Verkkouutiset

Sisältö
Index
Pikauutiset
Pääkirjoitus
Politiikka
Talous
Ulkomaat
Kotimaa
Kolumnit
Ajassa
Ajanviete
Päivän sää
TV-ohjelmat
Arkisto
-------------

Viikon äänestysVeroehdotusmenettely työllistää verohallintoa oletettua enemmänVuodesta 1995 lähtien henkilöverotuksessa käytössä ollut veroehdotusmenettely on osoittautunut verohallinnolle oletettua raskaammaksi. Tiukat määräajat työvaiheiden läpiviemiseksi muodostavat keskeisen riskin oikean ja yhdenmukaisen verotuksen toteutumiselle.


Valtiontalouden tarkastusvirastossa on tehty verohallinnon veroehdotusmenettelyä ja vuosivalvontaa koskeva toiminnantarkastus.

Koska verotus veroehdotusmenettelyssä perustuu pitkälti ulkopuolisilta tahoilta kerättäviin niin tuloja kuin vähennyksiäkin koskeviin tietoihin, on verohallinnossa pystyttävä varmistumaan siitä, että nämä tiedot on annettu kattavasti, että ne ovat sisällöltään oikeita, ja että ne kirjautuvat virheettömästi verohallinnon tietokantoihin, VTV katsoo.

Näin saadaan vähennettyä myöhempiä selvittely- ja korjaustehtäviä.

Aikaa aineiston esikäsittelyyn ei ole ollut riittävästi, koska materiaalin on oltava riittävän ajoissa tietokantoihin vietynä veroehdotusten tulostamista varten, ja suuri osa vuosi-ilmoituksista annetaan edelleen manuaalisesti tallennettavilla lomakkeilla.

Lisäksi itse ilmoitus- ja tilitysmenettely on VTV:n mukaan monimutkainen.
- Esimerkiksi satunnaisesti palkkoja maksavien työnantajien ilmoittamisvelvollisuutta tulisi yksinkertaistaa.

Myös verovalmisteluun VTV:n mukaan jää liian vähän aikaa.
- Palautettujen veroehdotusten valmistelun jälkeen ei koko verovelvollisaineiston tietojen koneelliseenkaan läpikäyntiin jää riittävästi aikaa.

Koska kuitenkin muutoksia verotukseen tehdään paljon myös tämän ns. valikoivan verovalmistelun yhteydessä, tulisi se pystyä toteuttamaan riittävän kattavasti ja yhdenmukaisesti, VTV katsoo.

Tarkastusvirasto huomauttaa, että henkilöverotus kokonaisuudessaan on nykyään vaativampaa kuin veroehdotusmenettelyä aloitettaessa.

- Verohallinnon asiakkailla on entistä enemmän mm. lyhytaikaisia työsuhteita ja erilaisia pääomatuloja, mikä sitoo verohallinnon henkilöresursseja neuvontatehtäviin sekä lisää jatkuvasti palautettavien veroehdotusten määrää.

Palautuneiden veroehdotusten määrään tulisi VTV:n mukaan pyrkiä vaikuttamaan erityisesti niissä tapauksissa, joissa tiedot eivät ole aikaisemmilta verovuosilta muuttuneet (esimerkiksi matkakuluvähennykset) tai jos ilmoitettava asia on jo verottajan tiedossa vuosivalvonnan tai muun ilmoitusmenettelyn kautta (esimerkiksi osinkotulot).

IA
6.10.2000


Politiikka -sivulle