Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysUlkomainen omistus Suomen yrityksissä kasvaa nopeastiUlkomaisten pääomaliikkeiden vapautuminen ja EU-jäsenyys ovat lisänneet nopeasti ulkomailta Suomen yrityksiin tehtyjä suoria sijoituksia.


Vuodesta 1994 vuoteen 1998 ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus yritystoiminnan kokonaisliikevaihdosta suureni 9 prosentista 14 prosenttiin.

Samalla niiden osuus henkilöstöstä kasvoi 6 prosentista 10 prosenttiin. Vuonna 1998 ulkomaalaisomisteisten yritysten yhteinen jalostusarvo vastasi 12 prosenttia yritysten kokonaisjalostusarvosta.

Tilastokeskuksen tilasto ulkomaalaisomisteisista yrityksistä pohjautuu tietoihin, jotka Suomen Pankki vuosittain kerää Suomen yrityksiin tehdyistä suorista sijoituksista.

Ulkomaalaisomisteisiksi tilastoituvat sekä välittömästi että välillisesti ulkomaalaisten määräysvallassa olevat liikeyritykset.


Liikevaihto ja henkilöstö kaksinkertaistuivat neljässä vuodessa

Vuonna 1998 ulkomaalaisomisteiset yritykset keräsivät liikevaihtoa 182 miljardia markkaa ja työllistivät kaikkiaan 127 000 henkilöä. Niiden yhteinen jalostusarvo oli 44 miljardia markkaa. Luvut ovat kaksinkertaistuneet vuodesta 1994 vuoteen 1998.

Ulkomainen omistus on keskittynyt pitkälti suuriin yrityksiin. Yli 100 henkilöä työllistävistä yrityksistä jo joka viides oli ulkomaisessa omistuksessa vuonna 1998.

Kaikista yrityksistä ulkomaisessa omistuksessa oli selvästi alle yksi prosentti. Kaikkiaan noin 1 500 ulkomaalaisomisteisesta yrityksestä 77 prosenttia oli suoraan ulkomailta omistettuja ja loput näiden tytäryrityksiä.


Henkilökunnasta lähes puolet teollisilla toimialoilla

Teollisilla toimialoilla ulkomaalaisomisteiset yritykset työllistivät 58 000 henkilöä, mikä oli lähes puolet kaikkien ulkomaisessa omistuksessa olleiden yritysten henkilökunnasta. Niiden liikevaihto vastasi 13 prosenttia toimialan kokonaisliikevaihdosta.

Kaupassa ulkomaalaisomisteiset yritykset työllistivät 29 000 henkilöä ja tuottivat toimialan liikevaihdosta lähes viidenneksen eli 80 miljardia markkaa.

Myös liike-elämän palveluiden, rakentamisen sekä hotelli- ja ravintolatoiminnan liikevaihdosta yli 10 prosenttia kuului ulkomaisille omistajille vuonna 1998. Muilla toimialoilla ulkomainen omistus on pysynyt pienenä.


Ruotsi ja Yhdysvallat merkittävimmät omistajamaat

Suomen yritysten ulkomaisia omistajia oli vuonna 1998 kaikkiaan 28:sta eri maasta. Kun ulkomaalaisomisteisia yrityksiä verrataan henkilöstön määrän mukaan, yli 60 prosentilla yrityksistä omistajat olivat jostakin EU-maasta.

Selvästi merkittävin omistajamaa oli Ruotsi 30 prosentin osuudella henkilöstöstä. Yhdysvaltojen osuus oli 15 ja Sveitsin 11 prosenttia. Myös tanskalaiset ja norjalaiset yritykset olivat merkittäviä omistajia, ja Pohjoismaihin olikin keskittynyt lähes puolet ulkomaisesta omistuksesta henkilöstöllä mitattuna.

Ruotsalaiset olivat selvästi tärkein omistajaryhmä teollisuudessa, rakentamisessa, kaupassa ja liikenteessä. Ruotsalaisomisteiset yritykset työllistivät vuonna 1998 yhteensä 39 000 henkilöä ja keräsivät liikevaihtoa 52 miljardia markkaa.

Yhdysvaltalainen omistus oli keskittynyt pääosin teollisuuteen, kauppaan ja liike-elämän palveluihin, jossa Yhdysvallat oli selvästi tärkein omistajamaa liikevaihdolla mitattuna.

Sveitsiläiset omistajat löytyivät lähinnä teollisuudesta ja rakentamisesta. Tanskan omistus keskittyi pääosin liike-elämän palveluihin, kun taas norjalaista omistusta oli miltei pelkästään teollisuudessa.


Suomalaisten sijoittaminen Ruotsiin kasvanut

Samalla kun ruotsalaisten omistus Suomen yritystoiminnassa kasvaa vauhdilla, ovat myös suomalaisten yritysten suorat sijoitukset Ruotsiin olleet merkittäviä.

Vuonna 1998 Suomi nousi Ruotsin tilastoviraston mukaan Yhdysvaltojen jälkeen toiseksi suurimmaksi ulkomaiseksi omistajamaaksi Ruotsin yrityksissä. Tuolloin suomalaisomisteisten yritysten henkilöstön määrä oli 45 000.

VT
3.3.2000


Talous -sivulle