Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysLähivuosien ratahankkeet parantavat rautatieliikenteen kilpailukykyä

Ratahallintokeskus panostaa Pohjois-Suomen ratoihinRatahallintokeskus panostaa lähivuosina tuntuvasti pohjoisen Suomen ratojen kunnostamiseen ja kehittämiseen. Ratojen sähköistykseen, perusparannukseen ja turvalaitetöihin on suunniteltu käytettäväksi vuosina 2000-2004 noin 1,5 miljardia markkaa.


Ratahankkeilla aiotaan luoda aikaisempaaä paremmat toimintaedellytykset sekä henkilö- että tavaraliikenteelle.

Merkittävin kehittämishanke on ratojen jatkosähköistys. Ensimmäiseksi sähköistetään tavaraliikenteen rataosa Tuomioja-Raahe vuosina 2000-2001 ja sen jälkeen rataosa Oulu-Rovaniemi vuosina 2001-2004.

Ratahallintokeskus (RHK) on tilannut sähköistyksen Fortum-konserniin kuuluvalta Sähköradat Oy:ltä. Lisäksi RHK:n ja Sähköradat Oy:n kesken on sovittu rataosien Oulu-Kontiomäki-Vartius sekä Kontiomäki-Iisalmi sähköistyksen ehdoista.

Hanke toteutuu, jos eduskunta antaa aloitusluvan ja myöntää määrärahat. RHK esittää hankkeen aloittamista jo vuoden 2001 budjettiin. Suunnitelmien mukaan hanke valmistuisi vuonna 2007.

Ratojen sähköistyksessä käytetään nyt ensimmäistä kertaa uudentyyppistä, 2x25 kV:n sähkönsyöttöjärjestelmää. Tämän ansiosta syöttöasemien välit voivat olla aiempaa pitemmät, mikä lisää entisestään kustannustehokkuutta. Sähköistys on myös merkittävä ympäristöinvestointi.

Sähköistystöiden yhteydessä parannetaan ratapihoja ja ratalinjaa. Nämä työt ovat pääosin ikääntyneen kevyen kiskotuksen korvaamista raskaalla kiskotuksella.


Perusparannustöitä useilla rataosuuksilla

Radan parannustöitä, kuten kiskojen ja ratapölkkyjen uusimista tehdään lähivuosina mm. rataosilla Oulu-Kemi-Tornio, Rovaniemi-Misi, Oulu-Kokkola, Seinäjoki-Kokkola sekä Ylivieska-Pyhäsalmi.

Laurila-Rovaniemi-välin parannustyöt ovat valmistumassa. Ennen sähköistyksen valmistumista tällä osuudella on tarkoitus toteuttaa myös Louen ja Koskenkylän rataoikaisut.

Lisäksi RHK uudistaa lähivuosina Rovaniemen ja Kemin ratapihat. Ratapiharaiteistot varustetaan nykyistä raskaammilla kiskoilla. Kemissä hankkeeseen sisältyy myös ratapihan raiteiden jatkaminen vastaamaan liikenteen tarpeita.

Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan myös mittavilla turvalaiteinvestoinneilla. Junien automaattisen kulunvalvonnan ratalaitteet rakennetaan tänä vuonna rataosalle Kokkola-Oulu ja muille pohjoisen Suomen henkilöliikenneradoille vuoden 2005 loppuun mennessä.

Oulu-Rovaniemi-välille rakennetaan vuosina 2003-2005 uusi turvalaitejärjestelmä, minkä ansiosta rataosa saadaan kauko-ohjauksen piiriin eli junaliikennettä voidaan ohjata ja valvoa keskitetysti.


Seinäjoki-Oulu-rataosasta tarveselvitys

Seinäjoki-Oulu-rataosan perusparannuksen yhteydessä tarkoituksena on tehdä myös kehittämisinvestointeja.

Tätä varten käynnistetään kuluvana vuonna tarveselvitys, jolla kartoitetaan osuuden ratatekninen kunto, liikenteenhoidon ongelmat sekä sähköistys- ja turvalaitteiden nykytila. Selvityksen perusteella tehdään varsinainen rataosan kehittämissuunnitelma.

RHK:n alustavien laskelmien mukaan nopeuden nosto Seinäjoki-Oulu-rataosalla nykyisestä 140 km/h:sta 160-200 km/h:iin on yhteiskuntataloudellisesti kannattava.

Rataosista Oulu-Tuomioja-Raahe ja Oulu-Kemi-Tornio tehdään parhaillaan selvitystä, jossa tutkitaan mahdollisuuksia nostaa junien akselipainoja. Tätä selvitystä RHK tekee yhteistyössä Helsingin ja Tampereen teknillisten korkeakoulujen kanssa.

Akselipainojen nosto nykyisestä 22,5 tonnista 25 tonniin ja mahdollisesti jopa 30 tonniin antaisi Ratahallintokeskuksen mukaan uusia kehittämismahdollisuuksia pohjoisen tavaraliikenteelle.


IA
3.3.2000


Talous -sivulle