ole riittävän tasavertainen suhteessa työnantajaan.


SAK: Laajentamiseen ei enää tarvetta

Luottamusmiesten enemmistö katsoo, että nykyiset mahdollisuudet ovat riittäviä. Kolmasosa on lisäämisen kannalla, eikä sopimisen mahdollisuuksien vähentäminen saa juuri kannatusta.

Tutkimusta arvioineen SAK:n mielestä paikalliseen sopimiseen on mahdollisuuksia olemassa jo riittävästi.

- Tutkimus vahvistaa myös sen, että sopiminen ei ole tasavertaista, ja neuvotteluissa on esiintynyt luottamusmiesten painostusta, sanoo SAK:n tutkimussihteeri Jyrki Helin.

Helinin mukaan paikallinen sopiminen sopii yrityksiin, joissa sitä ei käytetä työehtojen huonontamiseen, vaan etsitään yrityksestä uusia vahvuuksia.

Tutkimuksen perusteella henkilöstön joustavuus ja yhteistyöhalu ovat kasvaneet. Yksityisen sektorin luottamushenkilöiden enemmistö kokee enää vain palkka-asioissa etujen vastakkaisuutta suhteessa työnantajaan.

Kiire ja rasittavuus työssä ovat kasvaneet, millä on myös yhteyttä paikalliseen sopimiseen.


Työajat ja palkkaus sovitaan paikallisesti

Yleisimmin paikallista sopimista käytetään joustavampien työaikojen saamiseksi. Toinen keskeinen soveltamisalue on tulospalkkaus, jota käyttää jo yli puolet tutkimukseen osallistuneista yksityisen sektorin toimipaikoista.

Työsuojelurahaston rahoittamaan tutkimukseen osallistui runsas vuosi sitten yli 900 yksityisen ja 100 kuntasektorin toimipaikkaa. Kyselyyn vastasivat sekä työnantajan että henkilöstön edustajat.

Laajahko tutkimusprojekti aloitettiin työmarkkinaosapuolten tahdosta viime tupo-sopimusta tehtäessä.

Paikallinen sopiminen työelämässä - hyötyyn ja luottamukseen perustuvaa muutoksen hallintaa -nimisen tutkimuksen on julkaissut Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta.

STT-IA
3.3.2000


Politiikka -sivulle