PääkirjoitusPolitiikkaKotimaaUlkomaatTalousTiedeKolumnitAjassaSisältö
Haku Verkkouutisista
RSS
Ajassa 

Psyykkinen stressi yhteydessä huonoon ruokavalioon

FF-IA, 22.5.2002


Lievästä masennuksesta, ahdistuksesta tai muunlaisesta psyykkisestä stressistä kärsivät henkilöt noudattavat muita todennäköisemmin epäterveellistä ruokavaliota. He myös turvautuvat helpommin terveydelle epäedullisiin painonhallintakeinoihin kuten ahmimiseen ja ulostuslääkkeiden käyttöön tai paastoon.

Tällaisiin tuloksiin on päädytty yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa, josta kertoo ravitsemustieteen alan julkaisu Journal of American Dietetic Association toukokuun numerossaan.

Tutkimusaineistona käytettiin noin 3500 aikuisen amerikkalaisen puhelinhaastattelua, jossa selvitettiin muun muassa heidän mielialaansa ja ruokailutottumuksiaan. Psyykkisestä stressistä kärsivillä aikuisilla terveydelle epäedulliset painonhallintakeinot olivat yli kaksi kertaa yleisempiä kuin muilla.

Psyykkisistä vaivoista kärsivät muun muassa jättivät aterioita väliin ja turvautuivat erilaisiin laihdutusvalmisteisiin muita herkemmin.

Psyykkinen stressaantuneisuus oli yhteydessä myös huonompiin ruokailutottumuksiin. Mitä enemmän stressiä henkilöllä oli, sitä enemmän energiaa hänen ruokavalionsa sisälsi. Naisilla psyykkinen stressi oli yhteydessä lisäksi vähäisempään kasvisten ja hedelmien käyttöön, ja miehillä runsaampaan rasvan käyttöön.

Tutkijoiden mielestä yksi selitys havaituille yhteyksille voisi olla se, että psyykkisestä stressistä kärsivät käyttävät ruokaa tavalla tai toisella lohdutuskeinonaan. Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että yhteys voi olla myös päinvastainen: epäterveelliset painonhallintakeinot voivat tuoda mukanaan ahdistusta ja masennusta.

Copyright Verkkouutiset - ISSN 1458-4441Suomen Kansallisverkko OyMediakorttiPalautelomake