**
*
    Verkkouutiset
  Pääkirjoitus | Politiikka | Kotimaa | Talous | Ulkomaat | Ajassa | Kolumnit | Sisältö
*

 • Etusivu
 • Ajanviete
 • Päivän sää
 • TV-ohjelmat
 • Viikon äänestys
 • Rekisteröidy
 • Arkisto
 • Haku Verkkouutisista:  Puolustusministeriö: Kyse on varotoimista

  Työterveyslaitos tutkii Kosovon rauhanturvaajien terveyden

  STT-IA, 5.1.2001  * Työterveyslaitos tutkii puolustusvoimien pyynnöstä Kosovossa palvelleiden suomalaisten rauhanturvaajien terveyden ns. Balkanin syndroomaa koskevien epäilyjen vuoksi.


  Puolustusvoimat päätti keskiviikkona tutkituttaa uudelleen yli vuoden Kosovossa palvelleiden rauhanturvaajien aiemmin antamia näytteitä, joista Työterveyslaitos mittaa uraanista mahdollisesti kertyneen raskasmetallipitoisuuden.

  Useiden kansainvälisten rauhanturvaajien on epäilty sairastuneen leukemiaan köyhdytettyä uraania sisältävistä ammuksista, joita NATO:n amerikkalaisjoukot kylvivät Kosovoon Balkanin sodan aikana.

  Ulkomaisissa epäilyissä on kyse lähinnä säteilyvaarasta, kun taas suomalaisasiantuntijat aikovat keskittyä uraanin myrkkypitoisuusselvityksiin.

  - Köyhdytetyssä uraanissa ei ole säteilyä ja sen vuoksi sitä on turha tutkia. Nyt alkavissa selvityksissä kartoitetaan sen sijaan sitä, löytyykö rauhanturvaajien näytteistä uraanista aiheutuneita kemiallisia myrkkyjä, selvittää Työterveyslaitoksen laboratoriopäällikkö Arja Kallio.

  Eversti Pekka Majurin mukaan kyse on varotoimista, joilla halutaan varmistua näytteiden puhtaudesta. Uraanipitoisuudet otetaan Kosovossa palvelleiden rauhanturvaajien vanhoista näytteistä, jotka he antoivat viime syksynä muiden raskasmetallien mittausta varten.


  Viidenkymmenen näytteen otos myrkkyselvitykseen

  Työterveyslaitos on puolustusvoimien kanssa sopinut noin 50 otosnäytteen myrkkypitoisuusselvityksistä, joiden tuloksia voidaan odottaa noin kuukauden kuluttua.

  Jo alustavissa, viiden virtsanäytteen tutkimuksissa on selvinnyt, että näytteissä ei ole muusta väestöstä poikkeavia merkkejä kemiallisista myrkyistä.

  Puolustusvoimien ja Työterveyslaitoksen mukaan rauhanturvaajien viime syksynä antamista näytteistä on kuitenkin syytä selvittää, onko syöpä- tai muille tautiepäilyksille sijaa.

  - Köyhdytetyssä uraanissa on jäljellä raskasmetalleja, jotka voivat aiheuttaa mm. munuaisvaurioita. Uraani kerääntyy munuaisten lisäksi luihin, mutta poistuu elimistöstä omia aikojaan, Kallio kertoo.


  Suomalaiset ampumatarvikkeet tutkitaan

  Lisäksi puolustusvoimat on ryhtynyt selvittämään, esiintyykö köyhdytettyä uraania Suomessa käytössä olevissa ampumatarvikkeissa. Tähän mennessä tehtyjen selvitysten perusteella on ilmennyt, että tällaisia ammuksia ei ole länsimaista ostetun materiaalin joukossa.

  Koska entisestä Neuvostoliitosta ostetusta materiaalista ei ole tarkkoja tuotetietoja, eräässä ilmavoimien käyttämässä ohjuksessa sen sijaan saattaa olla köyhdytettyä uraania muiden metallien joukossa.

  Balkanin syndroomaa koskevat epäilyt leimahtivat julkisuuteen, kun italialaisten ja belgialaisten rauhanturvaajien epäiltiin sairastuneen köyhdytetystä uraanista aiheutuneeseen leukemiaan.

  Yhdysvallat ampui Kosovon sodan aikana vuonna 1999 ainakin 30 000 köyhdytettyä uraania sisältävää ammusta kaikkiaan 112 kohteeseen. Majurin mukaan kohteet sijaitsevat kahta lukuunottamatta muualla kuin suomalaispataljoonan vartioimilla alueilla.


  Stuk: Ulkomaiset säteilyepäilyt perusteettomia

  Säteilyturvakeskus (Stuk) pitää ulkomailta kiirineitä uutisia köyhdytetyn uraanin aiheuttamista säteilysairauksista perättöminä.

  Stukin lääkärin Vendla Pailen mukaan italialaisten rauhanturvaajien leukemiatapauksia ei voi selittää uraaniammusten käytöllä, sillä ammuksiin käytettävä köyhdytetty uraani ei säteile.

  - Tässä on nyt kysymys uutisankasta. On aivan mahdotonta ajatella, että köyhdytetystä uraanista aiheutuisi leukemiaa. Kun iso joukko ihmisiä kokoontuu johonkin paikkaan ja muutamia sairastuu, perusteettomat käsitykset sairauksien syistä leviävät, Paile sanoo.

  Paile epäilee leukemiatapausten syyksi jonkinlaista infektiota.
  - Leukemiatapauksissa voi joskus esiintyä niin sanottuja tihentymiä, joissa kourallinen tapauksia on sidoksissa toisiinsa. Kysymys ei silloinkaan voi olla köyhdytetystä uraanista, vaan selittäjänä on jokin muu tekijä, lääkäri korostaa.


  Köyhdytetty uraani on rikastetun uraanin sivutuote

 • Köyhdytetty uraani on sivutuote joka syntyy, kun luonnonuraanista valmistetaan rikastamalla ydinpolttoainetta.

 • Köyhdytetyn uraanin radioaktiivisuus on siten pieni verrattuna tavalliseen uraanikiveen, jota löytyy luonnosta.

 • Köyhdytetyn uraanin terveysriskit liittyvät kemialliseen altistukseen. Ulkomaiset rauhanturvaajat ovat voineet altistua köyhdytetylle uraanipölylle alueilla, joissa on paljon NATO:n ampumia uraaniammuksia. Uraanipöly voi kulkeutua elimistöön esimerkiksi raivaustöissä.

 • Elimistöön kulkeutunut köyhdytetty uraani on kemiallinen myrkky, joka voi aiheuttaa mm. munuaisvaurioita. Suomalaispataljoonan alueelle Kosovossa on ammuttu puolustusvoimien mukaan vain vähäisiä määriä uraaniammuksia.  Kotimaa -sivulle

 • **